ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

انحلال موسسه

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم گردد .
همچنین فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکا باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود .
جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد .
در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد .
در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید