مقالات

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Nov 19, 2016

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

  • دو سری شرکتنامه
  • دو سری اساسنامه
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  • دو سری اظهارنامه
  • دو سری صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسسین 
  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شرکاء و مدیران
  • دریافت و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
  • نامه ی عدم سوء پیشینه ی کلیه شرکا
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب