ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود .
هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض می باشند .
در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .
همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد .
شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را دارد .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید