مقالات

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Jan 23, 2017

شعبه، به یکی از بخش های یک شرکت گفته می شود که امکان فروش و خدمات شرکت را در مکانی که ممکن است فاصله ی زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، دارد و می تواند آن را رواج دهد.

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

میزان و قدرت و اندازه ی خودمختاری یک شعبه، به میزان موافقت شرکت مادر بستگی دارد.

همچنین عهده دار حقوقی شعبه، به عهده ی شرکت اصلی یا همان شرکت مادر می باشد.
ولی در نمایندگی اشخاص حقیقی یا حقوقی خودگردان ساکن ایران، الزامی نمی باشد که شعبه ایران باشد.

بر طبق قرارداد نمایندگی اجرا کردن بخشی از مطلب و تکالیف شرکت خارجی را عهده دار می شود.

لذا شخصیتی خودگردان را دارا می باشد و عهده دار حقوقی نماینده، بر تعهد وی می باشد.

در صورتیکه شرکتی در یک کشور خارجی، به ثبت رسیده باشد و نیز مایل به افتتاح شعبه یا نمایندگی خود در ایران باشد، این اقدام از روش ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی انجام می گیرد.

اختلاف شعبه با نمایندگی در زیر بیان شده است:

زمانیکه شرکتی خارجی در ایران شعبه ای به ثبت می رساند، تمامی مدیران آن از راه شرکت، برگزیده می شوند و

منتسب می گردند.

در هر موقعی که شرکت مادر مایل باشد می تواند شعبه را منحل نماید.

لکن دادن یا بخشش نمایندگی از راه منعقد کردن قرارداد با شخصی حقیقی یا حقوقی ایرانی انجام می گیرد.

 همچنین انحلال آن پیرو مفهوم درج شده در قرارداد می باشد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب