ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

اختراعات قابل ثبت

کلیه مواردی که درزمینه علوم و صنعت کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت جامعه بوده و جنبه تازگی دارد .
درمقابل ان برای نقشه های مالی تقاضای ثبت اختراع پذیرفته نمی باشد .
همچنین قانون گذارجهت صیانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص یا اشخاص خاص قوانینی وضع کرده است .
امور دارویی و بهداشتی ممنوعیتی برای ثبت فورمولها و ترتیبات دوایی (دارویی )
برای دفاع از ارزشهای اجتماعی هر گونه اختراع تکمیلی که مخل انتظامات عمومی و اخلاف حسنه اجتماعی باشد .
اگر اختراع مورد نظر تضادی با مقررات شرع داشته باشد ثبت اختراع رخ نمی دهد .
بعنوان مثال اگر شخصی وسیله ای اختراع نموده که با استفاده از آن در سرقت از منازل مردم تسریع و تسهیل شود .
قاعده چنین اختراعی که مخالف نظم عمومی جامعه می باشد ، قابلیت ثبت ایده خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید