مقالات

ورقه اختراع طراحی

شاخه : article
تاریخ : Jun 15, 2015
کسی که طرح جدید، ابتکاری و تزئینی برای ساخت یک کالا اختراع می کند ممکن است تحت شرایطی موفق به اخذ ورقه اختراع شود.
ورقه اختراع طراحی

شرایط برای اخذ ورقه اختراع در این فرض معمولاًٌ همان شرایطی است که برای اخذ ورقه اختراع در سایر موارد معمول است.

در قانون بعضی از کشورها دوره حمایت از اختراع طرح 14 سال از تاریخ صدور ورقه تعیین شده است.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب