مشاوره آنلاین

لطفا جهت ارسال سوال خود ، ابتدا شاخه مربوطه را انتخاب نموده و بر روی ارسال سوال جدید کلیک نماییدثبت انواع شرکت و موسسه

انجمن

ثبت شرکت مسئولیت محدود

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت مسئولیت محدود

3387 پست
11 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در ثبت شركت
Mar 24 2017, 10:54 آخرین پست
انجمن

ثبت شرکت سهامی خاص

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص

37 پست
12 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در انتخاب اعضاء هیئت مدیره خارج از سهامداران
Mar 26 2017, 01:00 آخرین پست
انجمن

ثبت شرکت تضامنی

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت تضامنی

2 پست
1 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در شرکت تضامنی
Nov 16 2015, 10:56 آخرین پست
انجمن

ثبت شرکت سهامی عام

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت سهامی عام

2 پست
1 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در پیمانکاری
Jan 04 2017, 10:20 آخرین پست
انجمن

ثبت شرکت تعاونی

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت تعاونی

0 پست
0 سوال
انجمن

ثبت شرکت دانش بنیان

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت دانش بنیان

0 پست
0 سوال
انجمن

ثبت موسسه خدماتی

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت موسسه خدماتی

4 پست
2 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در تعداد نفرات لازم جهت ثبت موسسه
Apr 26 2016, 09:55 آخرین پست
انجمن

ثبت موسسه حقوقی

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت موسسه حقوقی

2 پست
1 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در مدارک مورد نیاز ثبت موسسه حقوقی
Nov 19 2015, 10:03 آخرین پست
انجمن

سوالات عمومی مربوط به ثبت شرکت

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت و موسسه که در شاخه های بالا نیست را در این بخش بپرسید

136 پست
56 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در نوع شرکت
Mar 25 2017, 23:47 آخرین پست

ثبت برند و علامت تجاری

انجمن

ثبت برند و علامت فارسی

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت برند و علامت فارسی

9 پست
3 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در ثبت برند فارسی حقیقی
Jul 25 2016, 09:34 آخرین پست
انجمن

ثبت برند و علامت لاتین

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت برند و علامت لاتین

7 پست
3 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در برند لاتین
Mar 14 2017, 23:25 آخرین پست
انجمن

سوالات عمومی مربوط به ثبت برند

سوالات و مشکلات مربوط به ثبت شرکت و موسسه که در شاخه های بالا نیست را در این بخش بپرسید

38 پست
16 سوال
آخرین پست توسط (مهمان) در هزینه های ثبت برند چقدر است؟
Sep 22 2016, 08:54 آخرین پست