مقالات

انجمن حقوقی شرکت ها » ثبت انواع شرکت و موسسه » ثبت شرکت سهامی خاص » انتخاب اعضاء هیئت مدیره خارج از سهامداران


(مهمان)
Jan 24 2017, 17:00
سلام
آیا میتوان در اساسنامه شرکت سهامی خاص ذکر کرد که انتخاب هیئت مدیره خارج از افراد سهامدار مجاز باشد؟
با سپاس فراوان
نقل قولنقل قول

(مهمان)
Jan 25 2017, 10:39
با سلام. هر بندی را می توان با موافقت تمامی اعضاء به اساسنامه اضافه کرد، ولی در شرکت سهامی خاص تنها مدیرعامل می تواند از خارج از شرکا انتخاب گردد.
برای کسب  مشاوره و اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفاً با شماره تلفن 02188623010 تماس فرمایید.
نقل قولنقل قول

(مهمان)
Jan 25 2017, 12:06
ماده ۳۱) عده اعضای هیئت مدیره‏
عده اعضای هیئت مدیره: شرکت بوسیله هیئت مدیرهای مرکب از حداقل ۳ نفر عضو که در مجمع عمومی عادی ‏از بین صاحبان سهام و یا خارج از صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد و مدیران کلاً یا بعضاً قابل ‏عزل میباشند.‏
نقل قولنقل قول

(مهمان)
Jan 25 2017, 15:26
خیر. اطلاعات شما نادرست است و ماده 31   قانون تجارت  درمورد صدور گواهينامه موقت سهم می باشد :
(ماده 31 - درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد 25و26بايدرعايت شود.)
مطابق با ماده ی 107 قانون تجارت  و همان پاسخ داده شده ، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید از صاحبان سهام باشند.
(ماده 107 - شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه ازبين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يابغضاً قابل عزل مي باشنداداره خواهدشد.)
نقل قولنقل قول