کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟

اولین گام پس از ثبت شرکت مورد نظر، اقدام برای دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه ی مالیاتی می باشد. تمامی تولید کنندگان و تجارت کنندگان،اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت انجام امور خود باید دارای کد (شماره) اقتصادی باشند. کد اقتصادی برای شرکت ها، حکم شماره شناسایی و هویت آنها را دارد. و سازمان مالیات و دارایی با استفاده از این کد یا شماره، شرکت ها را شناسایی می نماید. 

 

ضرورت داشتن کد اقتصادی:

داشتن کد اقتصادی برای اخذ کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و قراردادهای دولتی، صدور فاکتور الزامی می باشد. 

 

مدارک مورد نیاز کد اقتصادی:

  • کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
  • مدارک ثبتی شرکت
  • گواهی صاحبان امضا
  • قبوض برق و تلفن شرکت
  • اجاره نامه ی محضری (هولوگرام دار) یا سند مالکیت به نام شرکت
  • مهر شرکت