مقالات

ثبت شرکت تعاونی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 5, 2016

شرکت های تعاونی، به سه دسته تولیدی، توزیعی، تولیدی توزیعی تقسیم می گردند.

برای ثبت این نوع شرکت ها، نیاز به حداقل 7 نفر سهامدار می باشد.

ثبت شرکت تعاونی

همچنین نیاز است که از بین تعداد سهامداران، حداقل دو نفر از آنها، از مدرک تحصیلی یا جواز کسب مربوط با موضوع فعالیت شرکت تعاونی، برخوردار باشند.

جهت ثبت شرکت های تعاونی، الزامی است که بعد از پذیرفته شدن نام شرکت، حداقل 35% از سرمایه ی اولیه ی شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس، در یکی از بانک ها، واریز شود و به مدت زمان اتمام مراحل ثبت شرکت، بلوکه شود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب