ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

تغییر سمت اعضاء شرکت

بعد از ثبت شرکت ، نیاز است که سمت تمامی اعضاء و بازرسین شرکت تعیین شود.
تغییر سمت اعضاء شرکت چنانچه اعضاء برای اموری همانند دریافت کارت بازرگانی ،
دریافت رتبه پیمانکاری ،
دیگر مسائل ،
تصمیم به تغییر سمت دارد یا انتقال سمت خود به فرد دیگری از سهامداران بگیرد ، ضمن یک روند و با انتظام صورتجلسه مجمع عمومی عادی قابل انجام است .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید  از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید