مقالات

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 6, 2016

جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی و همچنین اخذ کد اقتصادی، ارائه ی مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

  • مدارک شناسایی تمامی اعضاء
  • ارائه ی گواهی حق امضاء از صاحبان امضاء
مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
  • مدارک ثبتی شرکت
  • ارائه ی اجاره نامه ی محضری به نام شرکت و همچنین دارای کد رهگیری
  • مهر شرکت
  • قبض تلفن، برق و گاز شرکت

با تحویل مدارک فوق، به سرممیزی مربوطه و همچنین واریز مبلغ فیش دو در هزار سرمایه شرکت، به حساب دارایی، پرونده ی مالیاتی شرکت تشکیل می شود.

پس از انجام این مراحل می توان کد اقتصادی را دریافت نمود

نکته ی حائز اهمیت این است که در صورتی که پس از مدت زمان دو از ثبت شرکت مورد نظر، برای تشکیل پرونده ی مالیاتی اقدام نشود، مشمول جریمه می گردد و شرکت مورد نظر باید مبلغی به میزان سه برابر آن مبلغ تعیین شده بپردازد.

به بیان ساده تر، دو در هزار سرمایه به شش در هزار تبدیل می گردد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب