مقالات

انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015

انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی اجباری است و مدت ماموریت بازرسان حداکثر یک سال می باشد. مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کند انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلا مانع است .(ماده143 (ل.ا.ق.ت)1347)

 
انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان

انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس (ماده 145(ل.ا.ق.ت)1347) ودر شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که مطابق بند 3 ماده 20 (ل.ا.ق.ت) این انتخاب بایذ در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد .

علاوه بر انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی مجمع باید یک یا چند بازرس غلی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند (ماده 146 (ل.ا.ق.ت)).

مطابق تبصره ماده 144(ل.ا.ق.ت) در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام انها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج  شده باشد . ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره ماده مزبور مصوب 13/11/1349 کمیسیون اقتصاد مجلسین شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام را به شرح زیر تعیین می نماید :

-داشتن حسن شهرت و نداشتن کیفری موثر .
-داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
-عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس .
-عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن. در حقوق ایالت متحده امریکا انگلیس و فرانسه بازرس انتخاب می شود نظر بازرس در صحت و درستی حسابهای شرکت و اطلاعات داده شده به سهامداران و مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و موجبات جلب اعتماد مردم را به سرمایه گذاری فراهم می سازد . ضمنا حق الزحمه بازرسان بر اساس ماده 155 (ل.ا.ق.ت) در مجمع عمومی عادی را نیز سالیانه تعیین می گردد.

به موجب ماده 144 (ل.ا.ق.ت) مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط انکه جانشین انها را نیز انتخاب نماید .

به موجب ماده 88 (ل.ا.ق.ت) برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد و نیازی به اکثریت مطلق ارا نمی باشد . مکانیزم تعیین شده برای انتخاب مدیران با توجه به سکوت قانون در خصوص بازرسان در مورد انان نیز لازم الرعایه می باشد.

با توجه به حساسیت وظایف بازرسان یه عنوان ارگان کنترل کننده شرکت های سهامی و در جهت حفظ حقوق سهامداران قانونگذار در خصوص انتخاب افراد به عنوان بازرس یا بازرسین شرکت مقررات سختی را وضع نموده است . به موجب ماده 147 (ل.ا.ق.ت) اشخاص زیر نیم می توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند :
اشخاص مذکور در ماده 111 این (ل.ا.ق.ت)

ماده مذکور در خصوص صفات سلبیه اشخاصی است که به مدیریت شرکت های سهامی انتخاب می شوند که عبارتست از :
-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی انها صادر شده است.
-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری جنحه هایی که موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخت شده است اختلاس تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
-مدیران و مدیر عامل شرکت بدیهی است اشخاص که اعمال انها موضوع وظایف بازرسی است خود نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب گردند.
-اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا در جه سوم از طبقه اول و دوم
-هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا حقوق دریافت می دارد.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب