ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود .
هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض می باشند .
در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .
همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد .
شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را دارد .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید