ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

مفهوم اسامی خاص

اسم خاص، به اسامی گفته می شود که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود.
مانند: آدرین، فیدار، ویرا، و…
برای مشاهده ی لیست اسامی خاص قابل ثبت شرکت ها بر روی لینک زیر کلیک کنید:

استعلام بگیرید