مقالات

تشکیل هیأت موسس

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 17, 2015
برای تشکیل و تاسیس هر شرکت تعاونی حتماً باید هیاتی به نام هیات موسس ایجاد شود. که در قانون و دیگر مقررات مربوطه درباره ی تعداد هیأت موسس مطلبی موجود نمی باشد.
تشکیل هیأت موسس
ولی می توان ذکر کرد که تعداد اعضا نباید از سه نفر کمتر باشد .
موسسان تعاونی الزاماً باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی لازم را داشته باشند .و در صورت نیاز، در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان بر پا می کند حضور به عمل آورند .
هر کدام از اعضای هیات موسس باید مدارک ذیل را به اداره تعاون ارائه دهند :
1-فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی.
2-فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
3-گواهی عدم سوء پیشینه.
در این جا باید به این نکته اشاره نمود که: کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد آخر معاف می باشند .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب