مقالات

در صورت تصمیم شرکا

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 12, 2015
 
قانون گذار در ( قسمت بند ب ماده 114 ) انحلال شرکت مسئولیت محدود را در شرایطی ممکن می داند که با تصمیم عده ای از شرکایی که سهم الشرکه آن ها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد صورت می گیرد.
در صورت تصمیم شرکا
 با در نظر گرفتن این نکته که در مقررات و قوانین مربوط به این شرکت نظارت کننده به تصمیم گیری گاهی به مجمع عمومی و یا برخی مواقع به شرکا اشاره شده است .این سوال که آیا تصمیم گیری به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا تصمیم گیری بخش مشخص شده ای از دارندگان سرمایه نیز کفایت می کند ؟ و دراین شرایط آیا موافقت شرکا کافی می باشد, یا باید این موافقت درحالت به خصوصی، به عنوان مثال درجلسه شرکا که با مراسم ویژه دعوت و دایر شده است اعلام شود؟ متاسفانه با توجه به سکوت قانون گذار در این باره و نیز در صورتی که اساسنامه روش واضحی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی نکرده باشد ، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه، مشروط به دعوت از همه شرکا (طبق ماده 106) الزامی می باشد.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب