ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

اعتراض کردن به ثبت علامت تجاری

اعتراض کردن به ثبت علامت تجاری

حق اعتراض به علامت تجاری ثبت شده از سوی ذینفع در کنوانسیون های مربوط پیش بینی شده است .
قوانین داخلی کشورها نیز این اختیار را برای ذینفع در نظر گرفته اند .
در صورت داشتن دلایل محکمه پسند نسبت به ابطال علایم تجاری ثبت شده اقدام کند.
در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس قانون ثبت علایم و اختراعات این حق برای ذینفع پیش بینی شده است.

بر اساس ماده 16 قانون ثبت علایم و اختراعات، اشخاص زیر می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده اعتراض کنند :

  1. کسانی که علامت را برند تجاری خود می دانند .
  2. کسانی که برند یا برندها را به اندازه ای از شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
  3. هر کس بخواهد ابطال برند را تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

 

 

استعلام بگیرید