مشاوره آنلاین

انجمن حقوقی شرکت ها » ثبت برند و علامت تجاری » سوالات عمومی مربوط به ثبت برند


  موضوع پست ها نمایش ها آخرین پست
Topic هزینه های ثبت برند چقدر است؟
شروع با (مهمان) Sep 21 2016, 11:39
2 7502 آخرین پست توسط (مهمان)
Sep 22 2016, 08:54 آخرین پست
Topic هزینه ثبت برند و استعلام نام برند
شروع با (مهمان) Jun 12 2016, 11:30
6 12636 آخرین پست توسط یوسفی
Aug 24 2016, 09:33 آخرین پست
Topic هزینه ثبت برند و استعلام نام برند
شروع با (مهمان) Jun 12 2016, 11:26
2 9583 آخرین پست توسط (مهمان)
Jun 12 2016, 13:53 آخرین پست
Topic مالیات ثبت برند
شروع با (مهمان) Dec 05 2015, 11:32
4 12375 آخرین پست توسط (مهمان)
Apr 02 2016, 09:26 آخرین پست
Topic تعداد مجاز ثبت برند
شروع با (مهمان) Mar 05 2016, 09:54
2 7387 آخرین پست توسط (مهمان)
Mar 05 2016, 09:54 آخرین پست
Topic استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگری برای ثبت برند لاتین
شروع با (مهمان) Jan 09 2016, 14:44
2 7290 آخرین پست توسط (مهمان)
Jan 09 2016, 14:46 آخرین پست
Topic مراحل تمدید علامت تجاری
شروع با (مهمان) Dec 07 2015, 10:43
2 6939 آخرین پست توسط (مهمان)
Dec 07 2015, 10:45 آخرین پست
Topic تفاوت علامت تجاري، نام تجاري، برند و لوگو
شروع با (مهمان) Nov 22 2015, 10:16
2 8164 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 22 2015, 10:16 آخرین پست
Topic انتقال برند تجاری
شروع با (مهمان) Nov 09 2015, 10:58
2 6507 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 09 2015, 10:58 آخرین پست
Topic نیاز به کارت بازرگانی در ثبت برند
شروع با (مهمان) Nov 09 2015, 10:56
2 6499 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 09 2015, 10:56 آخرین پست
Topic مراحل ثبت برند تجاری
شروع با (مهمان) Nov 09 2015, 10:49
2 6578 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 09 2015, 10:49 آخرین پست
Topic افراد مجاز به ثبت برند
شروع با (مهمان) Nov 08 2015, 13:58
2 6608 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 08 2015, 14:32 آخرین پست
Topic مدت اعتبار ثبت برند
شروع با (مهمان) Nov 08 2015, 14:07
2 6497 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 08 2015, 14:32 آخرین پست
Topic تمدید علامت تجاری
شروع با (مهمان) Nov 08 2015, 14:07
2 6530 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 08 2015, 14:32 آخرین پست
Topic مدارک ثبت برند
شروع با (مهمان) Nov 08 2015, 14:08
2 6436 آخرین پست توسط (مهمان)
Nov 08 2015, 14:31 آخرین پست