مقالات

ثبت موسسه

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 24, 2016

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند.

ثبت موسسه

 

موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند.  

اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، مشاوره و حقوقی هستند.

 

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

  • موسساتی که، هدفشان جلب منافع و تقسیم آن مابین اعضاء خود نمی باشد.
  • موسساتی که هدفشان، جلب منافع مادی و تقسیم منافع مابین اعضاء خود یا غیر می باشد. همانند: موسسات فنی، حقوقی و...

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری :

  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء

 

نکته : جهت ثبت موسسات غیرتجاری، هیچ کدام از افراد به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نیازی ندارند.

      

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب