مقالات

تعریف شرکت سهامی خاص

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 2, 2015
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده
تعریف شرکت سهامی خاص

و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

 
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب