اخبار و پیشنهادات ثبت ونک

اخذ پلمپ دفاتر قانونی شرکت ها تنها با مبلغ 50/000 تومان

اخذ پلمپ دفاتر قانونی شرکت ها تنها با مبلغ  50/000 تومان

موسسه ونک در اقدامی قابل توجه هزینه ی اخذ دفاتر پلمپ با پیک رایگان به سراسر شهر تهران را به مبلغ 50/000 تومان کاهش داده است.

ادامه مطلب