مقالات

اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015
با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختراع، در صورتی که اظهارنامه اختراع صحیح و قانونی تشخیص داده شود
اکتساب حق نسبت به یک علامت یا اختراع

اداره مالکیت صنعتی، اختراع را در دفتر خصوصی به ثبت خواهد رساند. پس از ثبت اختراع، ورقه یا گواهینامه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود.

به عبارت دیگر، پس از طی مراحل قانونی که در قوانین ملی کشورها در رابطه با ثبت اختراع یا علامت تجاری پیش بینی شده است، مخترع یا صاحب علامت موفق به کسب گواهینامه مربوط خواهد شد که این گواهینامه، داری آثار حقوقی فراوانی است.

نظرات
عنوان:
تاریخ ایجاد:
11/24/15
نام نویسنده:
محمدی
تشکر و خسته نباشید بابت مطالب
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب