انحلال شرکت

 

روش و مراحل انحلال شرکت ها
در شرکتی که تصمیم به انحلال گرفته می شود، ابتدا در مرحله ی اول باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. حال مدیر تصفیه می تواند از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب گردد. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود، وظیفه ی تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن را در مدت زمان ده سال برعهده دارد (البته از جانب شرکا). پس از انتخاب مدیر تصفیه، با مراجعه به موسسه ی ثبت شرکت های ونک و ارائه ی مدارک مورد نیاز انحلال، طی تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و با حضور داشتن تمامی شرکا در آن، صورتجلسه ای مبنی بر انحلال شرکت تنظیم می گردد و ذیل متن صورتجلسه ی تنظیم شده باید توسط تمامی اعضا امضا شود. پس از تکمیل مدارک و ارجاع پرونده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع پرونده، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا شرکت به طور قانونی منحل گردد و آگهی انحلال شرکت مورد نظر صادر شود.
 
چند نکته ی مهم در رابطه با انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری:
  • مراحل انحلال تمامی شرکت ها (شرکت های با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و موسسات غیر تجاری) نیز مطابق مراحل ذکر شده در فوق می باشد.
  • تمامی اعضا باید رضایت و موافقت خود را مبنی بر انحلال شرکت اعلام نمایند.
  • برای انحلال شرکت یا موسسه حضور همه ی اعضا الزامی است.
 
مدارک مورد نیاز انحلال
-کپي شناسنامه و کارت ملي همه ي اعضا
-مدارک ثبتي شرکت
-کپي شناسنامه و کارت ملي مدير تصفيه (اگر مدير تصفيه خارج از شرکا باشد)
-داشتن دفاتر پلمپ (دفاتر قانونی)
 
مدت زمان لازم برای انحلال
پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع پرونده، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا شرکت به طور قانونی منحل گردد و آگهی انحلال شرکت مورد نظر صادر شود.
 

مقالات مرتبط با انحلال شرکت 

انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد:
الف- وقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.

ادامه مطلب

تصفیه شرکت سهامی

تصفیه شرکت سهامی

تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد:
نقد کردن دارائی شرکت منحله
وصول مطالبات شرکت منحله
پرداخت دیون شرکت منحله
تقسیم باقیماده دارائی شرکت بین سهامداران اول – انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه

ادامه مطلب

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف- هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد
ب- شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود.

ادامه مطلب

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

مدارک لازم انحلال شرکت سهامی

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت .

2-آخرین روزنامه رسمی شرکت.

ادامه مطلب