مقالات

صفاتی که یک برند خوب باید داشته باشد

شاخه : ثبت برند
تاریخ : Oct 17, 2016

ویژگی هایی که یک برند تجاری قدرتمند باید دارا باشد، در زیر شرح داده شده است:

صفاتی که یک برند خوب باید داشته باشد
 • داشتن تناسب
 • داشتن جایگاه مناسب
 • قابلیت تحمل پذیری
 • داشتن اعتبار
 • الهام بخشی
 • بی همتایی
 • جذابیت برند 

این صفات یا ویژگی های فوق، از نظر مصرف کنندگان به شرح زیر می باشد:

 • منشا یا مبدا محصول
 • واگذاری مسئولیت به تولیدکننده
 • ریسک پذیری کمتر
 • داشتن هزینه پرس و جوی کمتر
 •  نشانه کیفیت
 • معامله با تولید کنندگان محصول
 • ابزاری نمادین برای اظهار شخصیت

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب