مقالات

شرایط هیات مدیره و مدیر عامل

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 18, 2016
  •  هیات مدیره در شرکت های سهامی تنها از میان سهامداران انتخاب می گردند.
  • هیات مدیره شرکت نباید شامل ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد .
شرایط هیات مدیره و مدیر عامل
  • مدت زمان تصدی آنها به مدتی است که در اساسنامه تعیین شده است. در غیر این صورت به مدت حداکثر دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان مانعی ندارد.
  • هیات مدیره یا هر کدام از مدیران قابل عزل می باشند و مجمع عمومی عادی می تواند درخواست عزل آنها را کند.
  • تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از ۵ نفر کمتر باشد ولی بیشتر از آن، مطابق با اساسنامه بلامانع است.
  • اشخاص حقوقی را نیز می توان برای مدیریت شرکت تعیین کرد.
  • در این صورت لازم است یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند.
  • یک نفر نمی تواند به قائم مقامی و نمایندگی، به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شود .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب