مقالات

شرکت تضامنی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 11, 2016

شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که با نامی مخصوص جهت فعالیت های تجاری بین چند نفر نفر با مسئولیت تضامنی شکل می گردد.

 

 شرکت تضامنی

در صورتیکه دارایی شرکت جهت تمام بازپرداخت قرض ها و بدهی های شرکت به اندازه ی لازم نباشد، هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را برعهده دارند.

هر گونه مقرراتی که مابین شرکا به جز این مقرر شده باشد، در قبال اشخاص ثالث، بی اثر می باشد.

در اسم شرکت تضامنی حتماً باید عبارت شرکت تضامنی ‌و همچنین حداقل نام یک نفر از شرکا قید گردد.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب