ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

انحلال موسسه

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم گردد .
همچنین فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکا باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود .
جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد .
در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد .
در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید