ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

تصفیه شرکت سهامی

تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد:
نقد کردن دارائی شرکت منحله
وصول مطالبات شرکت منحله
پرداخت دیون شرکت منحله
تقسیم باقیماده دارائی شرکت بین سهامداران اول – انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه
تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است .
مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد(ماده 204 ل.ا.ق.ت).

پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند.
از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید .
با این کار دیگر وظایف ومدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد .
چنانچه مدیر تصفیه تعیین نشده باشدو یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح در خواست نماید .

مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر 2 سال است .
تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه به مجمع عمومی سهامداران بلا مانع است .

اگر مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت اعلام نماید .
در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند .
مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ور شکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند .
ولی اگر مدیر تصفیه مجمع عمومی عادی سهامداران را برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت کند.

دوم –اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه

مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب شده است .
دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش می باشند .
حق دارند و می توانند دارائی شرکت در حال تصفیه را به خود یا به اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد (ماده 213 ل.ا.ق.ت)

وظایف مدیران

1-عملیات تصفیه شرکت منحله

وصول مطالبات شرکت از بدهکاران اعم از سهامداران یا اشخاص ثالث ولو از طریق اقامه دعوی در مراجع قضائی .
نقد کردن دارائی شرکت از طریق فروش اموال منقول یا غیر منقول .
پرداخت دیون شرکت با رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه .
تقسیم باقیمانده دارائی شرکت بین سهامداران .

2- مقام دعوت کننده مجامع عمومی در دوران تصفیه
دعوت مجامع اعم از سهامداران یا اشخاص ثالث ولو از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی .
نقد کردن دارائی شرکت از طریق فروش اموال منقول یا غیر منقول .
پرداخت دیون شرکت با رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه .
تقسیم باقیمانده دارائی شرکت بین سهامداران .

3- دعوت مجامع عمومی

اول-مقام دعوت کننده مجامع عمومی در دوران تصفیه
دعوت مجامع اعم از عادی فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به عهده مدیران تصفیه است.
در صورت خودداری مدیر تصفیه از انجام تکلیف ناظر مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید .
یا اینکه دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد (ماده 219 ل.ا.ق.ت)

حق کسب اطلاع سهامداران

سهامداران شرکت حق ندارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند(ماده 220 ل.ا.ق.ت) .
مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانی که امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را تشکیل دهند .
که با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کنند .

در صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به مجمع عمومی سالیانه تسلیم کنند .
گزارشی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده اند به مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.3- الزامات رعایت تشریفات قانونی

در طول مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود .
هرگونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند .
باید در روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در ان درج می گردد تشکیل شود .

اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود می باشند .
صورتحسابهای مقرر در ماده 217 (ل.ا.ق.ت) در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها مربوط به شرکت در ان درج می گردد جهت اطلاع عوم صاحبان سهام می باشند .

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف مدت یک ماه پس از پایان امر تصفیه شرکت سهامی مراتب را به مرجع ثبت شرکتها به منظور حذف نام شرکت از دفتر مرجع مذکور و دفتر ثبت تجارتی اعلام نمایند .
نیز جریان امر باید در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در ان درج می شود اگهی شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید یا از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ