ثبت

Jun 3, 2017
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

- کلیه شرکت های تجارتی و مؤسسات ثبت شده شخصیت حقوقی دارند.
- تشکیلات و مؤسساتیکه برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

Jan 23, 2017
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شعبه، به یکی از بخش های یک شرکت گفته می شود که امکان فروش و خدمات شرکت را در مکانی که ممکن است فاصله ی زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، دارد و می تواند آن را رواج دهد.

Jan 11, 2017
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin
بعد از ثبت شرکت، نیاز است که سمت تمامی اعضاء و بازرسین شرکت تعیین شود.
Dec 10, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت های تجاری، به شرکت هایی گفته می شود که صرفاً جهت انجام امور تجارتی تشکیل و تاسیس می گردند.

بدین جهت دارای مزیت ها و مغایرت هایی با دیگر شرکت ها دارند که در زیر شرح داده شده است:

Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزايده عمومی یک مرحله‌ای          

مزايده شماره : 6-95

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت

خدمات کشوری، نسبت به " واگذاری خدمات سرپايي داروخانه بیمارستان اميركبير اراك " از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده

عمومی اقدام نماید.

مهلت خرید اسناد: 1395.09.20لغایت 1395.09.25

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسنادمزايده : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادتا پایان ساعت اداری  15:00 روز دوشنبه 06/10/1395

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره 1 -161343030 بانک رفاه

کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  120000000 ریال.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مزايده به اراک خيابان شهيد شيرودي ميدان پرستاربيمارستان اميركبير امور اداري

 و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ1395.10.07 راس ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک

(خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مزايده جهت بازگشایی پاکت‌ها 2

شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت

مزایده پمپ بنزین‌ها با حضور بخش خصوصی اشتباه است

مزایده ۴۰ جایگاه سوخت دولتی دیگر در حالی ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود که رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به شدت نسبت به واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی انتقاد کرد و این اقدام را اشتباه دانست.

بیژن حاج‌محمدرضا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در حال حاضر نیز قسمت اعظم جایگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است، افزود: در گذشته جایگاه‌ها به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت اما در این مزایده مالکیت هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی ادامه واگذاری جایگاه‌ها سوخت به بخش خصوصی را اشتباه دانست و اظهارکرد: معامله میلیاردی این جایگاه‌ها درحالی که امکان تغییر کاربری آن‌‌ها وجود ندارد، تغییری در کیفیت جایگاه ایجاد نمی‌کند. افرادی از داخل کشور یا از خارج از کشور با پول‌های زیاد می‌آیند و فکر می‌کنند از این نمد کلاهی هم برای آن‌ها دوخته می‌شود و نمی‌دانند قسمت اعظم جایگاه‌ها ورشکسته هستند. در مورد وضعیت جایگاه‌ها مکاتباتی با مقام‌معظم‌رهبری و رییس‌جمهور انجام داده‌ایم. از سوی دیگر برند‌سازی جایگاه‌ها را هم مطرح کردند که این مسأله مالکیت ما را هم زیر سؤال می‌برد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان این‌که ضرورت وجود جایگاه‌های شرکتی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در گذشته ضرورت وجود جایگاه‌ها این بود که اگر مورد خاصی از نظر سیاسی در جایگاه اختصاصی پیش آمد دست شرکت نفت خالی نباشد و قادر باشد با جایگاه‌هایی که در مالکیت خود دارد کشور را از حالت رکود و سکون خارج کند. البته حتما معتقد هستند که مشکلی پیش نمی‌آید که جایگاه‌ها را واگذار می‌کنند، حتی برای ساخت جایگاه جدید هم ورود نکرده‌اند.

حاج محمدرضا درمورد این‌که گفته می‌شود واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد، گفت: نفت در این قانون مستثنی است زیرا وجه سیاسی آن به وجه اقتصادی‌‌اش چیره است. از سوی دیگر به خریدار جایگاه اجازه داده نمی‌شود به‌کار دیگری مشغول شود.

وی ادامه داد: با خرید جایگاه‌ میلیارد‌ها سرمایه دفن می‌شود در حالی که اگر جایگاه‌ها بهره‌ای داشت فروخته نمی‌شد. خریدار به امید این که به سود می‌رسد جایگاه را خریداری می‌کند اما به نتایج دلخواه نمی‌رسد و اعتراض می‌کند. برای جلوگیری از نارضایتی خریداران نیز برندسازی را مطرح کردند. مگر جایگاه سوخت کت و شلوار است که برند داشته باشد؟ برند برای جنس به‌کار برده می‌شود، برای جنسی که کیفیت متفاوت داشته باشد درحالی که کیفیت بنزینی که در کشور استفاده می‌شود یکسان است.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در پایان تأکیدکرد: افراد به ابعاد سیاسی واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی توجه نمی‌کنند. جایگاه شرکتی تأسیس شد به این منظور تأسیس شد که در کوران مشکلات جایگاه قرار بگیرد.

Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

 لطفاً وسایل برقی را بر اساس نیاز و با توجه به رتبه انرژی خریداری و استفاده نماییم

«آگهی مناقصه عمومی شماره گ/19/95 »

شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد " بهینه سازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلو ولت خواجه ربیع" را از طریق برگزاری

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای حداقل گواهی‌نامه رتبه 5 دررشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد و حائز شرایط با شند واگذار

نماید.

 

شماره فراخوان در سامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ تضمین(ریال)

محل اعتبار

۲۰۰۹۵۱۱۲۳۰۰۰۰۰۵

بهینهسازی بخش کنترل و حفاظت پست 20/63/132 کیلوولت خواجه ربیع

خراسان رضوی

1,761,500,000

(یک میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال)

منابع داخلی
(غیر عمرانی)

 
 
 
 
 
 
 
 
*تاریخ فروش اسناد: ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ95.09.17الی دوشنبه مورخ 95.09.22

*تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 30 : 9 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*تاریخ گشایش پاکات: ساعت 30 : 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06

*نحوه دریافت اسناد مناقصه:

مناقصه‌گران دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته برق (نیرو) که دارای ظرفیت آزاد می‌باشند، پس از ثبت نام در سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 1,500,000ریال به حساب مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نام شرکت منیران (مشاور)

می‌توانند فایل اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.

*آدرس مشاور:

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بلوار شهید فکوری، جنب بازار سنگ، پلاک5، تلفن:38717200-051، دورنگار: 38717220-051

تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 27، پلاک2، تلفن: 88011381-021، دورنگار: 88630693-021

*محل تحویل اسناد و گشایش پاکات:

از پیشنهاد دهندگان تقاضا می‌گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات و مدارک پاکت‌های مناقصه (الف ،ب و ج ) را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت

حداکثرتا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 95.10.05 بارگذاری و سپس اصل مستندات و مدارک مطابق با شرایط درج شده در اسناد مناقصه در

پاکت‌های لاک و مهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.06به آدرس: مشهد  انتهای بلوار وکیل آباد  نرسیده به دو راهی

شاندیز  طرقبه  سمت راست - شرکت برق منطقه‌ای خراسان  امور تدارکات و قراردادها تلفن 6103619 3 051  دورنگار 6103629 3-051

تحویل نمایند.

*مناقصه‌گران می‌بایست جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و نحوه دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) در تهران با شماره

تلفن 88969737و85193768 تماس حاصل نمایند و دفاترثبت نام سایر استانها، در سامانه (www.setadiran.irموجود می‌باشد.

*پیشنهاددهنده موظف است پس از ثبت پیشنهاد در دبیرخانه شرکت برق، پاکت‌های مناقصه را به امور تدارکات و قراردادها تحویل نماید.

*به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر مطابق آیین‌نامه تضمین درمعاملات دولتی می‌باشد و پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های

مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن مورد پذیرش واقع نخواهد شد.

*سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه‌های اطلاع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp:/iets.mporg.ir

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان www.krec.ir

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان
Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 1097/95/110

نوبت دوم

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز

2-موضوع مناقصه: اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 متری و 15 متری شهرداری و خیابان کارون

3-نام مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

4-مدت انجام کار : 6 ماه

5-مبلغ برآورد اولیه 23.077.157.156ریال

6-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.154.000.000 ریال

7-مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ 95.09.16 لغایت 95.09.20

8-محل دریافت اسناد : اهواز – کیانپارس – خیابان 17 غربی فاز 3 نبش وهابی – مهندسین مشاور ری آب

9-مهلت و زمان تحویل اسناد: از تاریخ 95.09.21 لغایت 95.09.30

10-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 500.000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 0105155272002نزد بانک ملی شعبه آناهیتای تهران و یا حساب

10358106001001 بانک سرمایه به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

11-محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز- کیانپارس – خیابان 5 غربی – نبش خرداد

12-محل و زمان گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ 95.10.01 راس 12:00 می‌باشد. ضمنا

حضور شرکت‌کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشایی پاکات بلامانع می‌باشد .

13-محل تامین اعتبار: عمرانی

14-شرکتهای که دارای رتبه پنج در رشته آب می‌باشند، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و

پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره

33374823-33374875-061تماس گرفت.

AWW.CO.IR

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز 

Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

  آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای  نوبت دوم)

1.دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

2.موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار

3.مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.09.28 با معرفینامه رسمی و معتبر

و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان

تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4.مدت انجام عملیات:  شش ماه شمسی می‌باشد.

5.مبلغ برآورد: 6.429.959.047 ریال

6.محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

7.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : به میزان 321.500.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر

آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8.مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه: تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ95.10.12 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق

    9.زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ95.10.13 در محل دفتر مرکزی  مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

10.هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

11.سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

12.هزينه خريد اسناد: مبلغ300.000 ريال (سیصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد

فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

)http://www.tpww.ir), (http://www. ww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

Dec 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی تجدید فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(يك مرحله‌ای  نوبت دوم)

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-موضوع مناقصه: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 19500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره در اقطار 90 الی 315 میلیمتر

3-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.09.28 با معرفی‌نامه معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه

مرکزی تلفن: 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت تحویل کالا: دو ماه  می‌باشد.

5-محل اعتبار: طرحهای عمرانی - اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسلامی

6-مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه :به میزان 190.125.000ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

-ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

-به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی

که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه: تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ95.10.12 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل بازگشایی پاکات تجدید ارزیابی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.13 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان

تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :500.000 ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و

قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:

(http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir)  (http://www.iets.mporg.ir)

Dec 7, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
با انتظار برای اجرای توافق اوپک هر بشکه نفت در بازارهای جهانی با 15 سنت کاهش 53.78 دلار فروخته شد.
Dec 7, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
مدیر فروش شرکت پرشیا خودرو از مذاکره با شرکت خودروسازی بی ام و برای تولید ۴ مدل سواری در ایران خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن مذاکرات، آلمانی ها در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد.
Dec 7, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
مدیر عامل بورس کالا با بیان این که قیر ایران به زودی در بورس کالای هند عرضه می‌شود، بر ضرورت راه‌اندازی بازار مشتقه ارز و مسکن تاکید کرد.
Dec 7, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

در ثبت شرکت سهامی خاص، حداقل میزان سرمایه ی اولیه ی مورد نیاز، جهت تشکیل، مبلغ یک میلیون ریال، معادل صد هزار تومان می باشد. که این مبلغ باید توسط موسسین شرکت، فراهم شود.

Dec 7, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت سهامی خاص، نیز یکی از انواع شرکت های سهامی است که برای تشکیل آن به حداقل سه نفر اعضاء نیاز است.

در شرکت های سهامی خاص، سرمایه به سهام تقسیم می گردد.

Dec 6, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی و همچنین اخذ کد اقتصادی، ارائه ی مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

  • مدارک شناسایی تمامی اعضاء
  • ارائه ی گواهی حق امضاء از صاحبان امضاء
Dec 6, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

دریافت نمایندگی شرکت های خارجی، به دو صورت امکان پذیر است:
حالت اول: نماینده، شخص حقیقی باشد.
حالت دوم: نماینده شخص حقوقی باشد.

Dec 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

شرکای اجتماعی عصر امروز با حضور در وزارت کار پیرامون نحوه تشکیل کارگروه‌های تخصصی مزد و نحوه بررسی نشست‌ها در آینده به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند.

Dec 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

تعلل بانک مرکزی در تصویب افزایش سقف وام مسکن مهر برخی پروژه‌های پردیس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان نه‌تنها موجب خواهد شد اتمام پرونده مسکن مهر به تأخیر بیفتد، بلکه انتظارها را برای افزایش سقف به ۵۰ میلیون تومان در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد.

Dec 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

کارشناس بازار کار با تأکید بر ناکارآمدی دستگاه اشتغال‌زایی دولت، اظهارات رئیس جمهور درباره وضعیت اشتغال جوانان را توجیه بی‌برنامگی‌های سه سال گذشته دولت اعلام کرد و گفت: هیچ سیاست و برنامه دقیقی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد.

Dec 5, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری، مشخص است، موسسات غیرتجاری می باشند.

از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری، 

Dec 5, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت های تعاونی، به سه دسته تولیدی، توزیعی، تولیدی توزیعی تقسیم می گردند.

برای ثبت این نوع شرکت ها، نیاز به حداقل 7 نفر سهامدار می باشد.

Dec 5, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت های مسئولیت محدود، جهت ثبت نیاز به دارا بودن حداقل دو نفر اعضاء می باشند.

شرایط ثبت شرکت های با مسئولیت محدود، نسبت به دیگر شرکت ها، ساده تر می باشد.

Nov 19, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

  • دو سری شرکتنامه
  • دو سری اساسنامه
Oct 24, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند.

Oct 17, 2016
Category: ثبت برند
Posted by: admin

ویژگی هایی که یک برند تجاری قدرتمند باید دارا باشد، در زیر شرح داده شده است:

Oct 1, 2016
Category: ثبت برند
Posted by: admin
  • ضمانت تشخیص متمایز کردن محصولات از یکدیگر توسط مشتریان
  • قادر ساختن شرکت ها به متمایز کردن محصولات خود از یکدیگر
Sep 18, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin
  •  هیات مدیره در شرکت های سهامی تنها از میان سهامداران انتخاب می گردند.
  • هیات مدیره شرکت نباید شامل ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد .
Sep 18, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

یکی از انواع شرکت‌های سهامی، شرکت سهامی عام می باشد.

در این شرکت ها، بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم فراهم می گردد.

Sep 14, 2016
Category: تغییرات شرکت
Posted by: admin

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد.

 

Sep 11, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت مختلط سهامی، به شرکتی گفته می شود که با نامی مخصوص ما بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل می گیرد.

 

Sep 11, 2016
Category: ثبت شرکت
Posted by: admin

شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که با نامی مخصوص جهت فعالیت های تجاری بین چند نفر نفر با مسئولیت تضامنی شکل می گردد.

 

Sep 5, 2016
Category: تغییرات شرکت
Posted by: admin

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

به منظور تامین منابع مالی نوسازی و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال پروژه

خط اول انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان در قالب قراردادی

ROT

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد تامین منابع مالی نوسازی و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال ”خط اول انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان”

در قالب قراردادی ROT و در قالب خرید تضمینی آب براساس بند "الف" ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) با موضوع شرایط و اگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده

بهره‌برداری، به بخش غیردولتی (مصوب1394.07.04)، از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل،

به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه :

برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: 434.900 میلیون ریال

دوره نوسازی: دو سال

دوره بهره‌برداری تجاری: 15 سال

خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی از وزارت نیرو

ظرفیت تولید: 850 لیتر بر ثانیه

ب- شرایط سرمایه‌گذار:‌

سرمایه‌گذار علاوه بر امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره‌برداری پروژه‌های مشابه، می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت

پیمانکاری در رشته آب حداقل پایه 3 باشد (مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 1394.03.05 و دستورالعمل شماره 69432

مورخ 94.04.30 دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند)

*در صورتیکه سرمایه‌گذار، خود فاقد صلاحیت در رشته آب باشد، بایستی با پیمانکاری که حائز شرایط فوق باشد، مشارکت نماید.

بدینوسیله سرمایه‌گذاران واجد شرایط، می‌توانند از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس اینترنتی www.abfasb.ir (بخش مناقصه‌ها و مزایده‌ها) اسناد

استعلام ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل و الحاق مستندات مربوط، طی یک پاکت که نام سرمایه‌گذار و موضوع پروژه روی آن قید شده باشد، در موعد

و مهلت مندرج در اسناد به آدرس زاهدان، بلوار قلنبر، شرکت آب و فاضلاب استان، اداره قراردادها تحویل نمایند.

لازم به توضیح است فقط اسنادی که در مهلت مقرر و توسط نماینده سرمایه‌گذار به آدرس فوق‌الذکر تحویل گردد قابل بررسی می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان

 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

یک مرحله‌ای شماره 001/95

نوبت دوم

موضوع آگهي:

خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395.02.22

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و  www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

 
 
 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم

              شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 2033/ش مورخ 94.10.19 شوراي اسلامي شهر درنظردارد 15 دستگاه مینی بوس تویوتا

               با مشخصات زیر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید:

- 6 سیلندر، گازوئیلی 4200 سی سی ، حجم موتور 145 اسب بخار، مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب و قدرت سازگاری با

آب و هوای گرم و مرطوب با درجه بالا و ظرفیت 29 نفر صندلی

1- اسناد مناقصه از مورخ 95.02.07 تا پايان وقت اداري مورخ  95.02.22 در مقابل پرداخت مبلغ500.000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا

0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت ها در مورخ  95.02.25 به واحد حراست شهرداری تحويل مي گردد. بازگشايي

پاكت‌ها مورخ 95.02.26 مي‌باشد.

2-مبلغ برآورداولیه 29.550.000.000 ريال (به ازای هر دستگاه 1.970.000.000 ریال)مي باشد كه پيشنهاد دهنده بايد 5% قيمت پايه

معادل 1.477.500.000 ريال  را بعنوان سپرده شركت درمناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانك ملي ایران به نام شهرداری

بندرماهشهر  بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

3-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

4-پیشنهاد دهنده باید نمایندگان مجاز دارای مجوز ورود خودرو از منطقه آزاد اروند باشد.

5-نحوه تحویل : از طریق منطقه آزاد اروند و با پلاک اروند

6-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 24- 52350023 -061 تماس و یا به آدرس

www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند . 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر

 
 
 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بند الف ماده 13 قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی

 موضوع: واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (مینی بوس)

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت 5 روز از تاریخ 95.02.11 لغایت 95.02.15

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت 10 روز از تاریخ 95.02.18 لغایت 95.02.27

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می­باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه: 19.000.000ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری 69/44245780 نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج

کد 7/8837 يا ارایه ضمانت­نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايدكمتر از 3 ماه باشد.

تذکر1: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2177616021006 نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج

کد 2640 به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر2: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی – بالاتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 می‌باشد.

     شماره تماس: 4-32558920-026

 
 
 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي  شماره 1-95

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد(ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال) به صورت ضمانت نامه بانكي ويا واريز به حساب شماره 2173635618008بانك ملي

1-95

تهيه و اجراي خط سرد در محورهاي حوزه استان همدان

23.998.914.324

1.200.000.000

آخرين مهلت دريافت اسناد : تا تاريخ 95.02.15

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت : پايان وقت اداري مورخ : 95.02.25

محل تحويل پاكات : دبيرخانه حراست اداره كل واقع در سي متري سعيديه

تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت 9 صبح مورخ 95.02.26

 محل بازگشايي پاكات :سي متري سعيديه – اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

محل دريافت اسناد :  اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان (به نشاني همدان بلوار فرودگاه )و يا سايتhttp://IETS.MPORG.IR    

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت : 3 ماه

صلاحيت لازم :داشتن تاييديه از اداره كل ايمني و حريم راههاي وزارت راه و شهرسازي

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد

                                                           پيمان و رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي ارزيابي كيفي

بانك صنعت و معدن در نظر دارد جهت انجام امور ساخت و بازسازي ساختمانهاي خود (در قالب مناقصه دو مرحله‌اي)، پیمانکاران واجد شرایط را از طريق برگزاري

ارزيابي كيفي شناسايي نمايد. لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها دعوت می‌گردد از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد به نشاني زیر مراجعه نمايند.

تهران – خيابان وليعصر(عج) – بالاتر از تقاطع شهيد چمران – بالاتر از ايستگاه محموديه – پلاك 2917- طبقه سوم –  اداره تداركات و پشتيباني-  با تلفنهاي:

19 -22029811 يا 27872275-27874073

ضمناً فایل اسناد از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  نیز قابل دریافت می‌باشد.

تاریخ دریافت اسناد : 10 روز از تاریخ چاپ آگهی

تاریخ تحویل اسناد: حداکثر 10 روز بعد از آخرین مهلت دریافت اسناد

 

Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

«آگهي مزایده عمومی»  

بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر یزد

نوبت اول

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری يزد در نظر دارد بهره‌برداری از تابلوهای تبلیغاتی را از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط و دارای

مجوزهای لازم به مدت یک سال واگذار نماید. علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب 700791451910 (غیرقابل استرداد) نزد بانک شهر

شعبه شهرداری یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان واقع در یزد- خیابان کاشانی، کوچه اخوان (جنب هلال احمر)، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد،

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نماید. یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:‌ 1-36288260- 035 داخلی 213 واحد تبلیغات تماس حاصل نمایید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1395.02.26 می‌باشد و کلیه پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 1395.02.27ساعت 10 صبح مفتوح

خواهد شد.

امید فتاحی- مدیرعامل

 
 
 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده عمومي

                                                                                                    نوبت اول

سازمان حمل و نقل همگاني شهر چهاردانگه به ستناد بند 1مصوبه شماره 343 مورخ 95.01.18 هيات مديره سازمان، در نظر داردبهره‌برداري از جايگاه

سوخت CNG  واقع در بزرگرا آيت اله سعيدي –چهاردانگه –بلوار جمهوري را  به شركت‌هاي واجد الشرايط و داراي تائيديه از شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي

نفتي ايران واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد الشرايط مذكر، دعوت بعمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد ظرف مدت 10 روز از تاريخ

درج آگهي نوبت دوم به اين سازمان واقع در بزرگراه ايت اله سعيدي – چهاردانگه – ابتداي شهرك صنعتي – مجتمع تجاري اداري كاوه – طبقه دوم واحد18

مراجعه نمايند .بديهي است:

1-     هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مزايده است.

2-      سازمان در رد و يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

3-   شركت‌كنندگان مي‌بايستي مبلغ 150.000.000 ريال به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب شماره3100002831005 به نام

سازمان حمل و نقل همگاني چهاردانگه نزد بانك ملي شعبه چهاردانگه، ‌به عنوان سپرده شركت در مزايده ارائه نمايد .

4-     در صورت انصراف برنده اول، دوم و سوم سپرده شركت به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد.

5-     به پيشنهادات مشروط و مخدوش و بدون سپرده ترتيب اثر نخواهد شد.

6-     ساير موارد در اسناد مزايده قيد گرديده است .

تلفن تماس:55263306

 

Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم مناقصه تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING

 به شماره MN-15/482

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مناقصه تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING خود را از طريق مناقصه عمومی به واجدین شرايط واگذار نمايد.

محل دریافت اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت 2ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: 52122256 ؛

پیش شماره 061 جهت دریافت اسناد از طریق ایمیل فیش واریزی و برگ درخواست خود را به آدرس sghasemi@krnpc.ir ارسال نمایید.

زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاريخ 95.02.06 لغايت 95.02.16

قیمت فروش اسناد: 500،000 پانصد هزار ریال واریز به حساب 6005070900 بانک تجارت بنام شرکت پتروشیمی کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و

مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان 60 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/482

تامین 9 دستگاه DRUM ROLLING

            نوبت دوم

        روابط عمومی پتروشیمی کارون
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

« آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  »

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر به استناد مصوبات هيئت مديره محترم در نظر دارد نسبت به ریزش برداری کوره، لایروبی کوره قنات، خارج کردن

خاک و رسوب شکنی و کول گذاری توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

 لذا از شركت كنندگان واجد شرايط لازم دعوت مي شود همه روزه تا تاريخ 95.02.26 جهت دريافت و تحويل اوراق مناقصه به امور مالي سازمان به آدرس :

اسلامشهر – خیابان صیاد شیرازی ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری طبقه اول مراجعه نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن : 

56365689 – 021 (داخلی 4 ) تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 15 بعداز ظهر روز دو شنبه  مورخ 95.02.27 خواهد بود. ضمناً سازمان

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد و هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت پایه بعهده برنده می‌باشد.

هوشمند عسگريان  -  مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز

Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مشاوره

نوبت دوم

کارفرما

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

خرید خدمات مشاوره

برآورد

روش انتخاب

شماره

موضوع

مدت (روز)

مبلغ (ريال)

مبانی

براساس كيفيت و قيمت (QCBS)

002/م7/95

تهيه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و مطالعات امكان سنجي و تهيه طرح توجيهي جهت 4 قطعه زمين، موضوع پروژهاي مشاركتي شهرستان سيرجان

30

000ر000ر290

دستورالعمل ساختار و فراينده مشاركت و سرمايه‌گذاري – الگوي ارائه و معرفي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري سال 1394

دریافت اسناد

محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان

يا سايت http//iets.mporg.ir/  (پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره به مدت 10 روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد خرید خدمات مشاوره

               
 

                                                                                

 
 
 
Apr 26, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه

نوبت دوم

مناقصه‌گزار

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

برآورد

نوع

شماره

موضوع

مدت (روز)

نوع

مبلغ (ریال)

مبلغ (ريال)

مبانی

عمومی دو مرحله‌ای

003/م7/95

خريد دو دستگاه گريدر به منظور بازسازي تاسيسات راه خسارت ديده از سيل در بافت و رابر

180

ضمانت‌نامه بانکی

000ر000ر100ر1

000ر000ر000ر22

آزاد

دریافت اسناد

محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان

يا سايت http//iets.mporg.ir/  (پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مناقصه

Apr 26, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های اخیر برای پرداخت غرامت به کشاورزان مبلغ هنگفتی از بانک کشاورزی استقراض کرده است.
Apr 26, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
در حالی که 38 کشور تولید و استفاده از محصولات تراریخته را ممنوع کرده اند، ایران دنبال ترویج کشت این محصولات است و سالانه 5.5 میلیارد دلار محصول تراریخته وارد می‌کند.
Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHP-9524405001-T17درخواست شماره:  

نوبت دوم 

موضوع آگهي:

ساخت TUBE  FIN

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHP-7302509461-T20درخواست شماره:  

نوبت دوم 

موضوع آگهي:

الکترو موتور کامل FUJI

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR

مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای  1-95  ( نوبت اول)

مزایده مربوط به مزایده 4-94  فروش سیم مسی نو می‌باشد که در سال 94 انجام و در سال 95 تجدید میگردد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت اجناس و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 95.02.08به مدت 5 روز کاری در ساعات اداری به نشانی یاسوج – بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات ( تلفن تماس 33334742-074) مراجعه فرمایند.

 (دریافت اسناد از طریق سایت توانیر تا زمان تحویل پاکتها مجاز می‌باشد )

 تضمین‌های  مجاز شرکت در مزایده:

1-  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشند

2-اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز

شرایط مزایده:

1- هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی کالا و هزینه‌های حمل و بارگیری به عهده برنده یا برندگان خواهد بود .

2- اهلیت قانونی خریدار ( کلیه  کارکنان شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد مجاز به حضور در مزایده نمی‌باشند )

3- 9% مالیات بر ارزش افزوده از برنده اخذ خواهد شد ، لذا شرکت‌کنندگان بایستی در قیمت پیشنهادی این موضوع را مد نظر قرار دهند .

4- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکتها مجاز می‌باشد .

5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

6- آدرس تحویل اسناد مزایده : یاسوج – بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اتاق شماره 12 حراست ستاد شرکت

7-  تاریخ تحویل پاکتها :از تاریخ 95.02.15 تا پایان وقت اداری روز شنبه 95.02.25

8- زمان بازگشایی پاکتها : روز یکشنبه 95.02.26  ساعت 10 صبح

9- متقاضیان مجازند تا تاریخ 95.02.25 نسبت به اصلاح، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد خود اقدام نمایند .

10- مبلغ خرید اسناد مزایده : 300.000ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد .

11- محل بازدید اجناس: در اسناد مزایده درج شده ، بدیهی است بازدید از اجناس مزایده الزامی می‌باشد .

اسناد مزایده از طریق سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir  و اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت توزیعWWW.KBEPDCO.IR   قابل دسترس می‌باشد

ردیف

شماره مزایده

شرح کالا

مقدار

واحد

قیمت پایه

مبلغ  ضمانتنامه

1

1-95

سيم مسي نو

19847

كيلو گرم

122.000

125میلیون ریال

 

      ((امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد   ((

Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

    ( آگهی مناقصه عمومی )

نوبت اول

کارفرما : سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری یزد

موضوع : واگذاری حجمی امور خدمات تنظیف، نگهداری فضای سبز و واحد پاسخگویی به مراجعین(اطلاعات)

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه:  280.000.000 ریال (دویست و هشتاد میلیون ریال)

توزیع اسناد از تاریخ 1395.02.04 لغایت 1395.02.19

محل دریافت اسناد : یزد- ابتدای بلوار شهرک صنعتی-سازمان پایانه مسافربری غدیر یزد ویا سایت (www.yazdpayanehha.ir)

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 13:00 مورخ 1395.02.19

تاریخ گشایش پیشنهادات : ساعت 10:00  دوشنبه مورخ 1395.02.20

محل تحویل پیشنهادات : یزد- میدان آزادی- ساختمان شهرداری مرکز-دبیرخانه حراست شهرداری یزد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن 37206440-035 تماس حاصل فرمایید.

Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره : 6-95

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان  شهرستان فراهانرا به شرکتها یا

موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذارنماید.

مهلت خرید اسناد:  از مورخ 1395.02.06 لغایت 1395.02.12

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادات : تا پایان وقت اداری ساعت 14 روز چهارشنبه 1395.02.22

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره 1 -161343030 بانک رفاه کارگران در

وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ 121849200 ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني : 1- فرمهین بلوار شهید فهمیده، ستاد شبکه بهداشت و

درمان شهرستان فراهان، امورعمومی ویا امور مالی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم

پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ 1395.02.25 ساعت  9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک

(خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی

پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده عمومي

شماره 95/67

1- نام مزايده‌گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

1

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

95/67

95.02.21

9/00 صبح

 

3- زمان دريافت اسناد مزايده: از  تاريخ دوشنبه مورخ 95.02.06  لغايت 95.02.11 در ساعات اداري

4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي –شركت توزيع برق استان اصفهان

5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام

شركت توزيع برق استان اصفهان

6- زمان تحويل اسناد: از روز یکشنبه مورخ 95.02.12 لغايت ساعت 8/00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 95.02.21

7- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شركت در مزايده: سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ 10 % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت سه ماه و قابل

تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007

9- شركتهاي مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از:

الف ) شركتهاي توليد كننده سيم و كابل داراي مجوز از شركت توانير

ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از حراست كل شركت توانير

10- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه‌هاي مناقصه مزايده و عصر رسانه  بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

11- داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي 270 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 12- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

1- سايت معاملات توانير با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

2- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir

3 - سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان امور تداركات و انبارها 

 
 
 
Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك 20، تلفن: 3-08338255351 و

دورنگار: 08338255350

موضوع مناقصه:‌ بارگیری و حمل 132.000 تن مصالح ریپ رپ با فاصله حدود 36 کیلومتر و بارگیری و حمل 288.000 تن مصالح مازاد و غیر قابل استفاده ریپ رپ با فاصله 500 متر

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، 25 کیلومتر مانده به شهرستان سومار)    

مدت پيمان: یازده (11) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ريال به حساب شماره 2171360213 بانك ملت شعبه چهار راه بسیج

کرمانشاه با کد شعبه 24356 به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ 95.02.06 تا 95.02.14 نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر

قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 95.02.22 اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به

نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ200.000.000 (دویست میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز

وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه، جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 
 
 
Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده شماره 5/95

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از

داوطلبان خرید دعوت بعمل می‌آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده

شرح مختصر کالا

محل نگهداری کالا

مهلت فروش اسناد مزایده

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین به ریال

5/95

لوله چدن داکتیل 4 اینچ به تعداد 140 شاخه 6 متری، لوله چدن داکتیل 8 اینچ به تعداد 120 شاخه 6 متری

امیدیه

95.02.15

95.02.25

70.000.000

 

*جهت خرید اسناد هر یک از مزایده‌های فوق مبلغ 100.000 ریال باید به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس

به نام این شرکت واریز گردد. این مبلغ غیر قابل استرداد می‌باشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می‌باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده‌گزار است.

*به پیشنهاد فاقد امضاء مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.

*پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به

شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.

*هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا بر عهده برنده مزایده است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

 
 
 
Apr 25, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی دعوت به مزایده عمومی

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این

زمینه دعوت می­گردد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی به دفتر حراست در محل سایت عسلویه واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)

مراجعه و پس از بازدید از اقلام ذکر شده، اسناد مربوط به مزایده مورد نظر را دریافت نموده و سپس مطابق با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده نسبت

به ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت­نامه شرکت در مزایده اقدام نمایند.

1-مزایده شماره ASPC-95/721 : پالتهای مستعمل و ضایعات چوب (به میزان تقریبی 200 تن)

2- مزایده شماره ASPC-95/722 : روغن ضایعاتی واحدLD  (به میزان تقریبی 500 تن)

3- مزایده شماره ASPC-95/723 : کابل­های مازاد ابزار دقیق (به میزان تقریبی 400 تن)

4- مزایده شماره ASPC-95/724 : لوله های پلی اتیلنی مازاد (به میزان 10 تن)

تلفن تماس(امور پیمانها) : 02185922822-02185922916

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول

 
 
 
Apr 25, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با تشریح مغایرت استاندارد بخشی از بنزین توزیع شد در تهران، اظهار داشت: میزان بنزن موجود در این نمونه 1.2 درصد بود که بالاتر از سطح استاندارد یعنی یک درصد است.
Apr 25, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
یکی از بحران‌های جامعه بین‌الملل افزایش روز افزون اختلاف درآمد جوامع است. افزایش حداقل دستمزد کارگران از اهرم‌هایی است که می‌تواند به توزیع مناسب‌ ثروت در جامعه منجر شود.
Apr 24, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
وزیر کار در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی در جمع کارگران از برگزاری نشست شورای عالی کار با حضور رئیس‌جمهور و رونمایی از بسته جدید اشتغال دولت خبر داد و گفت: علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع اشتغال کشور را به صورت جدی‌تر دنبال خواهیم کرد.
Apr 24, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

وال استریت ژورنال با بررسی قیمت تمام شده تولید نفت کشورها گزارش داد، بیشترین هزینه تولید با 44.3 دلار مربوط به انگلستان و کمترین مربوط به عربستان با 8.98 دلار است و ایران با 9.08 دلار در جایگاه دوم کمترین‌ها قرار گرفته است.

 

Apr 23, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
در پایان معاملات هفته منتهی به یکم اردیبهشت ماه امسال، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ۱.۶۶ درصد کاهش ۱۸۴۰ واحد سقوط کرد
Apr 23, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
از این به بعد کاربران گوشی‌های هوشمند نکسوس می‌توانند برای دسترسی به خدمات بانکی و ورود به حساب خود از اثرانگشتشان استفاده کنند.
Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 10/95)

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 130 سل باتری پلانته مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت بعمل می‌آید از تاریخ 95.02.01 لغایت 95.02.11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.ir و یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 218.000 (دویست و هجده هزار)ریال به حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان – شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین ( اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک 67- واحد 2 مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تلفن 34460956-061 آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان می‌باشد.

الف – نوع مناقصه: عمومی - دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 318.000.000 ریال (سیصد و هجده میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه و (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات) حق درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

www.raminpower.ir

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

مناقصه نگهداري و تعميرات پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزيع

شبكه برق استان یزد (مجموعه A و B) به شماره 101م/95

نوبت دوم

 

1

نوع مناقصه

محدود یک مرحله‌ای

2

شرايط اوليه

1- ارایه‌ی گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 نیرو

2- ارایه‌ی گواهینامه معتبر صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از وزارت تعاون‏، کار و رفاه اجتماعی

3

زمان دريافت اسناد

از تاريخ 1395.02.01 لغايت 1395.02.06

4

نحوه دريافت اسناد

واجدین شرایط می‌توانند اسناد را به صورت رایگان از پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایده‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد به نشانی http://www.tenderyrec.ir دریافت و در صورت عدم امکان دریافت اسناد، مراتب را در ساعات اداری از طریق تلفن 38253394-035 پیگیری نمایند.

5

زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده

حداکثر تا تاریخ 1395.02.22

6

محل  تحویل اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده

يزد، ميدان امام حسين، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه‌اي يزد، امور تداركات و قراردادها

7

توضيحات

بدیهی است تکمیل پرسشنامه و ارایه مدارک مندرج در پرسشنامه، در ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران موثر می‌باشد و شرکت برق منطقه‌ای یزد پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌ها و در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از مناقصه‌گران واجد شرایط برای خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد و ارایه و تحویل مدارک هیچ‌گونه حقی را برای مناقصه‌گرانی که در فرآیند ارزیابی کیفی شرکت کرده‌اند ایجاد نخواهد کرد و حق مناقصه‌گزار در عدم دعوت از مناقصه‌گرانی که به دلایلی از قبیل عدم احراز صلاحیت، نقصان سوابق معتبر (امکانات، محدودیت مالی و کثرت قراردادهای جاری و.....) فاقد توانایی لازم برای پیشبرد موضوع مناقصه تشخیص داده شدند محفوظ خواهد بود. 

 

امور تداركات و قراردادها

 
Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

یک موسسه دولتی در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.

در صورت تمایل به شرکت در مزایده و اخذ مدارک مربوطه و رویت خودروها از تاریخ درج این آگهی به مدت 3 روز کاری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

تهران – خیابان پاسداران- بالاتر ازمیدان نوبنیاد – نبش کوهستان هشتم

تلفن: 22808726

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده شماره 1/95

نوبت اول

· مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

· موضوع مزایده: فروش سیم مسی و سیم آلومینیوم و آهن آلات اسقاط

· مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 95.02.01 لغایت 95.02.05

·محل دریافت اسناد مزایده:

·الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

·اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

· تاریخ بازدید: 95.02.11 لغایت 95.02.13

· تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده : تا ساعت 14 روز شنبه 95.02.18

· محل تحویل پاکت‌های مزایده : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- حراست و امور محرمانه شرکت

· تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز یکشنبه 95.02.19 ساعت 14

· مبلغ خرید اسناد مزایده 200.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز ·مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه، چک یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

· پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش ، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مناقصه شماره 385/ق/95

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در نظر دارد قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان را طبق مشخصات و جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

· کارفرما و دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

1-پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایستی دارای رتبه بندی معتبر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری بوده و توانایی ارائه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از روشهای مندرج در قانون تضمین برای معاملات دولتی را داشته باشند.

1-1 شماره حساب 2175212300000 بانک ملی بنام حساب سپرده خزانه جهت واریز وجه سپرده شرکت در مناقصه می‌باشد.

تذکر: ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه شرکت‌کنندگان مرحله قبل در صورت عدم ابطال مورد قبول می‌باشد.

2-مناقصه‌گران علاقمند می‌توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز به مبلغ پانصد هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 2175212266004 سیبا به نام قطع و وصل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در بانک ملی شعبه مرکزی اهواز (قابل پرداخت در کلیه شعب) خریداری نمایند.

تذکر: شرکت‌هایی که در مرحله قبل اسناد مربوط به ردیف مورد نظرشان را خریداری نموده‌اند لازم به تهیه مجدد فیش خرید ندارند.

3-محل فروش اسناد مناقصه شرکت اّب و فاضلاب روستایی خوزستان- معاونت پشتیبانی و منابع انسانی – اتاق شماره 3 به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن )- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

4-محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- اداره حراست و امور محرمانه – به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن)- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

5-شرکت مناقصه‌گران بطور همزمان در یک یا تمامی ردیف‌های موضوع مناقصه بلامانع است مشروط بر اینکه به ازاء هر ردیف تضمین و فیش خرید اسناد مناقصه مجزا ارائه گردد و حائز شرایط و رتبه هر ردیف باشد.

تذکر مهم : 1- شرکت‌کنندگان با توجه به جدول ذیل می توانند برنده مناقصه باشند.

2- شرکت‌هایی که به ترتیب بازگشایی ردیف‌های مناقصه برنده شده باشند و ظرفیت برنده شدنشان تکمیل گردد، پاکتهای پیشنهادهای بعدی آنها بازگشایی نخواهد شد و به آنها مسترد می‌گردد.

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

 

ردیف

شماره مناقصه

 

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

 

17-11-95

 

تامین، نصب، تنظیم و راه اندازی تجهیزات و اتوماسیون چهار دستگاه پست زمینی توزیع در شهرستان جیرفت

 

 

360.000.000 ریال

95.02.04 لغایت 95.02.08

حداکثر تا پایان وقت اداری  95.02.18

 

بازگشایی پاکت ها در تاریخ 95.02.19  ساعت 13

 

 

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1. واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان – بلوار جمهوری اسلامی ایران – روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفن کرمان 5- 32110403 – 034 (داخلی 1063) امور تدارکات مراجعه نمایند.

2. مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)

 

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

1-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

2-موضوع مزایده : واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز مشاوره دانشگاه جهت انجام امور درمانی و بهداشتی

3-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 95.01.31 لغایت 95.02.15

4- زمان تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.02.18

5-آدرس محل دریافت اسناد: از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یزد به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir))-بخش مربوط به مناقصه و مزایده

6- محل برگزاری مزایده: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی- سالن جلسات

7-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت10 روز یکشنبه مورخ 95.02.19 با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می‌باشد.

8-تضمین شرکت در مزایده:تضمین شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ کل پیشنهادی در سال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب 2007516641 بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد به نام حساب سپرده دانشگاه در وجه مناقصه‌گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و ...) قابل قبول نمی‌باشد.

9-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

11- برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir))مراجعه و یا با شماره تلفن 03531233516 (امور حقوقی دانشگاه یزد ) تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه یزد

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی شماره 01/95 ( مناطق)

شماره مجوز: 352/1395

نوبت اول

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده موجود خود در انبارهای

کالای مازاد کریت کمپ و امیدیه را در چهار (4) گروه مجزا به شرح زیر به فروش رساند.

گروه

مشخصات و شرح کالا

اول

مقدار حدود 200 تن آهن آلات ذوبی و اسقاط. (قیمت پایه 740.000.000 ریال)

دوم

تعداد 1500 حلقه لاستیک انواع خودرو سبک و سنگین فرسوده. (قیمت پایه 90.000.000 ریال)

سوم

تعداد حدود 5000 بشکه فلزی خالی 220 لیتری مستعمل و خارج از رده. (قیمت پایه 300.000.000ریال)

چهارم

تعداد حدود 2000 حلقه لاستیک انواع خودرو سبک و سنگین فرسود. (قیمت پایه 180.000.000 ریال)

 

 

 

علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند از تاریخ 95.02.04 تا تاریخ 95.02.08 جهت ثبت نام (همراه داشتن کارت ملی برای افراد حقیقی و اساسنامه شرکت برای افراد حقوقی الزامی می‌باشد). دریافت و تایید اسناد و مدارک مزایده (شرایط شرکت در مزایده) به واحد ارزیابی و فروش تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (که منبعد فروشنده نامیده می‌شود) به آدرس : اهواز- ناحیه صنعتی کارون -درب شماره 2- کاروانهای بعد از ساختمان اداره برق و ابزار دقیق مراجعه و سپس طی همین مدت از کالاهای مورد مزایده در انبارهای کالای مازاد کریت کمپ اهواز (گروههای 1 و 2) و امیدیه (گروههای 3 و 4) از ساعت 9 الی 14 بازدید بعمل آورده و پیشنهادات نرخ را نهایتا تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 95.02.13 به فروشنده (محل ثبت نام) تحویل نمایند.
همچنین گشایش پاکات مالی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 95.02.14 در محل فروشنده ( اداره ارزیابی و فروش کالا) انجام خواهد پذیرفت و حضور خریداران در جلسه گشایش پاکات بلامانع خواهد بود.

(تلفنهای تماس: 32267656-061 ، 34177027-061)

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

شماره مجوز: 352/1395

 

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان عمومي شناسايي مشاوران( ارزيابي كيفي)

نوبت اول

وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد پشتيباني و توسعه سامانه‌هاي نرم افزاري: 1- ثبت نام دانش آموزان(سناد) ،2- جامع امور مدارس شاهد و ايثارگران(سجا) و

3- نقل و انتقال فرهنگيان را به شركت واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي واجد شرايط كه در زمينه مذكور فعاليت دارند و مايل به همكاري مي‌باشند،

دعوت مي‌شود براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم‌هاي ارزيابي اوليه تا تاريخ 1395.02.07 به آدرس اينترنتي مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات) (http://tstc.medu.ir مراجعه نموده و نسبت به ارسال مدارك تكميل شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1395.02.15 اقدام نمايند.

Apr 20, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 83.11.17 مناقصه با موضوع: عمليات اصلاح و توسعه شبكه شهر و حومه بندرعباس به طول 28 كيلومتر با مبلغ برآورد 18.442.591.244ريال (هيجده ميليارد چهارصدوچهل و دو ميليون و پانصدو نود و يك هزار و دويست و چهل و چهار ريال) وتضمين شركت در مناقصه به مبلغ 930.000.000ريال (نهصد و سي ميليون ريال) به پيمانكار ‏واجد شرايط داراي رتبه 4 آب واگذارنمايد.

از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي‌شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته با ارائه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 2.000.000ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند. و متقاضي مي‌تواند مبلغ ‏‏ ضمانتنامه را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين‌نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي‌باشد، ارائه نمايد. مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ95.02.25 مي‌باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 95.02.27 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است. ‏

در ضمن علاقمندان مي‌توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني‎WWW.Abfa Hormozgan.Com‏ مراجعه نمايند.

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 02/95

یک مرحله‌ای - نوبت دوم

مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد:

نسبت به خرید کابل فیبر خاکی 12 کر OBUC-NZDSF با نوار زرد رنگ به متراژ 152000 متر در قرقره‌های چهار هزار متری را از تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی با استفاده از قانون حداکثر توان فنی و مهندسی و صنعتی داخل کشور بر طبق آخرین مشخصات فنی و استاندارد کابل از شرکت مخابرات ایران که دارای کد اقتصادی خریداری نماید.

مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي لغايت 95.02.13

محل فروش اسناد: زاهدان – خيابان دانشگاه، ميدان پاسداران، شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان، اداره تداركات و خدمات، فاكس31118774- 054تلفن 31118088- 054 تلفن واحد متقاضي 31118313- 054

تاريخ تحويل پاكتها تا ساعت 14 روز دو‌شنبه تاریخ95.02.27

محل تحويل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبيرخانه اطاق 202- به صورت پاكت لاك و مهر شده

تاريخ گشايش پاكتها ساعت 13 روز سه‌شنبه تاریخ 95.02.28

مدت قرارداد سه ماه پس از انعقاد قرارداد و دو پارتی یک و نیم ماهه

طريقه تهيه اسناد مناقصه:‌

واريز مبلغ 300.000 ريال به حساب جاري 0106005100008 بانك ملي برای هر شهرستان و ارائه فيش آن در ساعت اداري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب 32/16858585 با كد شناسه 2336080166102 نزد بانك ملت به مبلغ 261.440.000 ریال، سایر اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزينه نشر آگهي به عهده مخابرات مي‌باشد.

پايگاه اينترنتي مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پايگاه ملي اطلاع رساني كشور: http://iets.mporg.IR

 

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin
 
آگهي مجدد مناقصه عمومي دو مرحله‌ای شماره: 94045
 
موضوع مناقصه: 11 آیتم فلنج
 
شماره تقاضای خرید: ZRD-9400512
 
شماره مجوز: 1395.300
 
نوبت دوم
 
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، فلنجهای مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی منطقه  پارسیان را از شرکتهای تولیدکننده (تولیدات داخلی) واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌شود با مراجعه به سایت  WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کالای مورد نیاز (در بالای همین آگهی)، در صورتیکه توانایی  تولید کالا یا تهیه آن از تولیدات داخلی را داشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به اداره تدارکات کالا واقع در پایین صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.
 
1- شرح مشخصات فنی کالا: (شرح کامل مشخصات فنی کالاها بهمراه همین آگهی در سایت فوق‌الذکر موجود می‌باشد)
 
11 آیتم فلنج تبدیلی پیچی کور و فلنج کور به شرح ذیل:
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R58.OTY:1 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 16*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
 
BLIND FLANGE 24".CL-1500.RTJ.ASTM.A105.R79.OTY:2 NO
 
BLIND FLANGE 26".CL-900.RTJ.ASTM.A105.R100.OTY:2 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R79.OTY:1 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RF.A105.SERIE A.OTY:1 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RTJ.A105.R100.SERIE.A.OTY:1 NO
 
BLIND FLANGE 36".CL-900.RTJ.ASTM.A105. SERIE A.R105.OTY:2 NO
 
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 36*1/2.CL.900.RF.ASTM.A105.SERIE A.OTY:1 NO
 
2- نوع و مبلغ تضمین: ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز وجه مشخص می‌گردد) به مبلغ 89.000.000 ریال به نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.
 
3- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز95.02.13 می‌باشد
 
4- تاریخ گشایش: ‌1-4) در تاریخ 95.02.14 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون  مناقصات ارسال خواهد شد تا پس از اعلام نتیجه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهادات فنی شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.
 
2-4) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.
 
5- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست
 
6- برنده مناقصه می‌تواند با ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25 %کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 
7- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود
 
توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
 
در صورت ضرورت با شماره تلفنهای: 32138527 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 ارسال نمایید.
 
روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
 

مناقصه - شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- خرید فلنج

آگهي مجدد مناقصه عمومي دو مرحله‌ای شماره: 94045

موضوع مناقصه: 11 آیتم فلنج

شماره تقاضای خرید: ZRD-9400512

شماره مجوز: 1395.300

نوبت دوم

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، فلنجهای مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی منطقه

پارسیان را از شرکتهای تولیدکننده (تولیدات داخلی) واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌شود با مراجعه به سایت

WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کالای مورد نیاز (در بالای همین آگهی)، در صورتیکه توانایی

تولید کالا یا تهیه آن از تولیدات داخلی را داشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به اداره تدارکات کالا واقع در پایین صفحه اول

سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.

1- شرح مشخصات فنی کالا: (شرح کامل مشخصات فنی کالاها بهمراه همین آگهی در سایت فوق‌الذکر موجود می‌باشد)

11 آیتم فلنج تبدیلی پیچی کور و فلنج کور به شرح ذیل:

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R58.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 16*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 24".CL-1500.RTJ.ASTM.A105.R79.OTY:2 NO

BLIND FLANGE 26".CL-900.RTJ.ASTM.A105.R100.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R79.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RF.A105.SERIE A.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RTJ.A105.R100.SERIE.A.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 36".CL-900.RTJ.ASTM.A105. SERIE A.R105.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 36*1/2.CL.900.RF.ASTM.A105.SERIE A.OTY:1 NO

2- نوع و مبلغ تضمین: ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز

وجه مشخص می‌گردد) به مبلغ 89.000.000 ریال به نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.

3- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز

95.02.13 می‌باشد

4- تاریخ گشایش: ‌1-4) در تاریخ 95.02.14 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون

مناقصات ارسال خواهد شد تا پس از اعلام نتیجه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهادات فنی شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.

2-4) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.

5- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست

6- برنده مناقصه می‌تواند با ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25 %کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.

7- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود

توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

در صورت ضرورت با شماره تلفنهای: 32138527 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 ارسال نمایید.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 
Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه شماره 121/R/95

خرید شش دستگاه سرور IBM X3650M5 و شش دستگاه سرور IBM X3850X6 شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به تامین شش دستگاه سرور IBM X3650M5 و شش دستگاه سرور IBM X3850X6 به همراه نصب و راه اندازی مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛ از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ 95.02.04، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی (شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ 1.500.000یال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره 89/18576949 نزد بانک ملت شعبه دفتر شماره یک بانکداری شرکتی کد 65862 (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد مناقصه ارایه نمایند.

شرط الزامی:

ارایه یک قرارداد معتبر انجام شده به همراه گواهی FAC (گواهی قبول نهایی) یا PAC (گواهی قبولی مقدماتی) یا مستندات معتبر تامین کالا با تایید رسمی کارفرما، برای تامین حداقل یک دستگاه سرور IBM سری X در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

محل فروش اسناد: تهران – خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک 8، طبقه 4،‌ کمیسیون معاملات.

مبلغ تضمین:‌ 440.000.000 ریال (چهار صد و چهل میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن 27654609 هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27654627 تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي

شماره 914-95 ، 915-95، 916-95 ، 917-95، 918-95

نوبت دوم

این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:

مناقصه شماره :914-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان قاین، فخرود شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 9,454,054,640ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  473,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه      

 

 

مناقصه شماره :915-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2  و

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکرشده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج (مزار هنبل و چهکند روشناوند) شهرستان بیرجند، القار شهرستان بیرجند ، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت شهرستان زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه، حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: 7,804,554,240ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  391,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه      

 

 

مناقصه شماره:916-95

شرح

به جهت پروژه­

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای, BSEN 10224   ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان  بادآبآاااا

مبلغ برآورد:11,224,440,000ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  562,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه                

مناقصه شماره:917-95

شرح

به جهت پروژه  

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استاندارد ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است.

القارشهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند،               فتح آباد شهرستان فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان قاین، پسوج شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه شهرستان سرایان

مبلغ برآورد:   12,332,029,680 ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  617,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه                

مناقصه شماره:918-95

شرح

به جهت پروژه 

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730  و  AWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان سربیشه، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 18,843,540,000 ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ 943,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه                

     


 

 

 

 

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

موضوع مناقصه: اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال95 را به شرح جدول ذیل اعلام می‌کند

انتشار فراخوان نوبت اول روز سه‌شنبه 95.01.31 انتشار فراخوان نوبت دوم روز شنبه 95.02.04

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 95.01.31 الی 95.02.08 (ازریابی قبل از دریافت اسناد)

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌پذیرد لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت و شرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 95.02.22 و آخرین مهلت انصراف: 95.02.22 و بازگشايي پاكات روز شنبه 95.02.25ساعت 10 صبح اتاق جلسات

محل دریافت اسناد: اراك – بلوار فاطميه – جنب استانداري – شركت آبفار مركزي – طبقه دوم اتاق 225 -33679081-086

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

1

ساوه

مجتمع مراغه وتجره

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی مجتمع مراغه و تجره (روستای تجره)

3.060.155.325

120

153.007.800

آب

2

ساوه

کهک بالقلو

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی روستای کهک بالقلو

10.181.266.755

180

509.063.400

آب

3

محلات

مجتمع ورین   

تهیه واجرای شبکه داخلی نصب انشعابات برای آبرسانی روستای ورسفلی  

2.066.591.962

120

103.330.000

آب

4

شازند

مجتمع کمال صالح 

تهیه و ساخت مخزن  فلزی هوایی 250 متر مکعبی به همراه تهیه و اجرای  فونداسیون بتنی روستای قدمگاه

3.522.271.978

 

 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي

رديف

شمارهمناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوعضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخگشايش پاكات

1

1/95

تجديد

احداث ديوار هدايت آب در محور نمازگاه – تنگ ارم

3.037.919.336

152.000000

بانكي

95.01.31

تا

95.02.01

95.02.11

95.02.12

ساعت 9 صبح

 

·محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي ·محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

·حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

- داشتن گواهي احراز رتبه 5 راه و ترابري

·مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95.02.11 مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

 

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 10/95)

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 130 سل باتری پلانته مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت بعمل می‌آید از تاریخ 95.02.01 لغایت 95.02.11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.ir و یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 218.000 (دویست و هجده هزار)ریال به حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان – شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین ( اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک 67- واحد 2 مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تلفن 34460956-061 آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان می‌باشد.

الف – نوع مناقصه: عمومی - دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 318.000.000 ریال (سیصد و هجده میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه و (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات) حق درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

www.raminpower.ir

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره02/95

نوبت اول

شركت توزيع نیروی برق استان همدان در نظر دارد انجام امورحقوقی کارفرما را از طریق کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی به اشخاص حقوقی که دارای مجوز انجام امورحقوقی بوده و یکی از اعضاء آن دارای پروانه وکالت از مراجع ذیصلاح باشد براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می‌آید از تاريخ انتشار آگهي به مدت 5 روز با ارائه فيش واريزي به مبلغ 50000ريال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانك صادرات مهديه بنام شركت توزيع برق استان همدان جهت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد مالی به آدرس سایت‌های ذیل مراجعه نمایند

ردیف

شرح

شماره مناقصه

آخرین مهلت تحویل پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات

مبلغ ضمانت نامه بانکی (ریال)

1

انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق  

2/95

95.02.20

95.02.21 ساعت 15

180.000.000

 

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت‌نامه مخدوش،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . اسناد درسایت‌های ذیل قابل دسترس می‌باشد جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرماييد.
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : http://www.edch.ir

سايت معاملات شركت توانير : http://tender.tavanir.org.ir

سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir

روابط عمومي شركت توزيع نیروی برق استان همدان

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

یک مرحله‌ای شماره 001/95

نوبت اول

موضوع آگهي:

خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395.02.22

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكاران ( شماره 02-95 )

Wave: نوبت اول

مؤسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظردارد از محل طرح‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و از طريق ارزيابي كيفي نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيت جهت اجراي پروژه‌ در استان ایلام با مشخصات ذيل اقدام نماید.

عنوان پروژه

محل

اجراي پروژه

وسعت

پروژه

مبلغ برآورد اولیه براساس

فهارس بهای سال 1395

مدت

قرارداد

حداقل رتبه

مورد نیاز *

عمليات اجرايي احداث شبكه فرعي آبياري تحت فشار اراضی ناحیه F2 و بخشی از اراضی ناحیه F1

شهرستان دهلران

4400  هكتار

حدود 520 میلیارد ریال

18  ماه

2  آب 

* بخشنامه‌های شماره  30593/94 مورخ 1394.03.05 و شماره 130439/94 مورخ 1394.06.24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره 69432 مورخ 1394.04.30  امور نظام فنی و اجرایی آن سازمان در خصوص اخذ صلاحيت و رتبه و مبلغ مجاز كار پيمانكار مد نظر مي‌باشد.

مهلت و محل دريافت اسناد: طي ساعات اداري از تاريخ  7 تا 8 اردیبهشت 95 در شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس به آدرس: تهران ، خيابان وحيد دستگردي (ظفر)،  كوي تخارستان ، پلاک 16 ، تلفن 22221071-021   در قبال اخذ مبلغ 500.000 ريال وجه نقد ارائه مي گردد .

مهلت و محل تسليم اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  95.02.22  ، موسسه جهاد نصر ، تهران - خيابان وليعصر –  پايينتر از ميدان ونك – روبروي بانك ملت – كوچه شهيد فوزي (هفتم) - خيابان شهيد شمس لاهيجاني (نيلو سابق) - شماره دو –  بلوك شمالي –  دبيرخانه كميسيون مناقصات - اتاق 201 - تلفن : 88192884

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.iets.mporg.ir

سايت موسسه www.jahadnasr.com

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد

                 
 

 

 
 
 
Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

نگهداری فضاهای سبز شهر کرمان

شهرداري كرمان در نظر دارد انجام عمليات نگهداری فضاهای سبز مناطق چهارگانه را به شرح مندرج در جدول ذیل طی مدت يک سال و با مشخصات ذکر شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده در رشته کشاورزی دعوت بعمل مي‌آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ 95.01.31 لغایت 95.02.12 و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 95.02.18 به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت‌کنندگان بايد مبالغ مشخص شده در جدول ذيل را (جهت هر کدام از مناقصه‌ها به صورت جداگانه) به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به يکی از صورتهای ضمانت‌نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب اعلام شده در اسناد، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 95.02.19 انجام می‌شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری منطقه مربوطه ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصات مي‌باشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

نام منطقه

نام ناحیه

نام محدوده

مبلغ کل برآورد ساليانه (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

منطقه 1

ناحیه 1

شهید مفتح

15.270.756.984

763.600.000

شورا

سده 

مصلی  

ناحیه 2

شهید چمران

8.983.875.240

449.200.000

باستانی پاریزی

 

 

 

منطقه 2

 

 

ناحیه 1

پرواز

15.587.714.388

779.400.000

غدیر

سرجنگلداری

کوثر

 

ناحیه 2

بهمنیار

7.242.327.972

362.200.000

امیر کبیر

هوشنگ مرادی کرمانی

 

 

 

 

منطقه 3

 

 

ناحیه 1

آیت ا...صدوقی

11.895.427.320

594.800.000

شهرک مطهری

استاد شهریار

رسالت

 

ناحیه 2

شهید نیکزاد

8.247.124.692

412.400.000

قدس

فردوسی

منطقه 4

ناحیه 1

پژوهش

7.893.422.964

394.700.000

22 بهمن

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 
Apr 19, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك 20، تلفن: 3-08338255351 و دورنگار: 08338255350

موضوع مناقصه:‌ عملیات اجرایی سازه سوپر پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه با احجام 390 تن آرماتور، 1.700 مترمربع قالب و 4.500 مترمکعب بتن ریزی. (بصورت دستمزدی)

محل اجرای پروژه: شهرستان کرمانشاه

مدت پيمان: هشت (8) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزیابی: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ريال به حساب شماره 2171360213 بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه 24356 به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ95.01.31 تا 95.02.09 نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 95.02.15 اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ70.000.000 (هفتاد میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت) اجرای حداقل یک کار مشابه (در تصفیه‌خانه) جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شماره مجوز: 1395.246

نوبت دوم

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/تامین کالای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

1. شماره مناقصه FLP-9020198

2. موضوع مناقصه: قطعات توربین سولار

3. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می‌باشد.

5. توانایی ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 945.000.000ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول

6. متقاضیان می‌توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR پخش مناقصات تهیه نمایند.

7. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630-021 تماس حاصل نمایند.

8. محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پلاک 12، طبقه 9، اتاق 16-9 کمیسیون مناقصات.

روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده عمومي

شماره 1-95-58م

نوبت دوم

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاري پارکينگ واقع در محوطه ايستگاه راه آهن شیراز به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به شرکتهای واجد الشرایط اقدام نمايد.

شماره مزايده

موضوع مزايده

محل اجرا

مدت

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

 1-95-58 م

  

واگذاري محوطه پارکينگ واقع در ضلع غربي ايستگاه راه آهن شیراز به مساحت يکصد متر مربع

 

ايستگاه شیراز

 12 ماه

  7.260.000

 
Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 01/95

یک مرحله‌ای - نوبت دوم

مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد:

نگهداری 3361 دستگاه از تلفن‌های همگانی معمولی و GSM جاده‌ای و روستایی در سطح استان را از طریق تشریفات مناقصه بصورت سهیم در درآمد (20 %) به شرکتهای واجد شرایط و دارای کد صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید.

مبلغ برآورد: درآمد تلفن‌های مذکور برای یکسال معادل 25.974.147.000 ریال

مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي لغايت 95.02.08

محل فروش اسناد: زاهدان – خيابان دانشگاه، ميدان پاسداران، شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان، اداره تداركات و خدمات، فاكس31118731- 054

تلفن 31118088- 054 تلفن واحد متقاضي 31118328- 054

تاريخ تحويل پاكتها تا ساعت 14 روز سه‌شنبه تاریخ 95.02.21

محل تحويل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبيرخانه اطاق 202- به صورت پاكت لاك و مهر شده

تاريخ گشايش پاكتها ساعت 13 روز چهار‌شنبه تاریخ 95.02.22

مدت قرارداد یکسال پس از عقد قرارداد

طريقه تهيه اسناد مناقصه:‌

واريز مبلغ 300.000 ريال به حساب جاري 0106005100008 بانك ملي برای هر شهرستان و ارائه فيش آن در ساعت اداري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب 32/16858585 با كد شناسه 2336080166102 نزد بانك ملت به مبلغ 207.793.000 ریال، سایر اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزينه نشر آگهي به عهده مخابرات مي‌باشد.

پايگاه اينترنتي مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پايگاه ملي اطلاع رساني كشور: http://iets.mporg.IR

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد بخشی از امور خدمات و نظافت بیمارستان شهید مدرس ساوه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت واگذار نمايد.

مهلت فروش اسناد: یکشنبه 95.01.29 لغایت یکشنبه 95.02.05

محل فروش اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به ساوه ابتدای خیابان طالقانی –ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه نمایند و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت و واریز مبلغ200000ریال(دویست هزار ریال)به حساب شماره 2177865269008 نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهادات: تا پايان وقت اداري شنبه1395.02.18 تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني ساوه-ابتدای خیابان طالقانی- ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه-کد پستی:3918698786((شناسه ملی 14002587163 و کد اقتصادی 411416968884))

ميزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 715.487.130 ریال ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 کد شعبه 87130 (رمز واریز 37283)( شباir700120000000004960581940) بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: یکشنبه 1395.02.19 رأس ساعت 9 صبح دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن1- 42222080 086 فکس 08642223488 اداره خدمات پشتیبانی 42219844 تماس و یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد .

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه

شماره مناقصه 20/د/1395/30

شرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد انجام خدمات مشروحه ذیل را به صورت یکجا با برآورد حدودی مبلغ 94.000.000.000 ریال، از طریق پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوز شرکت حمل و نقل درون شهری از سازمان تاکسیرانی یا ادارات مربوطه (در خصوص بند2) برای مدت 10 ماه شمسی به انجام رساند.

1-انجام امور خدماتی با حدود 265 نفر

2- حمل و نقل درون شهری با حدود 237 خودروی سواری با راننده

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌های اعلام شده می‌توانند حداکثر تا 10 روز پس از انتشار این آگهی تا تاریخ 95.02.07 جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در قزوین- میدان ارتش، ساختمان همیاری، طبقه 2، واحد 3 مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 5- 33368404- 028

شرکت بهسازان آینده قزوین

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

شركت پتروشيمي بوعلي سينا در نظر دارد مناقصه خدمات عمومی خود واقع در ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني سايت 4، را از طريق مناقصه یک مرحله‌اي و با ارزیابی کیفی به شرکتهای توانمند در اين زمينه واگذار نمايد.

1- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه، 5 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي به نشاني مندرج در بند 5

2- آخرين مهلت تسليم اسناد ارزیابی کیفی (پاکت جداگانه) و پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، 10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 393.950.000 (سیصد و نود و سه میلیون نهصد و پنجاه هزار) ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا وجه نقد

4- بازگشايي پاكات در تاريخ 95.02.29 انجام خواهد شد.

5- متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به نشاني:

دفتر امور پيمانها واقع درماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره) سايت 4، شركت پتروشيمي بوعلي سينا يا به سايت اينترنتي شركت پتروشيمي بوعلي سينا: WWW.BSPC.IR مراجعه نمايند.

كد فراخوان فوق‌الذكر در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 1445618مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پتروشيمي بوعلي سينا

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

مناقصه‌گزار: سازمان آرامستان شهرداری یزد

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستان شهرداری یزد تا سقف 33 نفر

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان 400.000.000 ریال (معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 8.000.000.000ریال) می‌باشد

که می‌تواند بصورت واریز بحساب 0107619005003 بانک ملی شعبه سیدالشهداء یزد و یا بصورت ضمانت‌نامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی‌نام باشد. در ضمن به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد: یکسال

محل انجام کار: سازمان آرامستان شهرداری یزد

محل دریافت اسناد: یزد- انتهای خیابان امام خمینی، ساختمان اداری، سازمان آرامستان شهرداری یزد(خلدبرین)

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 200.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت سیدالشهداء یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 95.01.29 لغایت ساعت 13:00 روز شنبه 95.02.18 می‌باشد.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند تا ساعت 13:00 روز یکشنبه 95.02.19 پاکتهای پیشنهادی خود را دبیرخانه سازمان آرامستان شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشایی پاکتها: کلیه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 95.02.20، در دفتر قائم مقام شهردار در شهرداری یزد مفتوح می‌گردد.

متقاضیان می‌بایست گواهینامه صلاحیت دار و تاییدیه معتبر از اداره کار و امور اجتماعی ارائه نماید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. شماره تماس 3- 36258002- 035

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. ‌

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه شماره 121/R/95

خرید شش دستگاه سرور IBM X3650M5 و شش دستگاه سرور IBM X3850X6

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به تامین شش دستگاه سرور IBM X3650M5 و شش دستگاه سرور IBM X3850X6 به همراه نصب و راه اندازی مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛ از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ 95.02.04، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی (شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ 1.500.000یال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره 89/18576949 نزد بانک ملت شعبه دفتر شماره یک بانکداری شرکتی کد 65862 (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد مناقصه ارایه نمایند.

شرط الزامی:

ارایه یک قرارداد معتبر انجام شده به همراه گواهی FAC (گواهی قبول نهایی) یا PAC (گواهی قبولی مقدماتی) یا مستندات معتبر تامین کالا با تایید رسمی کارفرما، برای تامین حداقل یک دستگاه سرور IBM سری X در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد. محل فروش اسناد: تهران – خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک 8، طبقه 4،‌ کمیسیون معاملات. مبلغ تضمین:‌ 440.000.000 ریال (چهار صد و چهل میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن 27654609 هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27654627 تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي شماره 102727/پ ر پ

هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران "هما"

1- موضوع مناقصه و محل اجراي پروژه: انجام کلیه خدمات مربوط به چربي گيري سپتيك تانكهاي ادارات مركزي "هما" (بشرح ليست مندرج در اسناد مناقصه) با شرايط تبيين شده در قرارداد.

2- مدت قرارداد: سه سال شمسی با شرایط مندرج در متن نمونه قرارداد.

3- محل خرید و ارائه پیشنهادات: تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی "هما" – ساختمان پشتیبانی – واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیانی اطاق 301 تلفنهای تماس: 46624145 - 46624430

4-نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به هر یک از طرق ذیل اقدام نمایند.

الف – از تاریخ 95.01.28 لغایت ساعت 15 مورخ 95.02.08 طی ساعات اداری (ساعت 8 صبح الی 15 بعد از ظهر) با در دست داشتن معرفی‌نامه، اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ 000ر100ریال به حساب سیبا شماره 0105705989006 بانك ملی ایران به نام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. (پنج شنبه‌ها تعطیل می‌باشد)

ب – از طریق شبکه اطلاع رسانی اینترنتی htt://iets.mporg.ir

5-مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 95.02.19

6- تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.02.20 در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی

7-ميزان سپرده شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه برابر 000ر000ر200ريال

8- ميزان تضمين حسن انجام كار10% مبلغ پيشنهاد قرارداد

توضیحات :

-رعايت كليه مشخصات فني و خصوصي مندرج در اسناد مناقصه الزامي است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 1/95

مناقصه‌گذار: شرکت مخابرات استان ایلام

موضوع مناقصه: 1- خرید دکل (SF) NB-36M نبشی (3Leg) با کلیه متعلقات و ملزومات و اتصالات مورد نیاز به شرح جدول شماره یک به صورت کامل و مطابق استانداردهای MCI و مشخصات فنی پیوست (17 برگ) به تعداد 6 دستگاه 2- خرید دکل (SA) NB-54M نبشی (3Leg) با کلیه متعلقات و ملزومات و اتصالات مورد نیاز به شرح جدول شماره یک به صورت کامل و مطابق استانداردهای MCI و مشخصات فنی پیوست (17 برگ) به تعداد 4 دستگاه به ازای هر دکل شابلون و انکربولت جداگانه و هزینه بارگیری، حمل و تخلیه تجهیزات به استان (انبار استان) به عهده برنده مناقصه است و هرگونه تسویه حساب مالی و پرداخت صورت وضعیت منوط به تحویل کامل دکل و تایید ناظرین استان و MCI می‌باشد. مبلغ برآورد اولیه:3.620.000.000 ریال سه میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 95.01.30 لغایت 95.02.11

آخرین مهلت تحویل اسناد:‌ ساعت 15 روز ‌شنبه مورخ95.02.18

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95.02.22

بهای اوراق مناقصه: 300.000 ریال واریز به حساب سیبا شماره 0106070031007 بانک ملی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:‌ ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 140.000.000 ریال یکصد و چهل میلیون ریال

محل تحویل پاکات مناقصه: ایلام- خ آیت ا... حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، اداره بازرسی مخابرات ایلام

محل خرید اسناد: ایلام- خ آیت ا... حیدری، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه دوم، اتاق 218، واحد قراردادها

تضمین حسن انجام کار ده درصد قیمت پیشنهادی می‌باشد.

پروژه پیش پرداخت ندارد.

مدت قرارداد:‌ 35 روز

مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه می‌باشد.

مدیرپروژه: ارتباطات سیار تلفن: 33381506

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادیی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه اوراق قرارداد پس از مهر و امضاء و تهیه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه در پاکت الف و کلیه سوابق کاری و گواهی حسن انجام کار و مشخصات فنی کالا و خدمات در پاکت ب و برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج و هر سه پاکت در پاکت اصلی لاک و مهر تحویل اداره بازرسی شرکت مخابرات نمایید.

شرکت مخابرات در رد یا قبول یک یا کلیه، پیشنهاد واصله مختار است.

برنده مناقصه مکلف به تحویل فوری اقلام موضوع مناقصه بوده و شرکت مخابرات متعهد به پرداخت فوری وجه معامله پس از تحویل اقلام و اخذ تاییدیه حوزه متقاضی می‌باشد.

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

فاکس: 3381456- 0843 تلفن تماس: 33381456

ضمناً اسناد مناقصه در سایت‌های ذیل قابل دریافت می‌باشد.

آدرس اینترنتی: www.irantelecom.ir www.ilam-telecom.ir www.iets-mporg.ir

شرکت سهامی مخابرات استان ایلام

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مجدد مناقصه عمومي دو مرحله‌ای شماره: 94045

موضوع مناقصه: 11 آیتم فلنج

شماره تقاضای خرید: ZRD-9400512

شماره مجوز: 1395.300

نوبت اول

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، فلنجهای مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی منطقه پارسیان را از شرکتهای تولیدکننده (تولیدات داخلی) واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌شود با مراجعه به سایت WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کالای مورد نیاز (در بالای همین آگهی)، در صورتیکه توانایی تولید کالا یا تهیه آن از تولیدات داخلی را داشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به اداره تدارکات کالا واقع در پایین صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.

1- شرح مشخصات فنی کالا: (شرح کامل مشخصات فنی کالاها بهمراه همین آگهی در سایت فوق‌الذکر موجود می‌باشد)

11 آیتم فلنج تبدیلی پیچی کور و فلنج کور به شرح ذیل:

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R58.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 16*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 24".CL-1500.RTJ.ASTM.A105.R79.OTY:2 NO

BLIND FLANGE 26".CL-900.RTJ.ASTM.A105.R100.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R79.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RF.A105.SERIE A.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RTJ.A105.R100.SERIE.A.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 36".CL-900.RTJ.ASTM.A105. SERIE A.R105.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 36*1/2.CL.900.RF.ASTM.A105.SERIE A.OTY:1 NO

2- نوع و مبلغ تضمین: ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز وجه مشخص می‌گردد) به مبلغ 89.000.000 ریال به نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.

3- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز 95.02.13 می‌باشد

4- تاریخ گشایش: ‌1-4) در تاریخ 95.02.14 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون مناقصات ارسال خواهد شد تا پس از اعلام نتیجه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهادات فنی شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.

2-4) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.

5- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست

6- برنده مناقصه می‌تواند با ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25 %کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.

7- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود

توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

در صورت ضرورت با شماره تلفنهای: 32138527 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 ارسال نمایید.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 

 

Apr 17, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
با وجود آنکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود یارانه فروردین‌ماه مطابق اسفندماه پرداخت می‌ش اما برخی خانوارها از حذف یارانه فروردین خود خبر می‌دهند.
Apr 17, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مالی در ۳ سال گذشته و به منظور کاهش آثار ر سنگین اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این افراد ناچار به دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند.
Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه شماره 120/R/95

خرید دو عدد سوئیچ Cisco 6506-E

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به تامین، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه سوئیچCisco 6506-E به مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛ از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ95.02.01، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی (شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ 1.500.000یال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره 89/18576949 نزد بانک ملت شعبه دفتر شماره یک بانکداری شرکتی کد 65862 (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد مناقصه ارایه نمایند.

شروط الزامی:

ارایه قراردادهای معتبر انجام شده به همراه گواهی FAC (گواهی قبول نهایی) یا PAC (گواهی قبولی مقدماتی) یا مستندات معتبر تامین کالا با تایید رسمی کارفرما، برای تامین حداقل دو دستگاه سوئیچ Cisco سری 6000 و بالاتر، در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

دارا بودن حداقل رتبه پنج شورای عالی انفورماتیک (در یکی از حوزه‌های شبکه داده‌های مخابراتی و رایانه) الزامی می‌باشد.

ارایه مستندات معتبر در خصوص تجربه آموزش (اعم از قرارداد یا تایید رسمی کارفرما) در حداقل یکی از موارد DCUFI,DCUC,DCICT,DCICN مطابق با سر فصل‌های استاندارد موجود در سایت رسمی شرکت Cisco در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

ارایه حداقل یک مورد مستندات معتبر (اعم از قرارداد یا تاییدیه رسمی کارفرما) مبنی بر تجربه نصب و راه‌اندازی سوئیچ Cisco سری 6000 و بالاتر، در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

ارایه قرارداد رسمی پروژه‌ای یا پاره وقت (با حداقل یکسال اعتبار) با دو نفر متخصص دارای مدرک CCNP یا بالاتر (قابل احراز در سایت شرکت Cisco ) در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

محل فروش اسناد: تهران – خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک 8، طبقه 4،‌ کمیسیون معاملات. مبلغ تضمین:‌ 480.000.000 ریال (چهار صد و هشتاد میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن 27654609 هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27654627 تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم- شماره 1/95

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را که از شرکتهای تولیدکننده خریداری می‌نماید به شرکتهای بازرسی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی از طریق مناقصه واگذار نماید.

شرایط:

1- ارائه مجوز و پروانه صلاحیت بازرسی از مراجع ذیصلاح

2- شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست یک فقره ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ 10.000.000 ریال را به عنوان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه تحویل نمایند. (طبق فرمت پیوست اسناد مناقصه)

3- مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه مورخ 95.01.26 لغایت روز سه‌شنبه مورخ 95.01.31

4-مهلت تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت: حداکثر تا روز دوشنبه مورخ95.02.13 می‌باشد.

5- محل تحویل اسناد دبیرخانه ستاد شرکت واقع در یاسوج بلوار 45 متری ارم می‌باشد.

6- زمان بازگشایی پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 95.02.14 در سالن کنفرانس ستاد شرکت آب و فاضلاب صورت خواهد بود ضمناً حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی بلامانع می‌باشد.

7- اعلام قیمت از طرف شرکت‌کنندگان می‌بایست بصورت درصدی نسبت به قراردادهای منعقده این شرکت با فروشندگان صورت پذیرد.

8- شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) اسناد فنی و بازرگانی شامل کلیه اسناد و رزومه شرکت (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) گذاشته، و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده به صورت یکجا قرار دهند.

9- متن این آگهی در سایت این شرکت به آدرس www.abfa-kb-ir و سایت ملی مناقصات به آدرس www.jets.mporg.ir و سایت سازمان بازرسی درج گردیده است.

10- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

11- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

12- شرکت‌کنندگان می‌بایست مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 0102578757000 بانک صادرات بنام آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد جهت شرکت در مناقصه واریز نموده و فیش واریزی خود را تحویل دفتر قراردادهای شرکت نمایند.

13- تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33343507- 074

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد- دفتر امور قراردادها

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی خود از طریق شرکتهای خدماتی واجد شرایط به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ 000 ,200 ريال به حساب جاري2017068450 بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا تاریخ1395.02.01 در ساعت اداری با در دست داشتن فيش خريد اسناد به شهرداري حميديا به آدرس ذيل مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و حداکثر تا ساعت 13 تاریخ 1395.02.11 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پیشنهادات واصله در ساعت 14:45 مورخ 1395.02.11 در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه کار: مبلغ 7.968.783.914 ریال می‌باشد.

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

1-ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000 ,500 ,398 ريال.

2-دارا بودن تاییدیه صلاحیت کار (از اداره کار)

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر– نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردار حمیدیا - سید علی میر نژاد

آدرس : يزد – حمیدیا- بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا... جعفري- شهرداري حميديا

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه‌ عمومی

اجاره ماشین آلات خدمات شهری

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 1395 مناقصه فوق الذکر را طبق مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت 8 ماه در سال 1395، به مناسب ‌ترین پیشنهاد واگذار نماید.

عنوان مناقصه، مبلغ و میزان

تضمین مناقصه‌ها

اجاره ماشین آلات خدمات شهری در شهر اراک که مبلغ پایه اجاره هر خودرو و تضمین مورد نیاز هر یک

به شرح ذیل است

-کامیونت حمل زباله پرس 6 تن (25 دستگاه شیفت شب و 3 دستگاه شیفت روز): هر دستگاه با

اعتباری بالغ بر 384.000.000 و تضمین 19.200.000 ریال

-خاور روباز (8 دستگاه شیفت شب و 3 دستگاه شیفت روز): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر

232.000.0000 ریال و تضمین 11.600.000 ریال

-نیسان وانت (4 دستگاه شیفت شب و 5 دستگاه شیفت روز): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر

160.000.000 ریال و تضمین مورد نیاز 8.000.000 ریال

-پیکان وانت اتاق دار مجهز به واتر جت (3 دستگاه شیفت روز): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر

184.000.000 ریال و تضمین مورد نیاز 9.200.000 ریال

-نیسان وانت مجهز به بلوار شوی(2 دستگاه شیفت روز): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر

320.000.000 ریال و تضمین مورد نیاز 16.000.000 ریال

- خاور مجهز به مخزن شوی (2 دستگاه شیفت شب): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر

440.000.000 ریال و تضمین مورد نیاز 22.000.000 ریال

- سمی تریلر (3 دستگاه شیفت شب): هر دستگاه با اعتباری بالغ بر 960.000.000 ریال و

تضمین مورد نیاز 48.000.000 ریال

محل اجرای فعالیت

محدوده قانونی و حریم شهر اراک و محل دفن پسماندهای شهر اراک

محل توزیع اسناد مناقصه‌

امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

آخرین مهلت دریافت اسناد

از تاریخ نشر آگهی به مدت 12 روز

مهلت تحویل پیشنهادات

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95.02.08

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه

ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و یا فیش واریزی به

حساب سپرده 0107507141008 بانک ملی

زمان بازگشایی پاکات

روز چهارشنبه 95.02.08

محل تحویل اسناد

دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

تاریخ اعلام و ابلاغ برنده

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی

حداقل صلاحیت و رتبه

شرکت‌کننده

افراد حقیقی و حقوقی دارای سابقه فعالیت در زمینه مدیریت پسماند، خدمات شهری، امور حمل و نقل

بار می‌توانند جهت اجاره‌ی یک و یا بیشتر از یک دستگاه و یا کل ماشین‌آلات در مناقصه شرکت نمایند.

کمیسیون مناقصات در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین‌نامه معاملات شهری تهران و مراکز استان‌ها مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد شرایط قانونی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی‌شود.


متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند واقع در کوی مسکن- خیابان فارابی حد فاصل بن بست ارم و بن بست شهید محمودی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 33135710 و 33135610 (داخلی 22) تماس حاصل فرمایند.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي

شماره 914-95 ، 915-95، 916-95 ، 917-95، 918-95

نوبت اول

این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:

مناقصه شماره :914-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان قاین، فخرود شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: 9,454,054,640ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  473,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه      

 

 

مناقصه شماره :915-95

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2  و

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکرشده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج (مزار هنبل و چهکند روشناوند) شهرستان بیرجند، القار شهرستان بیرجند ، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت شهرستان زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه، حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: 7,804,554,240ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  391,000,000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه      

 

 

مناقصه شماره:916-95

شرح

به جهت پروژه­

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای, BSEN 10224   ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان  بادآبآاااا

مبلغ برآورد:11,224,440,000ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  562,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه                

مناقصه شماره:917-95

شرح

به جهت پروژه  

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استاندارد ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است.

القارشهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند،               فتح آباد شهرستان فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان قاین، پسوج شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه شهرستان سرایان

مبلغ برآورد:   12,332,029,680 ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  617,000,000ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه                

مناقصه شماره:918-95

شرح

به جهت پروژه 

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730  و  AWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان سربیشه، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 18,843,540,000 ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ 943,000,000ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه                

 
Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تامین و استقرار یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس مدل 2006 به بالا، کد دار و مجهز با تمام امکانات و تجهیزات استاندارد و کامل اورژانس (کلاس B) با راننده و سه نفر بهیار مرد واجد صلاحیت، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای نماید. بدینوسیله از کلیه داوطلبان (دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دعوت می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95.02.01 جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

تلفنهای تماس: 64464127- 64464218

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان عمومی شناسایی سازندگان/تامین کنندگان

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انجام مناقصه تامینFLEXIMAX 400 & 700 یا400 & 700Random Packing وTYPE 2 FLEXIGRID یا Structure Packing در TOWERواحد الفین خود (که شامل دو پروژه مجزای تولید و نصب می­باشد) اقدام به شناسایی سازندگان توانمند نماید. لذا کلیه شرکتهای فعال و با سابقه کار قبلی می­توانند ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی با مراجعه به سایت الکترونیکی شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com (بخش مناقصات) ضمن کسب اطلاعات بیشتر و پس از دریافت و تکمیل فرم شماره 2، فرم مربوطه را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده در سایت، به شرکت پلیمر آریاساسول، دفتر تدارکات ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم این شرکت از دعوت به مناقصه خودداری خواهد نمود.

تلفن تماسامورقراردادها : 02185923351

روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول

 

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

1 – قدرت MWH 32

2- مدل توربین ACEC W251

3 – نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی (1395.01.28) تا تاریخ1395.02.07 با ارائه معرفي‌نامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران – جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین - شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار 5-55221461 - داخلی 7577) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

شركت سيمان فيروزكوه در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز محوطه كارخانه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده‌است. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي شركت به آدرس www.fikcc.com بخش مزايده و مناقصه مراجعه و يا با شماره تلفن زير تماس حاصل نماييد.

تلفن تماس: 4-76441462 - 021 داخلي :139- خط مستقيم:76441281

شركت توليدي سيمان فيروزكوه(سهامي خاص)

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 01/95

یک مرحله‌ای - نوبت اول

مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد:

نگهداری 3361 دستگاه از تلفن‌های همگانی معمولی و GSM جاده‌ای و روستایی در سطح استان را از طریق تشریفات مناقصه بصورت سهیم در درآمد (20 %) به شرکتهای واجد شرایط و دارای کد صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید.

مبلغ برآورد: درآمد تلفن‌های مذکور برای یکسال معادل 25.974.147.000 ریال

مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي لغايت 95.02.08

محل فروش اسناد: زاهدان – خيابان دانشگاه، ميدان پاسداران، شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان، اداره تداركات و خدمات، فاكس31118731- 054 تلفن 31118088- 054 تلفن واحد متقاضي 31118328- 054

تاريخ تحويل پاكتها تا ساعت 14 روز سه‌شنبه تاریخ 95.02.21

محل تحويل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبيرخانه اطاق 202- به صورت پاكت لاك و مهر شده

تاريخ گشايش پاكتها ساعت 13 روز چهار‌شنبه تاریخ 95.02.22

مدت قرارداد یکسال پس از عقد قرارداد

طريقه تهيه اسناد مناقصه:‌

واريز مبلغ 300.000 ريال به حساب جاري 0106005100008 بانك ملي برای هر شهرستان و ارائه فيش آن در ساعت اداري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب 32/16858585 با كد شناسه 2336080166102 نزد بانك ملت به مبلغ 207.793.000 ریال، سایر اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزينه نشر آگهي به عهده مخابرات مي‌باشد.

پايگاه اينترنتي مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پايگاه ملي اطلاع رساني كشور: http://iets.mporg.IR

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شماره مجوز: 1395.246

نوبت اول

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/تامین کالای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

1. شماره مناقصه FLP-9020198

2. موضوع مناقصه: قطعات توربین سولار

3. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

4. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می‌باشد.

5. توانایی ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به مبلغ 945.000.000ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول

6. متقاضیان می‌توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR پخش مناقصات تهیه نمایند.

7. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630-021 تماس حاصل نمایند.

8. محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پلاک 12، طبقه 9، اتاق 16-9 کمیسیون مناقصات.

روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان در نظر دارد ((حق جداسازی پسماندهای عادی و استفاده از محل فروش محصولات حاصل از تفکیک در موقعیت دفن پسماند شهرستان زاهدان در قبال دفن زباله و تسطیح و کنترل محل تخلیه پسماندهای مزبور)) را به مدت سه سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به شخصیت حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان برابر شرایط ذیل دعوت بعمل می‌آید.

ارایه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 133.700.000 ریال (به حروف صد و سی و سه میلیون و هفتصد هزار ریال) بصورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0216838860000 نزد بانک ملی شعبه بلوچ واقع در خیابان امیرالمومنین (ع) بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: زاهدان- تقاطع خیابان امیرالمومنین (ع) و خ سعدی، پارکینگ طبقاتی سعدی، طبقه دوم، سازمان مدیریت پسماند، تلفن:6- 33212385 و 33212000- 054

مهلت مراجعه جهت خرید و دریافت اسناد در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 95.01.28 لغایت روز یکشنبه مورخ 95.02.05 (با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب درآمدی شماره 0108865618000 نزد بانک ملی شعبه بلوچ بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان)

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 14:15 روز شنبه مورخ 95.02.18

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95.02.19 در محل دفتر سازمان مدیریت پسماند سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه عمومی در اسناد مناقصه مندرج است.

رویت سایر اطلاعات و جزییات در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری زاهدان به آدرس: www.Portalzahedan.ir

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

شماره آگهی مناقصه : 11287

نظر به اینکه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آیین نامه اجرایی بند“ج” ماده “۱۲” قانون برگزاری مناقصات و ماده 4 این قانون (مناقصه عمومی دو مرحله‌ای) و مفاد ماده 19 قانون برگزاری مناقصات مایل است از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی اشخاص حقوقی داخلی وخارجی جهت بهبود و اصلاح کیفیت آب شرب در شهر نهبندان به صورت EPC (طراحی، تامین تجهیزات، عملیات اجرایی و بهره‌برداری) از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای استفاده نماید، لذا به منظور شناسایی پیمانکاران ذیصلاح از کلیه اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که دارای توان مهندسی، اجرایی و مالی می‌باشند برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به شرح ذیل دعوت بعمل می‌آید.

1-نام و نشانی کارفرما: سازمان (شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی) به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق

2- محل اجرای پروژه: 2 کیلومتری شهر نهبندان در استان خراسان جنوبی.

3- موضوع مناقصه: خدمات مهندسی (طراحی) تهیه – خرید، ساخت، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی، کنترل و ابزار دقیق، حمل مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی و بهره‌برداری 1 ساله از تاسیسات احداث شده بصورت توام (EPC) و سایر خدمات مربوط به ارتقا کیفیت آب به حجم 1700 مترمکعب در شهر نهبندان طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.

۴ - مدت زمان اجرای پروژه: 3 ماه.

۵- گواهی‌نامه صلاحیت متقاضی می‌باید:

دارای صلاحیت پیمانکاری پایه “5” در رشته تاسیسات وتجهیزات یا آب یا صنعت باشد و حداقل سابقه تامین تجهیزات ارتقا کیفیت آب یا پروژه مشابه طی 5 سال گذشته را دارا باشد؛

شرکت‌هایی که از تخصص مشارکت خارجی استفاده می‌نمایند مکلف به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی می‌باشند.

۶- مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز به حساب وجوه سپرده 2175162100001 بانک ملی به مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون ریال) باشد.

از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و دعوتنامه شرکت در مناقصه و خرید اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2.000.000ریال (دو میلیون ریال) به شماره حساب 472098330 در وجه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند کد 4720 از روز شنبه مورخ95.02.04 حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ95.02.12 با ارائه فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در بیرجند- بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ تحویل پاکت به دبیرخانه کمیسیون معاملات تا پایان وقت اداری (ساعت 14:30) روز یکشنبه مورخ 95.02.19 می‌باشد. اسناد ارزیابی دوشنبه تاریخ 95.02.20 بررسی و چهارشنبه مورخ 95.02.22 پاکت‌های پیشنهاد قیمت در اتاق جلسات بازگشایی خواهد شد.

خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای عقد قرارداد با پیمانکار نبوده و انتخاب پیمانکار مطابق شرایط و فرآیند ذکر شده در اسناد صورت خواهد گرفت.

جهت بازدید از محل اجرای پروژه پیمانکاران محترم می‌توانند(از تاریخ 95.02.05 لغایت95.02.11 در ساعات اداری 9 صبح لغایت 14 عصر)به امور آب و فاضلاب نهبندان (واقع در نهبندان- بلوار معلم- مقابل صداوسیما)مراجعه نمایید.

7- هزینه درج آگهی در دونوبت برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- اسناد و مستندات مناقصه در سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی www.abfa-khj.ir قابل دریافت و دسترسی می‌باشد.

دفتر قراردادهاشرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده عمومي

شماره 1-95-58م

نوبت اول

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاري پارکينگ واقع در محوطه ايستگاه راه آهن شیراز به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به شرکتهای واجد الشرایط اقدام نمايد

شماره مزايده

موضوع مزايده

محل اجرا

مدت

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

 1-95-58 م

  

واگذاري محوطه پارکينگ واقع در ضلع غربي ايستگاه راه آهن شیراز به مساحت يکصد متر مربع

 

ايستگاه شیراز

 12 ماه

  7.260.000

 

 

 

 

1- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1395.02.05 با دردست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شیراز، جاده شیراز-سپیدان، بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه، ایستگاه راه آهن شیراز- اداره تدارکات و پشتیبانی

2- مهلت و محل تحويل پيشنهاد:  حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1395.02.18 به نشاني: دبيرخانه امور اداري اداره کل راه آهن فارس  

3- زمان بازديد: از تاريخ 1395.02.11 لغایت 1395.02.14 از  ساعت  9 الي 13

4-زمان و محل تشكيل جلسه مزايده‌ها و قرائت پيشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1395.02.19 -سالن اجتماعات اداره کل راه آهن فارس

5- هزينه خرید اسناد :  مبلغ (200.000) ريال بحساب سيبا شماره 2176403009001 بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن فارس نزد بانک ملی

6- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذير مي‌باشد.

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

8- برآورد اولیه مزایده (145.200.000)ریال می‌باشد.

9- مجوز فعالیت در زمینه مورد نظر و همچنین گواهی صلاحیت از صنف/اتحایه الزامی می‌باشد

 

 

اداره کل تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

 

 

1- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1395.02.05 با دردست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شیراز، جاده شیراز-سپیدان،

بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه، ایستگاه راه آهن شیراز- اداره تدارکات و پشتیبانی

2- مهلت و محل تحويل پيشنهاد:  حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1395.02.18 به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس  

3- زمان بازديد: از تاريخ 1395.02.11 لغایت 1395.02.14 از  ساعت  9 الي 13

4-زمان و محل تشكيل جلسه مزايده‌ها و قرائت پيشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1395.02.19 -سالن اجتماعات اداره کل راه آهن فارس

5- هزينه خرید اسناد :  مبلغ (200.000) ريال بحساب سيبا شماره 2176403009001 بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن فارس نزد بانک ملی

6- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذير مي‌باشد.

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

8- برآورد اولیه مزایده (145.200.000)ریال می‌باشد.

9- مجوز فعالیت در زمینه مورد نظر و همچنین گواهی صلاحیت از صنف/اتحایه الزامی می‌باشد

                                                                                           اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

 

 

Apr 16, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

( اصلاحيه )

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي روستايي

شمارهمناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوعضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلتتحويل اسناد

 تاريخگشايش پاكات

90/94

تجديد

بازگشايي محور شبانكاره - گلدشت

24.524.817.954

1.227.000.000

بانكي

95.01.28

تا

95.01.30

95.02.11

ساعت 9 صبح

95.02.11

ساعت 11 صبح

 

 

 

 

· محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

· محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل – ساختمان شماره2

· حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

· داشتن گواهي احراز رتبه 5 راه و ترابري

مهلت تحويل اسناد تا ساعت 9 صبح مورخ 95.02.11 مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده فروش

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

از دواطلبان خرید دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده

شرح مختصر کالا

محل نگهداری کالا

مهلت فروش اسناد مزایده

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین به ریال

1/95

مخزن فلزی زمینی یک دستگاه

مخزن فلزی هوایی یک دستگاه

شوشتر

95.01.28

95.02.07

25.000.000

2/95

الکتروپمپ لجن کش 55 کیلو وات (3 دستگاه)

الکتروپمپ لجن کش 45 کیلو وات ( 4 دستگاه)

شادگان

95.01.28

95.02.07

70.000.000

3/95

لوله فولادی به قطر اسمی 18 اینچ به طول تقریبی 10 کیلومتر

لوله فولادی به قطر اسمی 16 اینچ به طول تقریبی 5 کیلومتر ساپورت فلزی ( حدودا 70 تن)

ماهشهر

95.01.28

95.02.07

500.000.000

4/95

لوله چدن داکتیل سایز 700 م م حدودا (83 شاخه )

 ضایعات فلزی حدودا ( 75 تن)

دستگاه جوش فرسوده ( یک دستگاه)

پمپ دیزل sp  ( یک دستگاه)

تابلو برق فرسوده ( یک دستگاه)

واشر لاستیکی در سایزهای مختلف( حدودا 7000 حلقه)

 

آبادان

95.01.28

95.02.07

70.000.000

 

 

 *جهت خرید اسناد هر یک از مزایده‌های فوق مبلغ 100.000 ریال باید به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس به نام  این شرکت واریز گردد. این مبلغ غیر قابل استرداد میباشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10صبح روز بازگشایی پاکات می‌باشد. محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده‌گزار است.

*به پیشنهاد فاقد امضاء مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی شود.

*پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.

* هزینه نشر آگهی و کارشناس کالا بر عهده برنده مزایده است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مندرج است.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب خوزستان

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه شماره 118/R/95

خرید 65 اصله دکل ICB

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به خرید 65 اصله انواع دکل ICB (در سه تیپ به شرح جدول ذیل) و متعلقات مرتبط شامل ولی نه محدود به لایه‌های بتونی پیش ساخته و انکربولت، مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

نوع دکل

مشخصات دکل‌های موضوع مناقصه

تعداد

 

ICB

 

ICB36m-E12-W110

30 اصله

ICB36m-E12-W130

15 اصله

ICB42m-E12-W130

20 اصله

 

 

 

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛

از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ 95.01.25، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی  (شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ 1.500.000ریال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره 89/18576949 نزد بانک ملت شعبه دفتر شماره یک بانکداری شرکتی کد 65862 (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد مناقصه ارایه نمایند.

محل فروش اسناد: تهران – خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک 8، طبقه 4،‌ کمیسیون معاملات. مبلغ تضمین:‌ 1.050.000.000 ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن 27654609 هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27654627 تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزایده

نوبت دوم

موضوع: فروش محصول گل محمدی باغ گلها از طریق مزایده

شرایط مزایده:

1- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری قاین مراجعه نمایند.

2- ارائه سپرده و شركت در مزایده 5.000.000 ریال

3- فروش اسناد مزایده از تاريخ 95.01.16 لغايت 95.02.01 می‌باشد.

4- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز شنبه95.02.04 می‌باشد.

5- زمان بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز ‌یکشنبه مورخ 95.02.05 در محل شهرداری خواهد بود.

6- در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده برنده يا برند‌گان مزایده به نفع شهرداری قاین ضبط خواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

8- هزینه‌ چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

9- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 3-32522081-056 شهرداری قاین حوزه خدمات شهری دایره فضای سبز تماس حاصل نمایید.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

تجديد آگهی فراخوان عمومی و انتخاب سرمایه‌گذار

نوبت دوم

در راستای خصوصی سازی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های توسعه و عمران شهری و گردشگری منطقه و اجراي مصوبه شماره 651 مورخ 1394.05.26 سیاستهای تشویقی مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری علی آباد کتول در نظر دارد پرو‍ژه طراحی، احداث، راه اندازی و... مجموعه تله کابین و امکانات رفاهی جانبی واقع در پارک جنگلی کبودوال را از طریق فراخوان عمومی و با روشهای مشارکتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک پروژه را از امور قراردادها یا سرمایه‌گذاری شهرداری واقع در استان گلستان، شهرعلی آباد کتول، خیابان امام رضا(ع)، روبروی مصلی به شماره تماس‌های 6-34222525 017 داخلی 229 و یا از طریق سایت www.aliabad.ir دریافت نمایند.

شهرداری در رد یا قبولی پیشنهادهای رسیده مختار می‌باشد.

تاریخ مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 95.01.30 خواهد بود.

به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق‌الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علی آباد کتول

انتشار اول:1395.01.15

انتشار دوم:1395.01.23

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

دو مرحله‌ای- نوبت اول

شماره 003/95

موضوع آگهي:

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم بروز رسانی کنترل آسانسور واحد CCR

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1395.02.14

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR و یا خبر گزاری شانا www.shana.ir و www.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت اول

RHS-9445852-T05 درخواست شماره:

موضوع آگهي:

خرید سه قلم گاورنر

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR

مراجعه نماييد

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

"آگهي مناقصه عمومی "

شماره11289

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظردارد تامین مجموعه کیت کامل انشعاب آب به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی (تامین‌کنندگان کالا و تجهیزات) دارای صلاحیتهای مندرج در اسناد مناقصه و ارزیابی واگذار نماید.

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس

قیمت سال1395

مدت اجرا

تعداد 7560 کیت کامل انشعاب آب در اقطار 2/1، 4/3، 1، 5/1، 2 اینچ شامل کنتور و لوله و لوازم و اتصالات و شیرآلات مطابق جداول مشخصات پیوست و اسناد مناقصه

  

شهرهای استان خراسان جنوبی

معاونت مشترکین  و درآمد

15.200.000.000ریال

 12 ماه

محل دریافت اسناد: بیرجند- بلوار شهدای عبادی، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
این مناقصه یک مرحله‌ای و دارای ارزیابی کیفی می‌باشد. مناقصه‌گران بایستی اسناد ارزیابی کیفی و دعوتنامه شرکت در مناقصه را مطابق فرمتهای اعلام شده تکمیل و به همراه مستندات لازم تحویل نمایند. مناقصه‌گرانی که حداقل 65 % از امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند پاکت پیشنهاد قیمت آنان بازگشایی خواهد شد.

مدت زمان تحویل کیت انشعاب یکسال شمسی (12 ماه) خواهد بود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 304.000.000 ریال که فقط بصورت ضمانت‌نامه بانکی و چک تضمین شده بانکی معتبر خواهد بود.

دریافت اسناد توسط مناقصه‌گران: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز

آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی به دستگاه مناقصه‌گذار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 95.02.13 ساعت 14:30

بازگشایی پاکات: روز سه شنبه 95.02.14 ساعت 10 صبح درمحل اتاق جلسات ارزیابی کیفی و چهارشنبه 95.02.15 ساعت 11 ظهر پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که امتیاز لازم را کسب نموده باشند بازگشایی خواهد شد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفنهای 32231638-32226300-056 تماس و یا به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir و پایگاه اینترنتی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی www.abfa-khj.ir مراجعه نمایند.

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای – نوبت اول)

1.دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

2.موضوع: تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی خدمات واگذاری فعالیت‌های امداد و تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب و خطوط انتقال توزیع آب شرب، محدوده خدماتی آبفای شهر مناطق جمعیتی حصار امیر، شهرک انقلاب و مسکن مهر امام رضا (ع) شهر پاکدشت و شهر فرون آباد.

3.رتبه مورد نیاز: ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه (5) در رشته "آب" صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

4.مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 95.02.04با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

5.مدت اجراي عمليات: 12ماه شمسی می‌باشد.

6.مبلغ برآورد : 4.374.848.801 ریال

7.محل اعتبار:اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

8.مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه :به میزان 83.000.000ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9. مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه :تا ساعت 15روز شنبه مورخ 95.02.18 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین – مجتمع ادارات - خیابان دولت - دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – طبقه دوم.

10.زمان و محل گشایش پاکات تجدید ارزیابی: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 95.02.19 در محل دفتر مرکزی مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

11.هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده تجدید مناقصه می‌باشد .

12.سایر اطلاعات مربوطه در اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه مندرج است.

13. هزينه خريد اسناد :مبلغ400،000 ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك 20، تلفن: 3-08338255351 و دورنگار: 08338255350

موضوع مناقصه:‌ عملیات اجرایی حوضچه آرامش سد مخزنی سومار (براساس فهرست سدسازی سال 88 و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم سال 94) با احجام 10.000 مترمکعب خاکبرداری، 400 تن آرماتور، 6.300 مترمربع قالب و 12.500 مترمکعب بتن ریزی

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، 25 کیلومتر مانده به شهرستان سومار)

مدت پيمان: چهار (4) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ یک میلیون (1.000.000) ريال به حساب شماره 2171360213 بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه 24356 به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ 95.01.23 تا 95.01.31 نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 95.02.07 اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ150.000.000 (یکصد و پنجاه میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت) هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومی دو مرحله‌اي

شماره 7 ع 95 و 8 ع 95

(نوبت دوم)

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی (کالای دارای تائیدیه توانیر ) برابر الزامات فنی که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد، کالاهای به شرح ذیل را خریداری نماید:

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مقدار

مبلغ پایه میلیون  (ريال)

مبلغ تضمین میلیون (ریال)

1

7 ع 95

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA100 هرمتیک

150دستگاه

35.400

1.180

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA 200 هرمتیک

150 دستگاه

2

8 ع 95

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA 250 هرمتیک

50 دستگاه

34.943

1.168

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA315هرمتیک

100 دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA400 هرمتیک

24 دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA800 هرمتیک

3 دستگاه

ترانسفور هوایی kv 20 سه فاز kvA1000 هرمتیک

2 دستگاه

توضيحات: 1- نحوه تهيه و ارائه مبلغ تضمين برابر اعلام در شرايط مناقصه مي‌باشد.

2- مبالغ پایه بصورت برآوردی می‌باشد.

1 – زمان فروش اسناد: ‌از روز چهارشنبه تاريخ 95.01.25 لغايت پايان وقت اداري روز سه­شنبه مورخ 95.01.31
2 – مبلغ فروش اسناد: مبلغ 218.000 ريال به حساب جام شماره 5240332412 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري

3 – محل دريافت اسناد: ساري، بلوار خزر، بعد از خيابان حزب ا . .. امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران-اداره مناقصات

4- مهلت تحويل پيشنهاد و زمان بازگشايي پاكات: زمان تحویل اسناد حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه 95.02.11 مي‌باشد. ضمنا تاريخ گشايش پاكات الف و ب در ساعت 13 روز شنبه مورخه 95.02.11 بترتيب شماره مناقصه مي‌باشد.

5- محل تحويل و بازگشايي پيشنهاد: ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا .. . امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران

6 - نحوه اطلاع رساني آگهي مناقصه:الف-سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.Iets.Mporg.ir ب-سايت معاملات توانير به آدرس

www.Tender.Tavanir.org.ir ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرسwww.maztozi.ir د- درصورت كسب اطلاعات بيشتر، با شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات (اداره مناقصات) تماس حاصل فرمائيد.

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره : 2-95

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بيمارستان امام خميني (ره) محلات را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از روز دوشنبه1395.01.23 لغایت شنبه 1395.01.28

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000یال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1395.02.07

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانت‌نامه بانكي معتبر با اعتبار حداقل سه ماه یا فیش واریز نقدی به حساب1 -161343030 بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك به مبلغ 261636000 ریال به شرح مندرج در اسناد مناقصه .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان برای خرید اسناد مناقصه به محلات خیابان جمهوری بالاتر از اداره جهاد کشاورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات امور عمومی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1395.02.08ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد( برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی تجدید شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي

شماره18/94 – نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- موضوع مناقصه: مدیریت تولید انرژی برق آبی نیروگاههای برق آبی زنجیره‌ای سی سخت

2- مدت و محل اجراي پروژه: 24 ماه شمسي – سی سخت

3- پايه و رشته شركت پيمانكاري: پایه 5 رشته نیرو . دارای ظرفیت آزاد

4- مبلغ برآورد پروژه : 26،500،000،000 ریال

5- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 95.01.23 تا 95.01.26

6- محل دريافت اسناد: ياسوج- بلوار شهيد مطهري –شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر فني و امور قراردادها

7- مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ95.02.09

8- محل تحويل و بازگشايي:ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر حراست و امور محرمانه شركت

9- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

10- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ95.02.11

11-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت‌نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل1325000000 ريال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (123402/ت50659 ه مورخ1394.09.22) باشد.

12-محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

13- مبلغ خريد اسناد: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به شماره حساب 2175084032002 سيبا نزد بانك ملي به نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد

ساير موارد: حضور نمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 13-33334812 -074 تماس حاصل فرماييد.

دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

 

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی حراج حضوری

نوبت اول

موسسه‌اي اقتصادي در نظر دارد مقدار قابل توجهی انواع کالاهای نو و مستعمل شامل: پارچه، روسری، کفش و کتانی، لوازم خانگی، ترازوی آشپزخانه، گوشی تلفن همراه نو و مستعمل، لپ تاب مستعمل، ساعت مچی مستعمل، تابلو تزئینی، لوستر، خلال دندان، ضبط و باند مستعمل، برچسب اتیکت زن، اتیکت زن دستی، سوزن اتیکت زن، رم ریدر، کارت تی وی، رینگ و لاستیک، لوازم برقی صنعتی، لامپ کم مصرف، پکیج دیواری، چراغ خورشیدی، چرم ضایعاتی، ضایعات آهن آلات و..... را به صورت کلی از طريق حراج حضوري به فروش برساند.

قابل توجه اينكه متقاضيان بايستي20 %مبلغ خريد را به صورت نقدي يا چك تضميني يا پرداخت از طريق كارت خوان بانكي همزمان با خريد در محل حراج پرداخت نمايند.


زمان و آدرس محل بازدید‌ چهارشنبه 95.01.25 در دو نوبت، صبح از ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر از ساعت 15 تا 18 انبار فجر: بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)-سه راه شیر پاستوریزه، ابتدای خیابان 45 متری زرند، ضلع جنوب غربی، پلاک 218

تلفن: 3 و66806802 - 66800661 – 66802212

زمان و آدرس برگزاری حراج پنجشنبه 95.01.26 در دو نوبت، صبح از ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر از ساعت 14 تا 16 انبار فجر: بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)-سه راه شیر پاستوریزه، ابتدای خیابان 45 متری زرند، ضلع جنوب غربی، پلاک 218

تلفن: 3 و66806802 - 66800661 – 66802212

 

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خدمات عمومی

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد خدمات عمومی تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای صلاحیت اداره کار) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ 95.01.24 لغایت 95.01.29 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 32420100- 017 مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

1-مبلغ شرکت در مناقصه که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی - *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

الف-بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر مبلغ شرکت در مناقصه: 22.000.000 ریال می‌باشد.

ج- بیمارستان طالقانی گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: 20.000.000 ریال می‌باشد.

د- بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: 27.000.000 ریال می‌باشد.

2- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز دوشنبه مورخ 95.01.30 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

3- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.02.11

4- پیشنهادهای واصله مناقصه در روز یکشنبه مورخ 95.02.12 ساعت 10 صبح باز و خوانده می‌شود

5- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

6- مبلغ 150.000 ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب 2178444757003 نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای رتبه (گرید) تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ 95.01.24 لغایت 95.01.31 جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 32420100- 017 مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

1-مبلغ شرکت در مناقصه که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی - *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

الف-مجموعه فلسفی مبلغ شرکت در مناقصه: 13.000.000 ریال می‌باشد.

ب-مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی مبلغ شرکت در مناقصه: 19.000.000 ریال می‌باشد.

ج- بیمارستان بقیه ا... علی آباد مبلغ شرکت در مناقصه: 12.000.000 ریال می‌باشد.

د- بیمارستان ال جلیل آق قلا مبلغ شرکت در مناقصه: 12.000.000 ریال می‌باشد.

ر- بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن مبلغ شرکت در مناقصه: 12.000.000 ریال می‌باشد.

ز- بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی مبلغ شرکت در مناقصه: 12.000.000 ریال می‌باشد.

2- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز شنبه مورخ 95.02.04ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

3- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.02.13

4- پیشنهادهای واصله مناقصه در روز سه‌شنبه مورخ 95.02.14 ساعت 10 صبح باز و خوانده می‌شود

5- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

6- مبلغ 150.000 ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب 2178444757003 نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجديد مناقصات عمومي دو مرحله‌ای

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق تجديد برگزاري مناقصات عمومي دو مرحله‌ای نسبت به واگذاری عمليات اجرايي به شرح زير اقدام نمايد.

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

سپرده شركت درمناقصه (ريال)

1

تجديد مناقصه واگذاری توليد تير بتنیH  شکل به تعداد 5000 اصله در کارگاه تيربتنی مراغه بصورت دستمزدی

3331/745

230.000.000

2

تجديد مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهرستان‌های اهر و ورزقان

3331/13682

220.000.000

 
 
 
 
 

در صورت تمايل به شركت درمناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است.
1- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ 95.01.21لغايت 95.01.25 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 300.000 ريال (سيصد هزار ريال) به حساب جاري سپهر شماره 0101805963004 اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز، به آدرس‌هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

"پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات-(دريافت اسناد) www.ezepdico.ir

"پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس-(ملاحظه آگهي) www.tavanir.org.ir

2- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت 13:30 روز سه‌شنبه مورخ 95.02.07 به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند. پيشنهادات واصله بترتيب در ساعات 14:30 ، 15:30 همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد.

3- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

4- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضميني در وجه شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد.توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهي مناقصه واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برندگان مناقصه مي‌باشد.

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

 

Apr 11, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی

جهت اجاره سطوح تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری اراک براساس مجوز صادره از هیئت مدیره در نظر دارد مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی سازه‌های تبلیغاتی تحت مالکیت خود را براساس مجموعه‌های (پکهای) تعیین شده واقع در سطح شهر اراک از طریق برگزاری مزایده عمومی به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط (دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به صورت اجاره سطوح تبلیغاتی مذکور با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل واگذار نماید.

عنوان مزایده عمومی:

مبلغ کل مزایده:

میزان تضمین شرکت در مزایده

اجاره سطوح تبلیغاتی در قالب شش مجموعه (پک) تبلیغاتی

مجموع قیمت پایه کارشناسی برای اجاره سالیانه کلیه سطوح تبلیغاتی شامل شش مجموعه (پک تبلیغاتی) معادل 18.362.808.000 ریال پنج درصد قیمت پایه کارشناسی برای هر مجموعه (پک) به صورت مجزا

محل اجاره موضوع مزایده

سطوح تبلیغاتی واقع در شهر اراک

محل توزیع اسناد مزایده

امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک

آخرین مهلت دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1395.01.26

مهلت تحویل پیشنهادات

از تاریخ 1395.01.28 تا پایان وقت اداری روز 1395.02.07

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده

ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه سازمان زیباسازی شهرداری اراک و یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان زیباسازی به شماره حساب 700790081510 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه 1395.02.08

محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان زیباسازی شهرداری اراک

تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات

حداقل صلاحیت متقاضیان کلیه کانونها و شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان زیباسازی شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین‌نامه معاملاتی مورد عمل مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت‌نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهرداری اراک واقع در خیابان شیخ فضل ا... نوری – داخل پارک شهر –  سازمان زیباسازی مراجعه نمایند و یا با شماره 32227555-086 (داخلی 221) تماس حاصل فرمایند.
سازمان زیباسازی شهرداری اراک

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تامین کالا شماره 064 /ت ک آج/94

نوبت دوم

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای کالای مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تامین‌کننده داخلی خریداری نماید:

1- شرح مختصر کالای مورد نیاز:

قطعات توربین نئوپیگنون شامل :

FLAME DETECTOR-SEISMIC PROBE-VIBRATION PROBE-SERVO VALVE,…

2- محل تحویل کالا: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کالا

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/105.000.000 ریال

4-شرایط متقاضی: توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می‌توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطلاع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صلاحیت تامین‌کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه‌گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.

لازم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده باید از طریق مراجع ذیصلاح کپی برابر اصل شده ارسال گردد.

آدرس پایگاه اطلاع رسانی: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه‌ها ، مزایده‌ها

آدرس: استان خوزستان- شهرستان امیدیه– بلوار نفت– شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کالا فاکس:06152622683تلفن: 06152623492

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره مجوز: 1394.6442

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 12/94

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری نماید.لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می‌گردد از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی به مدت 16 روز کاری قیمت پیشنهادی خود را همراه با ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار (فرمت جدید) در یک پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه این شرکت به آدرس یاسوج خیابان ابن سینا 11 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال نمایند

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار  (ریال)

1

 

 

 

خرید لوله فولادی10 اینچ به ضخامت 35/6 میلیمتر بطول 10000 متر با اپوکسی سطح داخلی به ضخامت 500 میکرون  وحمل به پای کار به آدرس یاسوج - لوداب

 

بویر احمد -لوداب

 

 

 

 

 

5 درصد مبلغ پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- تاریخ تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1395.01.19
2- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95.01.21

3- ضمناً بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می‌گیرد .

4- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : سه ماه شمسی

5- هزینه حمل لوله تا پای کار (لوداب) و هزینه بازرسی توسط بازرس منتخب شرکت آّب و فاضلاب به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

6-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه و فاقد لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نمی‌شود .

7- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی و تجدید بعهده برنده مناقصه می‌باشد .

8- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.irوسایت سازمان بازرسی درج گردیده است جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 33245026-074 مهندس شهرخ پور تماس حاصل فرمائید.

اداره امور قراردادها- شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

انتشار نوبت اول : 94.12.26

انتشار نوبت دوم : 95.01.15

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اطلاعيه

نوبت دوم

شركت برق منطقه‎اي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده11 مصوبه شماره 12727/ت/50732 ه مورخ 94.02.06 هيئت محترم وزيران و به منظور اطلاع ذوي‎الحقوق احتمالي واقع در مسير و حريم خط63كيلو ولت کارخانه شیشه اردکان بشرح ذيل به اطلاع مي‌رساند.

نظر به اينكه به زودي عمليات اجرايي مسير خطوط انتقال فوق‎الذكر به شرح كروكي ترسيمي آغاز مي‎گردد و برابر مصوبه فوق‌الذكر حريم خط مذكور برابر (8) متر از هر طرف از فازهاي كناري مي‌باشد كه هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاري، اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط بر اينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت‌هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد

با رعايت ماده 8 اين تصويب‌نامه بلامانع است. تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو با كسب اطلاع از مراجع ذي ربط اعلام خواهد شد. ايجاد شبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راه سازي در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله كمتر از (3) متر از پايه‌ها انجام گيرد. بهره‌برداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله بيشتر از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايه‌هاي آن انجام پذيرد. استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.

لذا مالكين و ذوي الحقوق حقيقي و حقوقي بايد پس از آگاهي كامل از مصوبه و مسير خط در صورت داشتن هر گونه حقي يا طرح يا ابهام و سوالي در خصوص مشخصات و متراژ حريمهاي اين خط مي‎توانند ظرف حداكثر يكماه از تاريخ درج اخرين آگهي كه در دو نوبت، به فاصله 15 روز در همين روزنامه منتشر مي‎گردد مراتب را كتباً به دفتر حقوقي و رسيدگي بشكايات شركت برق منطقه‎اي يزد واقع در يزد – بلوار دانشجو جنب دانشگاه علم و هنر تحويل و رسيد دريافت نمايند.

شركت برق منطقه‎اي يزد

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

موضوع: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مربوط به خرید اتصالات (فلنج)

72 ک/94- نوبت دوم

شماره مجوز: 1394.6401

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد قلم کالایی فوق را با مشخصات و شرایط زیر جهت استفاده در منطقه تنگ بیجار از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

شرح مختصر کالا یا مواد مورد نیاز:

*FLANG,C.S,FOR SOUR SERVICE,ALLOY STEEL

*ALL MATERIAL SHAKK BE FULLY IN ACCORDANCE WITH REQUIMENTS AS

MENTIONED IN NACE STANDARD MR-01-75 LATEST ISSUE, HIC&SSC TEST IS REQUIRED


ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 202.000.000 ریال می باشد و 15 % پیش پرداخت به برنده مناقصه در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

متقاضیان دارای شخصیت حقوقی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی می‌توانند بعد از دریافت کد عضویت 5 رقمی (ایران کد) از تارنمای WWW.IRANCODE.IRحداکثر تا 7 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی از طریق نمابر به شماره 08338381623 اقدام نمایند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند به آدرس کرمانشاه- میدان نفت، بلوار زن، پلاک 42 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، اداره تدارکات کالا مراجعه و یا با شماره تلفن 08338370072 داخلی 143 و 110 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

انتشار نوبت اول:94.12.22

انتشار نوبت دوم: 95.01.15

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

موضوع: مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مربوط به خرید اتصالات (فلنج)

72 ک/94- نوبت دوم

شماره مجوز: 1394.6401

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نظر دارد قلم کالایی فوق را با مشخصات و شرایط زیر جهت استفاده در منطقه تنگ بیجار از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

شرح مختصر کالا یا مواد مورد نیاز:

*FLANG,C.S,FOR SOUR SERVICE,ALLOY STEEL

*ALL MATERIAL SHAKK BE FULLY IN ACCORDANCE WITH REQUIMENTS AS

MENTIONED IN NACE STANDARD MR-01-75 LATEST ISSUE, HIC&SSC TEST IS REQUIRED


ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 202.000.000 ریال می باشد و 15 % پیش پرداخت به برنده مناقصه در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

متقاضیان دارای شخصیت حقوقی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی می‌توانند بعد از دریافت کد عضویت 5 رقمی (ایران کد) از تارنمای WWW.IRANCODE.IRحداکثر تا 7 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم نسبت به ارسال نامه اعلام آمادگی از طریق نمابر به شماره 08338381623 اقدام نمایند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند به آدرس کرمانشاه- میدان نفت، بلوار زن، پلاک 42 شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، اداره تدارکات کالا مراجعه و یا با شماره تلفن 08338370072 داخلی 143 و 110 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب

WWW.WOGPC.IR

انتشار نوبت اول:94.12.22

انتشار نوبت دوم: 95.01.15

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري جعفریه در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشند، طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1394 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح واگذار نماید.

 

ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

مشخصات پروژه

مبلغ به ریال

مبلغ تضمین به ریال

توضیحات

1

جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و اجرای یک حلقه چاه

زیرگذر شهر جعفریه

اجرای جدولگذاری به طول 220 متر و زیرسازی و آسفالت به مساحت 4600 مترمربع و اجرای یک حلقه چاه

2.355.870.703

13.600.000

رتبه مورد نیاز:

راه و باند

 
 
 
 
 

1-کلیه پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند بعد از انتشار آگهی نوبت دوم با در دست داشتن خلاصه‌ای از سوابق کاری و مدارک ثبتی جهت دریافت فرم شرایط مناقصه به آدرس شهرداری جعفریه واحد امور فنی مراجعه نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن 36223434-025 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری تماس حاصل   نمایند.
2- ساير اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

3- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

4- مبلغ تضمین می‌بایست بصورت ضمانت‌نامه بانکی (اعتبار ضمانت‌نامه 3 ماه) یا فیش واریزی به حساب سیبا شماره 2171143503003 نزد بانک مل شعبه مرکزی قم باشد.

5- هزینه انتشار آگهی با برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومي شهرداري جعفریه

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد.

مشخصات شخص حقوقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام شخص حقوقی

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات

پویا گاز اردکان

294

1/2/77

اردکان

حقوق

1391

57560و 94.12.15

2.890.000

95.01.24

292

778122

پویا گاز اردکان

294

1/2/77

اردکان

اشخاص حقوقی

1390

57558و 94.12.15

20.640.000

95.01.24

292

778122

پویا گاز اردکان

294

1/2/77

اردکان

حقوق

1390

57558و 94.12.15

3.270.000

95.01.24

292

778122

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

ماشااله حکیمی رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق برگ دعوت به کمیسیون مؤدیان مشروحه ذیل به علت عدم دسترسی به محل اقامتی آنان ابلاغ می‌گردد.

مشخصات شخص حقوقی

مشخصات برگه مورد ابلاغ

زمان مراجعه به هیئت حل  اختلاف مالیاتی

کلاسه پرونده

واحد مالیاتی

نام شخص حقوقی

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

نوع درآمد

عملکرد سال

شماره و تاریخ ثبت

مبلغ مالیات

پویا گاز اردکان

294

1/2/77

اردکان

اشخاص حقوقی

1392

57562و 94.12.15

11.520.000

95.01.24

292

778122

مقتضی است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتی شهرستان اردکان به نشانی: اردکان خ امام جنب پارک شهر مراجعه فرمائید.

ماشااله حکیمی رئیس امور مالیاتی شهرستان اردکان

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه‌ها/ اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي و فرعي

 

رديف

شمارهمناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوعضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخگشايش پاكات

1

1/95

احداث ديوار هدايت آب در محور نمازگاه – تنگ ارم

3.037.919.336

152.000000

بانكي

95.01.15

تا

95.01.17

95.01.28

95.01.29

ساعت 9 صبح

 · محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

· محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل (ساختمان شماره دو)

· حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

- داشتن گواهي احراز رتبه 5 راه و ترابري

· مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95.01.28 مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

 

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌ اجرایی بند (ج) از ماده (12) قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی، به منظور اجرای پروژه‌ای مطابق مشخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل آورد.

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

2- موضوع مناقصه: تهیه لوله، تجهیزات و عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از سه راهی زابل تا مخازن زون شرقی

3- دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور طوس آب

4- مبلغ برآورد اولیه: حدود 240 میلیارد ریال

5- مدت اجرای کار: 15 ماه شمسی

6- رشته و پایه پیمانکار: اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آب (حداقل پایه 3)

مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 1394.03.05 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 94.04.30 دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند.

7- تاریخ و مهلت استعلام ارزیابی کیفی:

مهلت تهیه استعلام ارزیابی کیفی هفت روز، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی پس از آخرین روز توزیع اسناد چهارده روز می‌باشد.

8- نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی:‌

زاهدان- بلوار قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: 33445213- 054

لذا پیمانکاران حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مذکور که ظرفیت کاری و ریالی مناسب را دارا می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی را پس از واریز مبلغ 50.000 ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره 1/3777855/344 بنام شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه خریداری نمایند.

اسناد ارزیابی فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع ارزیابی تحویل خواهد شد.

آدرس وب سایت: www.abfasb.ir

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد " ساخت، نصب و راه اندازی چیلر اسکرو 130 تن بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه ساوه " را به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد: شنبه 95.01.14 لغایت دوشنبه 95.01.23

محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت در قبال پرداخت مبلغ 100.000 ریال اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت اداري یکشنبه 95.02.05 تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی - ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه - کد پستی: 3918698786 و شناسه ملی 14002587163 و کد اقتصادی 411416968884

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 165.000.000 ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 بانک ملت شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه. رمز واریز 37283 ( شبا ir700120000000004960581940 )

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ دوشنبه 95.02.06 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی. حضور مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي‌نامه بلامانع مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1- 42222080 086 یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره42219844 تماس حاصل نموده و یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد.

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مناقصه شماره 385/ق/95

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در نظر دارد قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان را طبق مشخصات و جدول ذیل ازطریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

کارفرما و دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

1-پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایستی دارای رتبه‌بندی معتبر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری بوده و توانایی ارائه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت‌نامه بانکی را داشته باشند.

2-مناقصه‌گران علاقمند می‌توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز به مبلغ پانصد هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 2175212266004 سیبا به نام قطع و وصل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در بانک ملی شعبه مرکزی اهواز (قابل پرداخت در کلیه شعب) خریداری نمایند.

3-محل فروش اسناد مناقصه:شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، اتاق شماره 3 به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن)، خیابان سپاه، روبروی انبار توشه راه آهن

4-محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- اداره حراست و امور محرمانه، به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن)، خیابان سپاه، روبروی انبار توشه راه آهن

5-شرکت مناقصه‌گران بطور همزمان در یک یا تمامی ردیف‌های موضوع مناقصه بلامانع است مشروط بر اینکه به ازاء هر ردیف تضمین و فیش خرید اسناد مناقصه مجزا ارائه گردد و حائز شرایط و رتبه هر ردیف باشد.

تذکر مهم: 1- شرکتهای دارای رتبه 5 تنها می‌توانند در یک ردیف از موضوع مناقصه بنا به تشخیص مناقصه‌گزار برنده باشند.

2- پیمانکاران مطابق ماده 2 آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.

6-مناقصه‌گران می‌بایست هر ردیف از موضوع مناقصه را جهت ارسال در پاکات جداگانه قرار دهند و از ارسال چندین پیشنهاد در یک پاکت خودداری نمایند.

7-زمان فروش اسناد و تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 95.01.15 لغایت 95.01.24 (ساعت 8 الی 15) به جزء ایام تعطیل (پنجشنبه و جمعه) می‌باشد.

8-آخرین مهلت تحویل و قبول پاکت‌های پیشنهاد: حداکثر ساعت 15 مورخ 95.01.24 می‌باشد.

9-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:

1-9 زمان بازگشایی پاکت‌های الف و ب (پاکت پیشنهاد فنی): ساعت 14 مورخ 95.01.25 می‌باشد.

2-9 زمان بازگشایی پاکت‌های ج (پاکت پیشنهاد قیمت) بعد از بررسی پیشنهادهای فنی توسط کمیته فنی- بازرگانی شرکت متعاقباً اعلام می‌گردد.

10- محل بازگشایی پاکت‌های مناقصه: اهواز – شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، دفتر معاونت طرح و توسعه

11- پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه مذکور می‌توانند درزمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه، در جلسه گشایش پیشنهادها حضور یابند.

12- مبلغ برآورد کار در اسناد مناقصه قید شده است

13- مناقصه‌گزار این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مناقصه‌گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی

مناقصه‌گر را بررسی کند و مناقصه‌گر این حق بررسی را از سوی مناقصه‌گزار می‌پذیرد. کارفرما در رد یا قبول هر یک یا همه پیشنهادها مختار است.

14- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

قابل ذکر است عدم رعایت موارد 5 و 6 منجر به عدم قرائت از سوی مناقصه‌گزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به بخش مناقصات سایت شرکت آبفار خوزستان به نشانی www.abfar-khoozestan.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 3336991- 0613 تماس حاصل فرمایید.

ردیف

نام پروژه

موضوع مناقصه

شهرستان‌ها

رشته پیمانکاری

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه

1

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

اندیمشک، دزفول، شوش

تاسیسات و تجهیزات یا آب

1.600.000.000

2

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

ایذه، باغملک، رامهرمز، رامشیر، بهبهان

تاسیسات و تجهیزات یا آب

2.150.000.000

3

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

ماهشهر و هندیجان، امیدیه و آغاجاری، شادگان، آبادان، خرمشهر

تاسیسات و تجهیزات یا آب

1.520.000.000

4

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

اهواز، سوسنگرد، هویزه

تاسیسات و تجهیزات یا آب

1.520.000.000

5

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، شوشتر، گتوند، هفتگل

تاسیسات و تجهیزات یا آب

1.650.000.000

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت آبفار استان خوزستان

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی

مناقصه شماره: 1- 95

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امیرکبیر اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: از مورخ 1395.01.15 لغایت 1395.01.21

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه1395.02.04

جلسه پرسش و پاسخ با متقاضیان: ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1395.01.22 در دفتر مدیریت بیمارستان .

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 1306950000 ریال به حساب1 -161343030 بانک رفاه در وجه دانشگاه علوم پزشكي اراك.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستار بیمارستان امیرکبیر ساختمان اداری طبقه دوم اموراداری و جهت تحویل

پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ 1395.02.05 راس ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشای پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي همراه با ارزيابي كيفي ساده

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد از محل اعتبارت غيرعمراني( داخلي) نسبت به واگذاري عمليات مشروحه ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به روش ساده به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد.

رديف

موضوع عمليات

برآورداوليه

ريال

مدت اجرا

تضمين شركت در مناقصه ريال

1

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه يك شهر يزد

4.508.751.000

12 ماه

( قابل تمديد تا 36 ماه )

230.000.000

2

عملیات راهبري، تعمير و نگهداري، رفع حوادث و اتفاقات انشعابات يا شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح منطقه دو شهر يزد

4.508.751.000

12 ماه

( قابل تمديد تا 36 ماه )

230.000.000

بطور كلي شامل عمليات رفع حوادث و اتفاقات، شستشو و سمپاشي، تعميرات و نگهداري، رفع گرفتگي شبكه يا انشعابات حسب مورد بدون حفاري يا با حفاري همچنين ساير كارهاي لازم مطابق شرح خدمات و نقشه‌هاي اجرايي و دستور دستگاه نظارت كليه پيمانكاران يا شركت هايي كه داراي گواهي صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع آوري فاضلاب (صادره از سوي وزارت نيرو) بوده و سوابق كاري مشابه در زمينه خدمات مذكور را نيز دارا مي‌باشند، مي‌توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 95.01.15 لغايت 95.01.21 پس از ثبت نام در پايگاه اين شركت به نشاني www.abfayazd.ir و واريز هزينه اسناد به صورت اينترنتي نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام فرمايند. همچنين متقاضيان مي‌توانند با ارايه معرفي‌نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 200.000 ريال به حساب 64/2046528 بانك ملت شعبه كاشاني يزد بابت خريد اسناد مناقصه به صورت حضوري از ساعت 7:30 تا 14:30 به نشاني مناقصه‌گزار واقع در شهر يزد، خيابان آيت ا... كاشاني ، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. جهت كسب اطلاعات شماره 3164155 -035 اعلام و تصريح مي‌گردد مستندسازي در پايگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir قابل مشاهده مي‌باشد.

آخرين مهلت ارايه پيشنهادات تا ساعت 14:00 مورخ 95.01.30 خواهد بود.

مراحل و زمان بازگشايي پاكات:

پاكت‌هاي مناقصه‌گران توسط كميسيون مناقصه‌اي كه در ساعت 10 صبح مورخ 95.01.31 در محل اتاق جلسات كارفرما، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي‌گردد، بازگشايي خواهد شد.

هزينه چاپ و انتشار آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

شركت آب و فاضلاب استان يزد سهامي خاص

 

 

Apr 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

« آگهی مناقصه »

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور انتظامات و نگهبانی واحدهای تابعه خود را در سال 1395 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در امورفوق واگذار نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود، از تاریخ 1395.01.14 جهت آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

آدرس : سمنان ، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک، سازمان مرکزی، دبیرخانه مرکزی .

« روابط عمومی دانشگاه سمنان»

Apr 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
درک عمومی از اقتصاد مقاومتی چیست؟ مقاومت در برابر چه؟ مگر حمله‌ای در کار است که از مقاومت حرف می‌زنیم؟ قرار است اقتصاد ما در برابر چه چیزی مقاومت کند؟
Apr 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
بورس تهران در حالی معاملات امروز خود را با شروعی مثبت آغاز کرده که ظهر امروز رئیس سازمان بورس برای بازدید نوروزی از تالار معاملات بورس، از ملاصدرا به بورس تهران جنب پل حافظ می رود.
Apr 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
در تعطیلات نوروز رکورد مصرف بنزین چندین بار جابه جا شد به طوری که در 12 فرودین ماه مصرف بنزین در کل کشور به حدود 106 میلیون لیتر رسید.
Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 12/94

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد لوله مورد نیاز پروژه آبرسانی لوداب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خریداری نماید.لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می‌گردد از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 16 روز کاری قیمت پیشنهادی خود را همراه با ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار (فرمت جدید) در یک پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه این شرکت به آدرس یاسوج خیابان ابن سینا 11 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال نمایند

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار  (ریال)

1

 

 

 

خرید لوله فولادی10 اینچ به ضخامت 35/6 میلیمتر بطول 10000 متر با اپوکسی سطح داخلی به ضخامت 500 میکرون  وحمل به پای کار به آدرس یاسوج - لوداب

 

بویر احمد -لوداب

 

 

 

 

 

5 درصد مبلغ پیشنهادی

 

 

 

 

 

   

1- تاریخ تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1395.01.19
2- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95.01.21

3- ضمناً بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می‌گیرد .

4- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : سه ماه شمسی

5- هزینه حمل لوله تا پای کار (لوداب) و هزینه بازرسی توسط بازرس منتخب شرکت آّب و فاضلاب به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

6-به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مخدوش، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه و فاقد لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نمی‌شود .

7- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی و تجدید بعهده برنده مناقصه می‌باشد .

8- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.irوسایت سازمان بازرسی درج گردیده است جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 33245026-074 مهندس شهرخ پور تماس حاصل فرمائید.

اداره امور قراردادها- شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

انتشار نوبت اول : 94.12.26

انتشار نوبت دوم : 95.01.15

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده شماره 4/94

نوبت دوم

· مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·موضوع مزایده: فروش 35 دستگاه ترانسفورماتور 125/33 و 8 دستگاه ترانسفورماتور 50/33 (طرح عمرانی)

·مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 94.12.22 لغایت 94.12.26

·محل دریافت اسناد مزایده:

· الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

· اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.irیا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.irنیز قابل رویت می‌باشد.

·تاریخ بازدید: از تاریخ 95.01.09 لغایت 95.01.11

·تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده: تا ساعت 14 روز دوشنبه 95.01.16

· محل تحویل پاکت‌های مزایده : امور امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- دبیرخانه شرکت اتاق 101 ·تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز سه‌شنبه95.01.17ساعت 14

·مبلغ خرید اسناد مزایده 200.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز ·مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه ، چک با ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

·پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی،تعمیرات خط گرم و فیدر ناپایدار خط گرم و سرد را به شرح ذیل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ پایه

میزان سپرده به ریال

1

اصلاح و بهینه سازی رامسر

1-154/94

3.800.000.000

234.000.000

2

اصلاح و بهینه سازی تنکابن

2-154/94

7.130.000.000

333.900.000

3

اصلاح و بهینه سازی عباس آباد

3-154/94

5.730.000.000

291.900.000

4

اصلاح و بهینه سازی کلاردشت

4-154/94

1.600.000.000

140.000.000

5

اصلاح و بهینه سازی چالوس

5-154/94

4.400.000.000

252.000.000

6

اصلاح و بهینه سازی نوشهر

6-154/94

5.800.000.000

294.000.000

7

اصلاح و بهینه سازی نور

7-154/94

6.200.000.000

306.000.000

8

اصلاح و بهینه سازی محمودآباد

8-154/94

6.100.000.000

303.000.000

9

تعمیرات خط گرم رامسر و تنکابن

9-154/94

1.450.125.248

132.506.262

10

تعمیرات خط گرم چالوس و عباس آباد

10-154/94

1.040.127.286

104.012.728

11

تعمیرات خط گرم نوشهر و کلاردشت

11-154/94

1.270.136.394

123.506.820

12

تعمیرات خط گرم نور و محمودآباد

12-154/94

1.790.046.261

149.502.313

13

فیدر ناپایدار خط سرد تنکابن و رامسر  

2-153/94

2.400.024.415

180.001.221

14

فیدر ناپایدار خط سرد چالوس و عباس آباد  

3-153/94

1.700.043.225

145.002.161

15

فیدر ناپایدار خط سرد  نوشهر و کلاردشت  

4-153/94

2.160.010.390

168.000.520

16

فیدر ناپایدار خط سرد نور و محمودآباد

5-153/94

2.930.106.305

206.505.315

17

فیدر ناپایدار خط گرم رامسر و تنکابن

6-153/94

3.360.018.327

220.800.550

18

فیدر ناپایدار خط گرم چالوس و عباس آباد  

7-153/94

2.920.093.872

206.004.694

19

فیدر ناپایدار خط گرم نوشهر و کلاردشت  

8-153/94

3.040.049.645

211.201.489

20

فیدر ناپایدار خط گرم نور و محمودآباد 

9-153/94

3.600.140.649

228.004.219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :
متقاضیان می‌توانند پس از واريز مبـلغ 500.000 ريال به ازای خرید هر اسناد به حساب سپهر به شماره 0101853765005 بانك صادرات شعبه مركزي نوشهر از روز شنبه مورخ94.12.22 لغايت روز پنجشنبه مورخ 94.12.27 به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.irپایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.irو سایت توانیرwww.tavanir.org.irجهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و بازگشایی اسناد

دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مـورخ95.01.17 به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو -طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

- زمان بازگشایي اسناد ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ95.01.18 در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع در طبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران مي‌باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف –ضمانت‌نامه بانكي قابل تمدید به مدت سه ماه

ب- اصل فيش واريز وجه به شماره حساب50/16720405 نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری (چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي و چک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

- هزينه آگهي برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.

- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

- فهرست بهای سال 1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

-ارائه تصویر مصدق گواهی‌نامه رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی می‌باشد.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

- مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

-فهرست بهاء و کتابچه سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و بنابراین میبایستی همراه با اسناد ممهور به مهر و امضاء باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با شماره تلفن52140254-011 امور تدارکات تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ 000 ,300 ريال به حساب جاري2017068450 بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا تاریخ1395.01.07 در ساعت اداری با در دست داشتن فيش خريد اسناد به شهرداري حميديا به آدرس ذيل مراجعه و اسناد

مناقصه را دريافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1395.01.17تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پیشنهادات واصله در ساعت 14:45مورخ 1395.01.18 در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه: مبلغ 5.131.900.000 ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه سال 1394 .

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

ارائه سپرده فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به مبلغ 000 ,000 ,257ريال.

دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه 5راه).

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر–نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردار حمیدیا -سید علی میر نژاد

آدرس : يزد –بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا... جعفري- شهرداري حميديا

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

آگهي مناقصه

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد اجرای زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر کمربندی منطقه مرادآباد را با برآورد سی میلیارد ریال به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت‌های دارای رتبه راه و باند یا ابنیه) واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریز به مبلغ 200.000 ریال بحساب 3100000025003 سیبا به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 350.000.000ریال ضمانت‌نامه بانکی و یا فیش نقدی بحساب سیبا 3100001629001 بنام شهرداری بندر چابهار می‌باشد که فیش واریزی باید به تایید امور مالی برسد.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام کمیسیون برگشت داده می‌شود.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد به مدت 10 روز به دفتر حراست شهرداری بندرچابهار می‌باشد.

افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

برنده مناقصه موظف می‌باشد از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات به امور مالی شهرداری مراجعه نماید در غیراینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌گردد.

محل تامین اعتبار از اعتبارات ملی و استانی می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارائه اطلاعات: 35320034- 054 دفتر عمران شهرداری بندر چابهار

شهرداری بندر چابهار

 

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

مرحله اول –نوبت دوم

شهرداري بندرماهشهر به استناد موافقت شماره 51/ش مورخ 94.03.23 شورای اسلامی شهر درنظردارد کفپوش و جداول سمنت پلاست مورد نیاز پروژه‌های عمرانی خود را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه خریداری نماید.

1-اسناد مناقصه از مورخ 94.12.25 تا پايان وقت اداري مورخ 95.01.18 در مقابل پرداخت مبلغ 500.000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ 95.01.21 به واحد حراست شهرداری تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ 95.01.22 مي‌باشد.

2-مبلغ اولیه کار 11.190.000.000 ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید 5٪ قیمت پایه (559.500.000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

3-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

4-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

5-شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی (TIN) باشند.

6-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 24 - 06152350023 تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله‌ای عمومي شماره18/94

نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- موضوع مناقصه : مدیریت تولید انرژی برق آبی نیروگاههای برق آبی زنجیره‌ای سی سخت

2- مدت و محل اجراي پروژه: 24ماه شمسي – سی سخت

3-پايه و رشته شركت پيمانكاري:پایه 5 رشته نیرو. دارای ظرفیت آزاد

4-مبلغ برآورد پروژه: 26،500،000،000 ریال

5-مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 94.12.22 تا 94.12.27

6-محل دريافت اسناد:ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر فني و امور قراردادها

7-مهلت تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ95.01.21

8- محل تحويل و بازگشايي:ياسوج -بلوار شهيد مطهري –شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد-دفتر حراست وامور محرمانه شركت

9-مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

10- تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ95.01.22

11-نوع ومبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت‌نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد معادل1325000000 ريال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (123402/ت50659 ه مورخ1394.09.22) باشد.

12-محل تامین اعتبار:ازمحل اعتبارات جاری شرکت

13- مبلغ خريد اسناد:مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به شماره حساب 2175084032002 سيبا نزد بانك ملي به نام حساب درآمد شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد:حضور نمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي‌نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 13-33334812 -074 تماس حاصل فرماييد.

دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه وبويراحمد

 

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه و ظرفيت آزاد درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 95.01.08 به واحد امورقراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، بلوار شهید دستغیب( بلوار سجاد) نرسیده به چهارراه خیام خیابان بیستون 3 مراجعه نمایند. تلفن تماس:37681713 امور قراردادها

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 1394 با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت12

مورخ

1

94401- احداث دبستان 12 کلاسه محله 21

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

18.692.653.565

950.000.000

95.01.21

95.01.23

2

94402- احداث دبیرستان 12 کلاسه محله 33

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

گلبهار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

22.591.927.170

1.150.000.000

95.01.21

95.01.23

3

94242- تخریب و بازسازی دبیرستان چراغچی

احداث ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

ناحیه 2 مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

19.142.269.100

1.000.000.000

95.01.22

95.01.24

4

9410418-  ‌احداث دبیرستان 18 کلاسه دخترانه

تکمیل ساختمان

ناحیه 7 مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

14.992.413.522

750.000.000

95.01.22

95.01.24

5

940433-  احداث12کلاسه متوسطه دوره اول مهرگان

احداث ساختمان

تبادکان مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

8.223.434.275

450.000.000

95.01.23

95.01.25

6

94126- 94243- تکمیل ابتدایی روستای سرآسیاب

تکمیل ساختمانها، دیوارکشی ومحوطه سازی

سرآسیاب طرقبه

عمرانی

زیربنایی سرجمع

6

7.085.976.137

360.000.000

95.01.23

95.01.25

7

940289-حداث مدرسه ابتدايي 15 کلاسه مسکن مهر

تکمیل ساختمان

سبزوار

عمرانی

زیربنایی سرجمع

6

4.999.983.875

250.000.000

95.01.23

95.01.25

8

940318-احداث سالن چند منظوره دبيرستان نصر آباد

تکمیل سالن

نصرآباد تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

6

5.041.047.681

260.000.000

95.01.24

95.01.26

9

940302- تکميل ابتدايي 10 کلاسه کوهسرخ

تکمیل ساختمان

کوهسرخ

عمرانی

زیربنایی سرجمع

6

3.139.796.016

160.000.000

95.01.24

95.01.26

10

940334- احداث هنرستان فني و حرفه اي

احداث ساختمان

تربت جام

عمرانی

زیربنایی سرجمع

8

15.026.897.741

760.000.000

95.01.24

95.01.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .(برابر فرمهای هیئت دولت)

2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ..... چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل ----- محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف ---- اعتبار پيشنهادات : سه ماه

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري جعفریه در نظر دارد پروژه مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط که دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشند، طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1394 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح واگذار نماید.

ردیف

عنوان پروژه

محل اجراء

مشخصات پروژه

مبلغ به ریال

مبلغ تضمین به ریال

توضیحات

1

جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و اجرای یک حلقه چاه

زیرگذر شهر جعفریه

اجرای جدولگذاری به طول 220 متر و زیرسازی و آسفالت به مساحت 4600 مترمربع و اجرای یک حلقه چاه

2.355.870.703

13.600.000

رتبه مورد نیاز:

راه و باند

 

 

 

 

 

1-کلیه پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند بعد از انتشار آگهی نوبت دوم با در دست داشتن خلاصه‌ای از سوابق کاری و مدارک ثبتی جهت دریافت فرم شرایط مناقصه به آدرس شهرداری جعفریه واحد امور فنی مراجعه نمایند و در صورت نیاز با شماره تلفن 36223434-025 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری تماس حاصل  نمایند.
2- ساير اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

3- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

4- مبلغ تضمین می‌بایست بصورت ضمانت‌نامه بانکی (اعتبار ضمانت‌نامه 3 ماه) یا فیش واریزی به حساب سیبا شماره 2171143503003 نزد بانک مل شعبه مرکزی قم باشد.

5- هزینه انتشار آگهی با برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومي شهرداري جعفریه

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin
 
             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( 27/94/58)  
 
                                           نوبت اول                                    
 
اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد  شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
 
1- شرح مختصر موضوع مناقصه : خدمات نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن وساختمان‌ها و امربری و امورآبدارخانه و نگهداری اداره امور خوابگاههای ایستگاه شیراز- آباده –اقلید –صفاشهر- سعادت شهر و شهر رضا طول محور اداره کل راه آهن فارس
 
2- مدت و محل انجام کار :از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی و محل انجاركار اداره کل راه آهن فارس مي‌باشد.    
 
2-1- داشتن گواهي صلاحيت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 94  و گواهی صلاحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت  (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامي است.
 
3- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1395.01.14 با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شيراز –
 
جاده شيراز، سپيدان –بين مجتمع خليج فارس و پليس راه –ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس -امور قراردادها. 
 
4- مهلت و محل تحويل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1395.01.28به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس.
 
6- هزينه خرید اسناد:  مبلغ  (200.000)  ريال بحساب سيبا  شماره  2176403009001 نزد بانک ملي شعبه شیراز بنام تمرکز وجوه درآمد اداره کل راه آهن فارس.
 
7- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.
 
8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
 
9-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می‌آید.
 
اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس
 
انتشار نوبت اول: 94.12.25
 
انتشار نوبت دوم: 94.12.26
 
 

مناقصه - اداره کل راه آهن فارس- خدمات

             آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( 27/94/58)  

                                           نوبت اول                                    

اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد 

شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : خدمات نظافت واحدهای اداری، جمع آوری زباله اماکن وساختمان‌ها و امربری و امورآبدارخانه و نگهداری اداره امور خوابگاههای

ایستگاه شیراز- آباده –اقلید –صفاشهر- سعادت شهر و شهر رضا طول محور اداره کل راه آهن فارس

2- مدت و محل انجام کار :از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی و محل انجاركار اداره کل راه آهن فارس مي‌باشد.    

2-1- داشتن گواهي صلاحيت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 94  و گواهی صلاحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت 

(مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامي است.

3- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1395.01.14 با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شيراز –

جاده شيراز، سپيدان –بين مجتمع خليج فارس و پليس راه –ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس -امور قراردادها. 

4- مهلت و محل تحويل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1395.01.28به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس.

6- هزينه خرید اسناد:  مبلغ  (200.000)  ريال بحساب سيبا  شماره  2176403009001 نزد بانک ملي شعبه شیراز بنام تمرکز وجوه درآمد اداره کل راه آهن فارس.

7- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می‌آید.

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

انتشار نوبت اول: 94.12.25

انتشار نوبت دوم: 94.12.26

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه : 943007

مرحله اول - نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال 94 از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نماید .

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است .

–انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد هر مناقصه و ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه ضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نماید .

- کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ 1394.12.22 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1394.12.27جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شرکت واقع در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند .

1. پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور: www.iets.mporg.ir

2. شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان : www.Abfarhamedan.ir

- شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد .

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ 1395.01.07 لغایت پایان وقت اداری مورخ1395.01.19 بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ 1395.01.21 راس ساعت 8:30 صبح در اتاق کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا   (ماه) 

مبلغ اوليه    (ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

3

1.823.709.554

ندارد

91.200.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

7

6.476.254.415

ندارد

323.850.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

8

5.373.593.120

ندارد

268.700.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

12

12.924.542.728

ندارد

646.250.000

5 آب

پیمانکار

ساخت مخزن 500 مکعبی بتنی

قینرجه/ خورونده

رزن

8

3.551.053.233

ندارد

177.600.000

5 آب

پیمانکار

 
 

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی استان همدان

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

تجدید آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه

شماره 12022/94

نوبت دوم

شركت سهامی برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت واگذاری "انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق منطقه‌ای تهران"از طریق فراخوان ارزیابی کیفی (فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 200941008000072) نسبت به شناسایی سازندگان واجد شرایط در سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

1-داشتن گواهی‌نامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی

2-داشتن سابقه اجرایی مشابه (حداقل 2 کار)

بدینوسیله از کلیه سازندگان واجد شرایط که مایل به شرکت در این مناقصه هستند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ95.01.15 الی95.01.17 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه و برای دریافت اسناد کیفی مناقصه‌گران اقدام نماید.

اسناد تکمیل شده بایستی تا پایان وقت اداری95.02.01 از طریق سامانه مذکور www.setadiran.ir ثبت گردد.

قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

علاقمندان به شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکتریکی (توکن) با شماره‌های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

شرکت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبکه اطلاع رسانی www.tavanir.org.ir(مناقصات برق تهران) و پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.irموجود می‌باشد.

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

آگهي تجدید مناقصه

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب محدوده: شمال بلوار امام خمینی (ره) (شمال شرقی از میدان هیئت سه نفره، شمال غربی ساحل دریای کوچک پارک الغدیر) جنوب، ساحل دریا بزرگ (جنوب شرقی سه راهی رمین و جنوب غربی اداره بنادر و کشتیرانی) اقدام نماید. لذا کلیه شرکت‌های واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز مهلت دارند با واریز مبلغ200.000 ریال به حساب سیبا 3100000025003 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات و یا به امور قراردادهای شهرداری چابهار مراجعه نمایند. مهلت ارایه پیشنهادات 7 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به حراست شهرداری و افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد.

- مبلغ 500.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 3100001629001 و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی که از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد.

- سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می گردد.

پیشنهادات در سه پاکت

الف) فیش سپرده ب) اسناد و مدارک شرکت، رزومه کاری مورد تایید شهرداری‌ها و نمونه قرارداد و شرایط خصوصی ج) برگ پیشنهاد قیمت کلیه پاکات مهر و موم به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارایه می ‌گردد.

آدرس ارسال پیشنهادات:

چابهار –بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی 9971716476

تلفن: 35323780- 054

شهرداری بندر چابهار

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی شماره 94/15

( نوبت اول )

نام مزایده گزار : بانک سپه

موضوع مزایده : فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل

زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب جاری طلایی به شماره 1261800098605 به نام اداره کل حسابداری و بودجه(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) به دایره مناقصه و مزایده این بانک واقع در تهران – میدان آرژانتین –ابتدای بلوار آفریقا –خیابان نوروز –ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه) –طبقه سوم - اداره کل پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.

الف : مهلت دریافت اسناد : از روز دوشنبه مورخ94.12.24 تا آخر وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ94.01.08

ب : محل و مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 94.01.22 به نشانی فوق

ج : زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.01.23 در ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه به نشانی فوق.

بانک سپه –اداره کل پشتیبانی و خدمات

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

مناقصه‌گزار:اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع:به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر راه‌هاي اصلي و فرعي

شمارهمناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوعضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلتتحويل اسناد

 تاريخگشايش پاكات

90/94

بازگشايي محور شبانكاره - گلدشت

22.125.913.992

1.110.000.000

بانكي

94.12.24

تا

94.12.26

95.01.10

95.01.11

 

 

 

 

· محل دريافت اسناد مناقصه:بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان ورسيدگي
· محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل–ساختمان شماره2

· حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

داشتن گواهي احراز رتبه 5 راه و ترابري

مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95.01.10 مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه

تامين 8ست مکانيکال سيل ساخت بورگمن آلمان MN-15/483

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامين هشت ست مکانيکال سيل (منحصراً ساخت بورگمن آلمان ) مورد نياز خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل تحویل اسناد مناقصه:ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت 2ـ شركت پتروشیمی كارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: 52122707؛ پيش شماره 061

تهران:ميدان ونک –کوچه شهيدخليل زاده- پلاک 17- پتروشيمی کارون88786992-021

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزی و برگ درخواست خود را به آدرس mjazari@krnpc.irارسال نماييد

زمان تحویل اسناد مناقصه:از تاريخ 94.12.23 لغايت 95.01.10

قیمت فروش اسناد:500،000 پانصد هزار ریال واريز به حساب 6005070900 بانک تجارت بنام شرکت پتروشيمی کارون الف: مناقصه يک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی و ارزيابی فنی بازرگانی قرار خواهند

گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.ضمناً امتيازهای کسب شده در قيمت پيشنهادی تأثيرخواهد داشت.

ب : حد اقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان 60 امتياز خواهد بود.

پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

ج :کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/483

تامين 8 ست مکانيکال سيل ( منحصراً ساخت بورگمن آلمان )

نوبت  اول

 

  روابط عمومی پتروشیمی کارون

 

                                                                                                             

 

Mar 17, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( يك مرحله‌ای –نوبت اول )

1-دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ 2 حلقه چاه آب شرب با تامین لوله جدار به روش دورانی

3-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 95.01.17 با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران – دبیرخانه مرکزی تلفن : 36270015 –021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت اجراي عمليات: پنج ماه می‌باشد

5-مبلغ برآورد :4.265.880.398ریال براساس فهرست بها پایه چاهها سال 1394

6-محل اعتبار:طرحهای عمرانی

7--مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان 213.295.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و پیشنهادها:تا ساعت 15روز سه‌شنبه مورخ 95.01.31 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور

.9-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی :ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95.02.01 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب

استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

10-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

11-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- هزينه خريد اسناد : 400.000 ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

Mar 14, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی

به اطلاع می‌رساند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران با توجه به عدم نیاز گیت‌های ورودی و وسایل جانبی آن شامل دوربین‌ها و لانک رنج‌ها و انکدر و ساعت‌های حضور و غیاب آکبند متعلق به دانشگاه را با مشخصات ذیل به فروش می‌رساند:

ردیف

عنوان

تعداد

1

گیت شیشه‌ای کناری با دینر بدون تماس و اثر انگشت دو طرفه (ورود و خروج) مارک Saelaمدل proxgateابعاد گیت 35cmعرض و طول 96cmو ارتفاع 140 cm

2 دستگاه

2

گیت الکترو هیدولیک راهبند مدل 640 (میله 7 متری و 70 نفر تردد

1 دستگاه

3

گیت شیشه‌ای کناری با ریدر بدون تماس و اثر انگشت

2 دستگاه

4

گیت شیشه‌ای میانی با ریدر بدون تماس و اثر انگشت دو طرفه

3 دستگاه

5

گیت شیشه‌ای ویلچر رو با ریدر بدون تماس و اثر انگشت هر راهرو 2 دستگاه

2 دستگاه

6

دوربین IPدار برای بالای گیتها برای 5 راهرو گیت ورود و خروج مارک vivotekمدل 8133

4 دستگاه

7

دوربین مدار بسته IPدار

12 دستگاه

8

لانک رنج مارک Saeleمدل 60 tp(ورود و خروج)

2 دستگاه

9

لانک رنج

2 دستگاه

10

انکدر جهت کد کردن کارتهای مایفر و بدون تماس،

3 دستگاه

3 دستگاه

11

ساعت حضور و غیاب با کارتخوان بدون تماس و مایفر مدل cppاسمارت پلاس دارای upsداخلی برای 8 ساعت کارکرد بدون برق و دارای خروجی 223-Rsبرای ارتباط با شبکه

5 دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن‌های 22180021 و 22180058 و 2218005 از ساعت 8:30 الی 15:00 پاسخگوی شما می‌باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت دوم

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد"احداث کلینیک ویژه ساوه"را به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد: پنجشنبه 94.12.20 لغایت پنجشنبه 94.12.27

محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت در قبال پرداخت مبلغ 500.000 ریال اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت اداري سه‌شنبه 1395.01.17 تحويلدبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی - ستاد دانشکده علوم پزشكيساوه- کد پستی: 3918698786 و شناسه ملی 14002587163 و کد اقتصادی 411416968884

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 566.100.308 ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 بانک ملت شعبه مرکزی به نامدانشکده علوم پزشکی ساوه. رمز واریز 37283 (شبا ir700120000000004960581940)

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ چهارشنبه 1395.01.18 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه

به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی.حضور مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي‌نامه بلامانع مي‌باشد.

تذکرات مهم:

1- شرکت‌هایی مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند که صلاحیت آنها در سامانه sajarبه ثبت رسیده و کپی آن را در اسناد مناقصه قرار دهند و حداقل یک پروژه انجام شده و یا در حال انجام طی سال های 1391 تا 1394 با مبلغ 15.000.000.000 ریال (پانزده میلیارد ریال) با حداقل پیشرفت فیزیکی 75درصد و رضایت‌نامه از دستگاه اجرایی طرف قرارداد مذکور داشته باشند. ارائه رضایت‌نامه و قرارداد و مدارک برابر اصل شده در پاکت ب الزامی می‌باشد.

2- حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان حداقل دوپیمانکار می‌باشد.

3- هزینه چاپ آگهی به دفعات به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1- 42222080 086 یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره42219844 تماس حاصل نموده و یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.irمراجعهفرمائيد.

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات،

نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرقاین به روش B.O.T» شماره 19101/ق

نوبت دوم

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي درنظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب وراه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

-ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:3189370مترمکعب درسال

-دوره احداث: به مدت24 ماه شمسی(2 سال)

-زمین قابل واگذاری:730508 مترمربع

-دوره بهره‌برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:25 سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

- خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

-برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: 200.000.000.000 ریال

-جمعیت تحت پوشش:51400 نفر

-افق طرح:1420 شمسی

ب- سرمایه پذیر:شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

1- دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

2-داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاریهای قبلی

3-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی در پروژه‌های مشابه

4-تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی مصدق شده (برابر با اصل) برای افراد حقوقی

5-ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی 10 سال گذشته

6-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیازجهت تکمیل و بهره‌برداری طرح نسبت به سهم الشرکه

7-ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

8-ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق‌الاشاره باشد.

9-درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد ومدارک:سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی حداکثر به مدت 25 روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده1395.01.25 در اتاق جلسات شرکت آب وفاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق 32438762-056

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات،

نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرسربیشه به روش B.O.T» شماره 19102/ق

نوبت دوم

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي در نظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات وآئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

- ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:1.387.000مترمکعب درسال

- دوره احداث: به مدت24ماه شمسی(2 سال)

- زمین قابل واگذاری:3453 مترمربع

- دوره بهره برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:25 سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

-خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

- برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح:148.000.000.000 ریال

- جمعیت تحت پوشش:14040خانوار

-افق طرح:1420شمسی

ب- سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

1-دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

2-داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری‌های قبلی

3-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید ، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی درپروژه‌های مشابه

4-تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی مصدق شده(برابر با اصل) برای افراد حقوقی

5- ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی 10 سال گذشته

6-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری طرح نسبت به سهم الشرکه

7-ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

8-ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق الاشاره باشد.

9-درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد و مدارک:سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی حداکثر به مدت 25 روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و درپاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده1395.01.21 در اتاق جلسات شرکت آب و فاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد ومدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق 32438762-056

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل رودهن و حومه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 586/201/1/ش مورخ 93.09.23 شورای اسلامی شهر رودهن و بند یازده صورتجلسه شورای سازمان به شماره 1306 مورخ 94.09.04اقدام به راه اندازی پارکبان در سطح شهر نماید. متقاضیان شرکت در مزایده، می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری 94.12.27 جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای سازمان (76506933-021) مراجعه نمایند.

1-موضوع مزایده: طرح پارکبان

2-مدت اجرای کار: یک سال

3-سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 100.000.000 ریال می‌باشد.

4- تسلیم اسناد از تاریخ 95.01.07 تا پایان وقت اداری 95.01.11 می‌باشد.

5- محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان حمل و نقل رودهن می‌باشد.

6- تشکیل کمیسیون عالی معاملات سازمان حمل و نقل رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ 95.01.14 ساعت 14 در دفتر سازمان حمل و نقل می‌باشد.

7- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید گردیده است.

11- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

حسن کریمخانی –سازمان حمل و نقل رودهن

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره 325/94

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: خرید، نصب، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی استفاده از سیستمOFF GAS بجای نیتروژن درPTA-1

2- مدت اجراي موضوع مناقصه: یکسال

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ 200.600.000 ريال (دویست میلیون و ششصد هزار ریال) مي‌باشد.

4- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

1-4) ضمانت‌نامه بانكي 2-4) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

5- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت 4 پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، تلفن 72885- 061521 تا ساعت 16 مورخ 94.12.27

6- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت 16 مورخ 95.01.18

7- محل و تاريخ جلسه گشايش پاكات پيشنهاد قیمت: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت 11 مورخ 95.01.31 می‌باشد که از پيشنهاد دهندگان دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر1: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر2: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر 3: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر 4: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار نماید.

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir )با کد فراخوان 1442448 قابل دریافت مي‌باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تامین‌کنندگان

شماره (388-94)

نوبت دوم

‏سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد انجام عملیات ‎با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از ‏طریق مناقصه دو مرحله‌ای و پس از ارزيابي كيفي به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار ‏نماید:‏

1- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

2-عنوان مناقصه: خرید، حمل، نصب ، تست و راه اندازی 69دستگاه پله برقی ایستگاه‌های 7 الی 11 خط یک قطار شهری تبریز

3- محل اجرای پروژه: تبريز- ایستگاه‌های 7 الی 11 خط یک قطار شهری تبریز

4-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.9.22 هیات وزیران‏)

5-محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی: اسناد ارزیابی از تاريخ 94.12.22 لغايت 94.12.27(در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 9100065 به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد

بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (كد 518 )، به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفتر قراردادها تلفن: 8-33290001-041 و 33290427-041 و فاکس 33290203-041) مراجعه نمايند.

6- محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه حداکثر تا ساعت14روز سه‌شنبه مورخ 95.01.17 می­باشد.

7- مدت اعتبار پیشنهادها :180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.irدرج می­گردد و هزینه درج 2 نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

سازمان قطار شهری تبریز و حومه

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه

نوبت دوم

1-نام مناقصه‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

2-موضوع مناقصه : واگذاری امور مربوط به فضای سبز، تنظیف، جابه جایی وسایل و نامه‌ها و انجام خدمات فنی ساده

3-زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 94.12.17 لغایت 95.01.14

4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200.000ریال که می‌بایست از طریق سامانه الکترونیک دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir)) پرداخت گردد.

5-آدرس محل دریافت اسناد: از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یزد به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir))-بخشمربوط به مناقصه و مزایده

6-زمان تحویل اسناد:تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95.01.18 دبیرخانه مرکزی دانشگاه

7-محل برگزاری مناقصه: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی –سالن جلسات

8-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت10 روز شنبه مورخ 95.01.24 با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می‌باشد.

9-تضمین شرکت در مناقصه:تضمین شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ کل پیشنهادی می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب 2007516641 بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد به نام حساب سپردهدانشگاه در وجه مناقصه‌گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و ...) قابل قبول نمی‌باشد.

10-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مزایده می‌باشد.

11-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های اصلاح و بهینه‌سازی،تعمیرات خط گرم و فیدر ناپایدار خط گرم و سرد را به شرح ذیل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ پایه

میزان سپرده به ریال

1

اصلاح و بهینه سازی رامسر

1-154/94

3.800.000.000

234.000.000

2

اصلاح و بهینه سازی تنکابن

2-154/94

7.130.000.000

333.900.000

3

اصلاح و بهینه سازی عباس آباد

3-154/94

5.730.000.000

291.900.000

4

اصلاح و بهینه سازی کلاردشت

4-154/94

1.600.000.000

140.000.000

5

اصلاح و بهینه سازی چالوس

5-154/94

4.400.000.000

252.000.000

6

اصلاح و بهینه سازی نوشهر

6-154/94

5.800.000.000

294.000.000

7

اصلاح و بهینه سازی نور

7-154/94

6.200.000.000

306.000.000

8

اصلاح و بهینه سازی محمودآباد

8-154/94

6.100.000.000

303.000.000

9

تعمیرات خط گرم رامسر و تنکابن

9-154/94

1.450.125.248

132.506.262

10

تعمیرات خط گرم چالوس و عباس آباد

10-154/94

1.040.127.286

104.012.728

11

تعمیرات خط گرم نوشهر و کلاردشت

11-154/94

1.270.136.394

123.506.820

12

تعمیرات خط گرم نور و محمودآباد

12-154/94

1.790.046.261

149.502.313

13

فیدر ناپایدار خط سرد تنکابن و رامسر  

2-153/94

2.400.024.415

180.001.221

14

فیدر ناپایدار خط سرد چالوس و عباس آباد  

3-153/94

1.700.043.225

145.002.161

15

فیدر ناپایدار خط سرد  نوشهر و کلاردشت  

4-153/94

2.160.010.390

168.000.520

16

فیدر ناپایدار خط سرد نور و محمودآباد

5-153/94

2.930.106.305

206.505.315

17

فیدر ناپایدار خط گرم رامسر و تنکابن

6-153/94

3.360.018.327

220.800.550

18

فیدر ناپایدار خط گرم چالوس و عباس آباد  

7-153/94

2.920.093.872

206.004.694

19

فیدر ناپایدار خط گرم نوشهر و کلاردشت  

8-153/94

3.040.049.645

211.201.489

20

فیدر ناپایدار خط گرم نور و محمودآباد 

9-153/94

3.600.140.649

228.004.219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :
متقاضیان می‌توانند پس از واريز مبـلغ 500.000 ريال به ازای خرید هر اسناد به حساب سپهر به شماره 0101853765005 بانك صادرات شعبه مركزي نوشهر از روز شنبه مورخ94.12.22 لغايت روز پنجشنبه مورخ 94.12.27 به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.irپایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.irو سایت توانیرwww.tavanir.org.irجهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و بازگشایی اسناد

دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مـورخ95.01.17 به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو -طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

- زمان بازگشایي اسناد ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ95.01.18 در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع در طبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران مي‌باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف –ضمانت‌نامه بانكي قابل تمدید به مدت سه ماه

ب- اصل فيش واريز وجه به شماره حساب50/16720405 نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری (چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي و چک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

- هزينه آگهي برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.

- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

- فهرست بهای سال 1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

-ارائه تصویر مصدق گواهی‌نامه رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی می‌باشد.

- حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

- مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

-فهرست بهاء و کتابچه سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و بنابراین میبایستی همراه با اسناد ممهور به مهر و امضاء باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با شماره تلفن52140254-011 امور تدارکات تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

تجدید آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه

شماره 12022/94

نوبت اول

شركت سهامی برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت واگذاری "انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق منطقه‌ای تهران"از طریق فراخوان ارزیابی کیفی (فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 200941008000072) نسبت به شناسایی سازندگان واجد شرایط در سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

1-داشتن گواهی‌نامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی

2-داشتن سابقه اجرایی مشابه (حداقل 2 کار)

بدینوسیله از کلیه سازندگان واجد شرایط که مایل به شرکت در این مناقصه هستند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ95.01.15 الی95.01.17 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه و برای دریافت اسناد کیفی مناقصه‌گران اقدام نماید. اسناد تکمیل شده بایستی تا پایان وقت اداری95.02.01 از طریق سامانه مذکور www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

علاقمندان به شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکتریکی (توکن) با شماره‌های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

شرکت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه‌های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبکه اطلاع رسانی www.tavanir.org.ir(مناقصات برق تهران) و پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.irموجود می‌باشد.

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه : 943007

مرحله اول - نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال 94 از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نماید .

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است .

–انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد هر مناقصه و ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه ضروريست. پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نماید .

- کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ 1394.12.22 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1394.12.27جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شرکت واقع در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند .

1. پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور: www.iets.mporg.ir

2. شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان : www.Abfarhamedan.ir

- شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق‌الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد .

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ 1395.01.07 لغایت پایان وقت اداری مورخ1395.01.19 بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ 1395.01.21 راس ساعت 8:30 صبح در اتاق کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا   (ماه) 

مبلغ اوليه    (ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

اجرای خط انتقال آب

جعفرآباد / خورونده

رزن

3

1.823.709.554

ندارد

91.200.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه داخلی آب

خورونده / خورونده

رزن

7

6.476.254.415

ندارد

323.850.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

ارزانفود

همدان

8

5.373.593.120

ندارد

268.700.000

5 آب

پیمانکار

اجرای شبکه آب شرب

لامیان / لامیان

تویسرکان

12

12.924.542.728

ندارد

646.250.000

5 آب

پیمانکار

ساخت مخزن 500 مکعبی بتنی

قینرجه/ خورونده

رزن

8

3.551.053.233

ندارد

177.600.000

5 آب

پیمانکار

 

 

 

 

 

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی استان همدان

 

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده شماره 4/94

نوبت اول

· مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·موضوع مزایده: فروش 35 دستگاه ترانسفورماتور 125/33 و 8 دستگاه ترانسفورماتور 50/33 (طرح عمرانی)

·مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 94.12.22 لغایت 94.12.26

·محل دریافت اسناد مزایده:

· الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

· اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.irیا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.irنیز قابل رویت می‌باشد.

·تاریخ بازدید: از تاریخ 95.01.09 لغایت 95.01.11

·تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده: تا ساعت 14 روز دوشنبه 95.01.16

· محل تحویل پاکت‌های مزایده : امور امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- دبیرخانه شرکت اتاق 101

·تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز سه‌شنبه95.01.17ساعت 14

·مبلغ خرید اسناد مزایده 200.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز ·مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه ، چک با ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

·پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره 101/94

نوبت دوم

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه (پروژه)

برآورد مبلغ اولیه به ریال

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به ریال

مدت زمان اجرای پروژه (ماه)

رشته مورد نیاز

1

101/94

تهیه و نصب دوربین مداربسته جهت تصفیه‌خانه و انبارهای شهر یاسوج

569.200.000

285.000.000

2

گواهی صلاحیت لازم از مرکز حراست وزارت نیرو

 

 

1- مهلت دریافت اسناد از طرف پیمانکاران: از روز چهارشنبه مورخ 94.12.19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 94.12.27

2- محل دریافت اسناد: یاسوج- انتهای بلوار 45 متری ارم شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد دفتر امور قراردادها

3- مهلت تحویل پیشنهادها از طرف پیمانکار: از روز پنجشنبه مورخ 95.01.05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95.01.18

4-محل تحویل اسناد: یاسوج- انتهای بلوار 45 متری ارم شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد، واحد دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

5- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 95.01.19 در محل دفتر امور قراردادها

6- محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی

7- نحوه خرید اسناد: شرکت‌کنندگان می‌بایست جهت خرید اسناد با واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب شماره 0102578757000 نزد بانک صادرات به نام درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد و تحویل فیش جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

8- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10- شرکت‌کنندگان می‌بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نماید:

1-پاکت الف: حاوی ضمانت‌نامه 2- پاکت ب: حاوی اسناد فنی شرکت 3- پاکت ج: حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز مربوطه- پاکتهای سه گانه فوق می‌بایست بصورت مجزا لاک و مهر شده و هر سه پاکت در لفاف مناسب لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد. متن این آگهی در سایت

شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-irو سایت ملی مناقصات به آدرس www.jets.mporg.irدرج گردیده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33343507- 074 تماس حاصل فرمایید.

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد- دفتر امور قراردادها

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره 94/79 - نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسبمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .

شماره تلفن مناقصه‌گزار:46-34570038-026 داخلي 2446-نمابر دبيرخانه كميسيون 02634552194

موضوع مناقصه:خريد برچسب

تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي ياچك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر90 ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ 94.12.18 لغایت روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات :از ساعت 9 صبح لغايت 15 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 11:00 روزدوشنبه مورخ94.12.24

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرسwww.rvsri.ac.irويا http://iets.mporg.irمراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
سرانجام ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی آمریکا از کاربران اینترنت و تلفن همراه نیز درباره منازعه اف بی آی و اپل موضعگیری کرد.
Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی آیین نامه‌های اجرایی آن و آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکتهای واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

2- دستگاه نظارت: معاونت بهره‌برداری کارفرما

3- موضوع مناقصه: راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زاهدان و ایستگاه پمپاژ شیرآباد

4- مدت زمان اجرای کار: به مدت سه (3) سال شمسی پیش بینی شده است.

5- پایه و رشته پیمانکار: پیمانکار می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب حداقل پایه (2) صادره از معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو باشند.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 820.000.000 (هشتصد و بیست میلیون) ریال

7- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت هفت روز از انتشار نوبت اول آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می‌باشد.

8- نشانی دریافت اسناد مناقصه:‌

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: 33445213- 054

9- نشانی تحویل اسناد مناقصه: زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، دبیرخانه، تلفن:‌ 33414100- 054 لذا پیمانکاران حقوقی واجد شرایط که دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره 1/3777855/344 بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه و معرفی‌نامه معتبر خریداری نمایند.

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد» آدرس وب سایت: www.abfasb.ir

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

Mar 12, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
کارشناس اقتصادی پیشنهاد حذف سقف حداقلی ۱۰ درصدی سپرده های قانونی بانک‌ها را مثبت دانست و گفت: دولت اکنون منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی ندارد و از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش یا حذف این سپرده ها است.
Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

آگهی مزایده ماشین‌آلات

شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 725 مورخ 94.11.15 شورای محترم اسلامی شهر خاش تعدادی از ماشین‌آلات خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

1-سپرده شرکت در مزایده 5 % قیمت پایه می‌باشد که می‌بایستی به حساب 0105614573004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز گردد.

2- آخرین مهلت شرکت در مزایده ده /10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

3- شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایستی قیمت پیشنهادی خود و اسناد و مدارک مربوطه را همراه با فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا پایان مهلت تعیین شده در پاکات سربسته (الف - ب –ج) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

4- کلیه پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

6- سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- کلیه هزینه‌های آگهی –نقل و انتقال و کارشناسی بر عهده خریدار می‌باشد.

8- تاریخ بازگشایی پاکات یک روز پس از اتمام مهلت اعلام شده در دفتر کار شهردار می‌باشد

9- متقاضیان شرکت در مزایده به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ماشین‌آلات مورد مزایده می‌توانند همه روزه در وقت اداری تا ده/10 روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه نمایند.

تمندانی - شهردار خاش

انتشار نوبت اول: 1394.12.10

انتشار نوبت دوم:1394.12.20

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

(آگهي تجديد مناقصه)

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه:

بهسازي نوع(2) كمربندي ابهر- خرمدره (ساماندهي و احداث تقاطع زيرگذر شهر خرمدره) به مبلغ 27.836.494.046 ریال و براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 و با شاخص تعديل سه ماهه چهارم سال 1394

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ 94.12.24تا تاريخ 94.12.26

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

با واريز مبلغ500.000 ریال به حساب 0103475599007 بانك صادرات شعبه بلوار ناهيد كد2528 و به همراه اصل فيش واريزي، تأييديه رتبه 5 و به بالا، جهت دريافت اسناد، به آدرس تهران-خيابان وليعصر(عج)-روبروي خيابان جام جم-خيابان طاهري-پلاك70-مهندسين مشاور برآيند(تلفن6-22048504) مراجعه نماييد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت 14) روز چهارشنبه مورّخ 95.01.18 جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعه و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد.

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه رتبه 5 و به بالاي رشته راه و ترابري داراي اعتبار

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ 1.400.000.000 ريال (يك ميليارد و چهارصد میلیون ریال )

ميزان تضمين حسن انجام كار: ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت 11 ظهر روز شنبه مورخ 95.01.21 - اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

 

 

 

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 گفت: لایحه دو دوازدهم بودجه 95 دوشنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و سعی می‌‌کنیم، بررسی بودجه همان روز پایان یابد.
Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به خرید و نصب بخشی از درب و پنجره‌های UPVCبه تعداد 2068 لنگه در ابعاد مختلف و مقدار 3500 مترمربع شیشه دوجداره اقدام نماید؛ لذا علاقه مندان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 20 لغایت 25 اسفند ماه 94 به امور قراردادهای بنیاد مسکن استان مرکزی واقع در اراک –میدان حافظ-بلوار فاطمیه –اداره کل بنیاد مسکن استان مرکزی مراجعه فرمایید.

روابط عمومی بنیاد مسکن استان مرکزی

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

 

شرح

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

 

30-11-94

 

واگذاری خدمات خودرویی

حداکثر تا ساعت 13 روز سه‌شنبه مورخ  94.12.25

 

ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 94.12.25

 


لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1. واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب  استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان –بلوار جمهوری اسلامی ایران –روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق  جنوب استان کرمان (شماره تلفكس کرمان 32116086 –034 –امور تدارکات) مراجعه نمایند.

2. مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.irو سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.irو سایت شرکت توزیع برق  جنوب کرمان www.sked.co.irاسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد  شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)

 
Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد"احداث کلینیک ویژه ساوه"را به شركت‌ها و مؤسسات داراي صلاحيت از طریق مبادي ذيربط واگذار نمايد.

مهلت خريد اسناد: پنجشنبه 94.12.20 لغایت پنجشنبه 94.12.27

محل خريد اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه – واحد اداره خدمات پشتیبانی مراجعه و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت در قبال پرداخت مبلغ 500.000 ریال اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا پايان وقت اداري سه‌شنبه 1395.01.17 تحويلدبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه - ابتدای خیابان طالقانی - ستاد

دانشکده علوم پزشكيساوه- کد پستی: 3918698786 و شناسه ملی 14002587163 و کد اقتصادی 411416968884

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 566.100.308 ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 بانک ملت شعبه مرکزی به نامدانشکده علوم پزشکی ساوه. رمز واریز 37283 (شبا ir700120000000004960581940)

زمان و مكان گشايش پيشنهادات: تاريخ چهارشنبه 1395.01.18 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه

به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی.حضور مناقصه‌گران در جلسه بازگشايي پاكات همراه با معرفي‌نامه بلامانع مي‌باشد.

تذکرات مهم:

1- شرکت‌هایی مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند که صلاحیت آنها در سامانه sajarبه ثبت رسیده و کپی آن را در اسناد مناقصه قرار دهند و حداقل یک پروژه انجام شده و یا در حال انجام طی سال های 1391 تا 1394 با مبلغ 15.000.000.000 ریال (پانزده میلیارد ریال) با حداقل پیشرفت فیزیکی 75درصد و رضایت‌نامه از دستگاه اجرایی طرف قرارداد مذکور داشته باشند. ارائه رضایت‌نامه و قرارداد و مدارک برابر اصل شده در پاکت ب الزامی می‌باشد.

2- حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان حداقل دوپیمانکار می‌باشد.

3- هزینه چاپ آگهی به دفعات به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 1- 42222080 086 یا اداره خدمات پشتیبانی به شماره42219844 تماس حاصل نموده و یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.irو یا به سایت ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.irمراجعه فرمائيد.

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصات عمومی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد انجام امور ایاب و ذهاب اداری کارکنان (24 دستگاه) خود را با شرایط معین از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از کلیه شرکت‌های فعال دارای صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل کمیته امداد واقع در خیابان قائم مقام نرسیده به میدان امام حسین (ع) اداره تدارکات مراجعه نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه 20.000.000ریال می‌باشد که شرکت در مناقصه می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره 326157248 بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت پیشنهاد قیمت تحویل نماید زمان دریافت اسناد 5 روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد 10 پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33252345-086 تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

اداره خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان مرکزی

 

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تامین مراقبتهای اولیه سلامت در شهرستان اراک(قطب 1) و سایر شهرستانهای تابعه (قطب 2) خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت متبوع و دارای تایید صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بشرح اسناد مناقصه، واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد 2 مناقصه: از مورخ 1394.12.20 لغایت 1394.12.27

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : برای هر یک از مناقصات واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

تاریخ و مکان تشکیل جلسه ضروری پرسش و پاسخ با متقاضیان: روز یکشنبه 1395.01.15 ساعت 9 صبح بنشانی اراک – بلوار قدس،کوی گلستان ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی

مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1395.01.21

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب1 -161343030 بانک رفاه کارگران و یا وثیقه

ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن و یا اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده و یا ترکیبی از موارد یاد شده به شرح ذیل:

1- برای مناقصه قطب 1 به مبلغ 2858841058 ریال 2- برای مناقصه قطب 2 به مبلغ 1684197809 ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: اراک – بلوار قدس ،کوی گلستان ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی طبقه سوم امور عمومی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1395.01.22 ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک ( اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه توجیهی مورخ 1395.01.15 الزامی است و حضور درجلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.

)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در هر مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد تامین مراقبتهای اولیه سلامت در شهرستان اراک(قطب 1) و سایر شهرستانهای تابعه (قطب 2) خود را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت متبوع و دارای تایید صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بشرح اسناد مناقصه، واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد 2 مناقصه: از مورخ 1394.12.20 لغایت 1394.12.27

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : برای هر یک از مناقصات واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

تاریخ و مکان تشکیل جلسه ضروری پرسش و پاسخ با متقاضیان: روز یکشنبه 1395.01.15 ساعت 9 صبح بنشانی اراک – بلوار قدس،کوی گلستان ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی

مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1395.01.21

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب1 -161343030 بانک رفاه کارگران و یا وثیقه

ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن و یا اوراق مشارکت بی‌نام تضمین شده و یا ترکیبی از موارد یاد شده به شرح ذیل:

1- برای مناقصه قطب 1 به مبلغ 2858841058 ریال 2- برای مناقصه قطب 2 به مبلغ 1684197809 ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: اراک – بلوار قدس ،کوی گلستان ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان معاونت بهداشتی طبقه سوم امور عمومی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1395.01.22 ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک ( اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه توجیهی مورخ 1395.01.15 الزامی است و حضور درجلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.

)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در هر مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات،

نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرسربیشه به روش B.O.T» شماره 19102/ق

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي در نظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سربیشه به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات وآئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

- ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:1.387.000مترمکعب درسال

- دوره احداث: به مدت24ماه شمسی(2 سال)

- زمین قابل واگذاری:3453 مترمربع

- دوره بهره برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:25 سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

-خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

- برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح:148.000.000.000 ریال

- جمعیت تحت پوشش:14040خانوار

-افق طرح:1420شمسی

ب- سرمایه‌پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

1-دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

2-داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری‌های قبلی

3-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید ، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی درپروژه‌های  مشابه

4-تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس ،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی مصدق شده(برابر با اصل) برای افراد حقوقی

5- ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی 10 سال گذشته

6-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری طرح نسبت به سهم الشرکه

7-ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

8-ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق الاشاره باشد.

9-درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد و مدارک:سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی حداکثر به مدت 25 روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و درپاکت لاک ومهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده1395.01.21 در اتاق جلسات شرکت آب و فاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد ومدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق 32438762-056

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی

Mar 12, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

«آگـــهي فــراخوان جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات،

نصب و راه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب وبهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرقاین به روش B.O.T»

شماره 19101/ق

شركت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبي درنظر دارد برای تامین مالی، طراحی، ساخت واحداث، تامین تجهیزات، نصب وراه اندازی تجاری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین به روش B.O.T» را از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آئین‌نامه اجرائی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:

-ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه:3189370مترمکعب درسال

-دوره احداث: به مدت24 ماه شمسی(2 سال)

-زمین قابل واگذاری:730508 مترمربع

-دوره بهره‌برداری تجاری از تاریخ تکمیل طرح:25 سال کامل شمسی تعیین می‌گردد.

- خریدار: شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی

-برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: 200.000.000.000 ریال

-جمعیت تحت پوشش:51400 نفر

-افق طرح:1420 شمسی

ب- سرمایه پذیر:شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی(به نمایندگی از وزارت نیرو مطابق مندرجات بند الف ماده142 قانون برنامه پنجم توسعه ازطریق رقابت عمومی و با شرایط فوق به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می‌نماید.)

شرایط سرمایه‌گذاران:

1- دارا بودن توانمندی مالی و فنی جهت انجام سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بانکها جهت اخذ تسهیلات

2-داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاریهای قبلی

3-امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی مفید، اجرایی بهره‌برداری و توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی در پروژه‌های مشابه

4-تصویر اساسنامه،آگهی تاسیس،آخرین آگهی تغییرات و آگهی روزنامه رسمی مصدق شده (برابر با اصل) برای افراد حقوقی

5-ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری‌های انجام شده طی 10 سال گذشته

6-ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و یا امکان مشارکت با بانکها برای اخذ تسهیلات وتامین مالی مورد نیازجهت تکمیل و بهره‌برداری طرح نسبت به سهم الشرکه

7-ارائه دستورالعمل و یا نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای مشابه

8-ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانائی سرمایه‌گذار برای حضور در طرحهای فوق‌الاشاره باشد.

9-درصورت تمایل به اعلام آمادگی در قالب مشارکت علاوه بر ارائه قرارداد مشارکت، ارائه مستندات برای تک تک اعضاء مشارکت ضروری است.

ج- مهلت ارسال اسناد ومدارک:سرمایه‌گذاران واجد شرایط از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز برای دریافت اسناد ارزیابی توان سرمایه‌گذاری و اجرای کار با در دست داشتن معرفی‌نامه به شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و یا دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی حداکثر به مدت 25 روز از تاریخ انتشار و نشرآگهی، اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به آدرس ذیل تحویل نمایند.

زمان و مکان بازگشائی پیشنهادات رسیده1395.01.25 در اتاق جلسات شرکت آب وفاضلاب استان خرسان جنوبی خواهد بود.

به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق 32438762-056

اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.

www.abfa-khj.ir

http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب استان خر اسان جنوبی دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت بخش غیردولتی

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 1/42/94 ط

نوبت دوم

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان کالا واجد شرایط و صاحب صلاحیت و دارای ایران کد و کد شناسنامه ملی جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

1 - شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 50.000 متر مکعب بالاست در ایستگاه نظامیه بر روی واگن

2- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام کار 8/هشت ماه و محل انجام کار محدوده اهواز محور اهواز - خرمشهر می‌باشد.

3 - مقدار برآوردی انجام کار: 50.000 متر مکعب بالاست بصورت مقطوع

4 - مبلغ تضمین شرکت و در فرآیند ارجاع کار: 1.434.000.000 ریال

5- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار منطبق با آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 دارای اعتبار سه/3 ماهه که بنا به درخواست دستگاه‌گزار تا 3/ سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

6- هزینه تهیه اسناد مناقصه :مبلغ 200.000 ریال و غیر قابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره 4001064004005747 نزد بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن جنوب قابل پرداخت در کلیه شعب می‌باشد.

7 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه 94.12.24 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: اهواز - میدان هجرت- اداره کل راه آهن جنوب واحد تدارکات و امور قراردادها- تلفن تماس 33332280-061 مراجعه نمایند.

ضمنا شرکت در ارزیابی کیفی بمنزله در مناقصه نبوده و متعاقبا از شرکتهای که حائز حداقل امتیاز ارزیابی شده‌اند، بمنظور شرکت در جلسه گشایش پیشنهادات مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

جهت دریافت رایگان اسناد به سایت www.iets.mporg.irمراجعه فرماید.

اداره کل راه آهن جنوب

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

1 –قدرت MWH 32

2- مدل توربین ACEC W251

3 –نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت دهروز از تاریخ انتشار اولین آگهی (1394.12.17) با ارائه معرفينامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران –جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین - شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار 5-55221461 - داخلی 7577) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید مزایده

نوبت دوم

فروش 5 دستگاه ایرواشر مخصوص سیستم تهویه و حرارت ساختمان به استناد مصوبه شماره 6239-93.06.02شورای محترم اسلامی شهر قاین

شرایط تجدید مزایده:

1- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و بازدید حضوری در تاریخ تعیین شده به حوزه خدمات شهری شهرداری قاین مراجعه نمایند.

2- ارائه سپرده شركت در تجدید مزایده 50.000.000 ریال می‌باشد.

3- فروش اسناد تجدید مزایده از تاريخ 94.12.11 لغايت 94.12.27 می‌باشد.

4- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز شنبه95.01.14 می‌باشد.

5- زمان بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز ‌دوشنبه مورخ 95.01.16 در محل شهرداری قاین خواهد بود.

6- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

8- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌ 32524360-056 شهرداری قاین تماس حاصل نمایید.

9- هزینه‌ آگهی و کارشناسی تجدید مزایده با برنده تجدید مزایده می‌باشد.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصلاحیه

به اطلاع می‌رساند در آگهی نوبت اول اداره کل راه آهن جنوب مورخ 94.12.18 که در همین روزنامه به چاپ رسیده مهلت دریافت اسناد مناقصه روز دوشنبه 94.12.24 می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره 101/94

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه (پروژه)

برآورد مبلغ اولیه به ریال

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به ریال

مدت زمان اجرای پروژه (ماه)

رشته مورد نیاز

1

101/94

تهیه و نصب دوربین مداربسته جهت تصفیه‌خانه و انبارهای شهر یاسوج

569.200.000

285.000.000

2

گواهی صلاحیت لازم از مرکز حراست وزارت نیرو

 

 

1- مهلت دریافت اسناد از طرف پیمانکاران: از روز چهارشنبه مورخ 94.12.19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 94.12.27

2- محل دریافت اسناد: یاسوج- انتهای بلوار 45 متری ارم شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد دفتر امور قراردادها

3- مهلت تحویل پیشنهادها از طرف پیمانکار: از روز پنجشنبه مورخ 95.01.05 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95.01.18

4-محل تحویل اسناد: یاسوج- انتهای بلوار 45 متری ارم شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد، واحد دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان

5- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 95.01.19 در محل دفتر امور قراردادها

6- محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی

7- نحوه خرید اسناد: شرکت‌کنندگان می‌بایست جهت خرید اسناد با واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب شماره 0102578757000 نزد بانک صادرات به نام درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد و تحویل فیش جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.

8- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10- شرکت‌کنندگان می‌بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نماید:

1-پاکت الف: حاوی ضمانت‌نامه 2- پاکت ب: حاوی اسناد فنی شرکت 3- پاکت ج: حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز مربوطه- پاکتهای سه گانه فوق می‌بایست بصورت مجزا لاک و مهر شده و هر سه پاکت در لفاف مناسب لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد. متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb-irو سایت ملی مناقصات به آدرس www.jets.mporg.irدرج گردیده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33343507- 074 تماس حاصل فرمایید.

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد- دفتر امور قراردادها

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه عمومی

شماره (389-94)

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

1- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

2-عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات و پذیرایی، طبخ و توزیع غذا و مراقبت و نگهداری فضای سبز) ساختمان مرکزی و محوطه سازمان قطار شهري تبريز و حومه

3- محل اجرای پروژه: تبريز- بلوار 29 بهمن - ساختمان مرکزی سازمان قطار شهری تبریز و حومه

4- صلاحیت مورد نياز: گواهینامه صلاحیت معتبر" خدمات عمومی " و "امور تاسیساتی " ( بصورت توام ) از اداره کل کار و امور اجتماعی و پروانه کسب ‏از اتحادیه صنف شرکت های خدماتی و پشتیبانی

5-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 5 % مبلغ برآورد بصورت انواع تضمین مورد قبول طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 هیات وزیران‏)

6-محل و زمان فروش اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از تاريخ 94.12.20 لغايت 94.12.27 (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه گواهینامه صلاحیت شرکت، معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 9100065 به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز (كد 518 )، به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: 8-33290001-041 و 33290427-041 و فاکس 33290203-041) مراجعه نمايند.

7-میزان تضمین انجام تعهدات: 10 درصد مبلغ معاملهمطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی‏

8-میزان پیش پرداخت : 15 درصد مبلغ معامله

9- محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 95.01.18 می­باشد.

10-حداکثر مدت بررسی پیشنهاد و تعیین و ابلاغ برنده : 3 ماه

11-مدت اعتبار پیشنهادها :90 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

12- سایر شرایط مطابق اسناد بوده و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان (موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری) میباشد.

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.irدرج می­گردد و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

سازمان قطار شهری تبریز و حومه

 

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی آیین نامه‌های اجرایی آن و آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکتهای واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

2- دستگاه نظارت: معاونت بهره‌برداری کارفرما

3- موضوع مناقصه: راهبری، بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زاهدان و ایستگاه پمپاژ شیرآباد

4- مدت زمان اجرای کار: به مدت سه (3) سال شمسی پیش بینی شده است.

5- پایه و رشته پیمانکار: پیمانکار می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب حداقل پایه (2) صادره از معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو باشند.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 820.000.000 (هشتصد و بیست میلیون) ریال

7- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت هفت روز از انتشار نوبت اول آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می‌باشد.

8- نشانی دریافت اسناد مناقصه:‌

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: 33445213- 054

9- نشانی تحویل اسناد مناقصه: زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، دبیرخانه، تلفن:‌ 33414100- 054 لذا پیمانکاران حقوقی واجد شرایط که دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره 1/3777855/344 بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه و معرفی‌نامه معتبر خریداری نمایند.

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد»

آدرس وب سایت: www.abfasb.ir

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

عنوان  پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد اولیه به ریال

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه به ریال

 

رتبه

 

نوع تضمین شرکت

در مناقصه 

اصلاح شبکه و نصب مجدد انشعابات آب به صورت پراکنده در سطح روستاها و شهرکهای منطقه 2

 

 

12

 

 

4.800.000.000

 

 

240.000.000

5 آب   

1-واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050005بانک پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

2- ضمانت‌نامه بانکی

3- اوراق مشارکت بی نام

 

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

2- محل تامین اعتبار: بودجه جاری

3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت 94.12.24

4-تاریخ تحویل پاکات مناقصه: ساعت 14:20 مورخ 95.01.15

5-محل تسلیم پاکات پیشنهاد قیمت: مشهد- خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد

6- مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

7- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

(مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب:‌ 122)

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه 2000122 (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي)

شماره 2- 12

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرنددر نظر دارد، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را درقبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 94.03.05 از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي 94 ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

اجراي مرحله اول آماده‌سازي معابر عمومي و شبكه  جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب فاز 4

40.841.960.699

1.650.840.000

رتبه 5 راه و باند  و 5 ابنيه

10ماه

تكميل آماده‌سازي معابر عمومي و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب‌غربي فاز 5

84.578.670.960

2.525.575.000

رتبه 5 راه و باند و 5 ابنيه

12ماه

 

 

 

 

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزيابي كيفي)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوقو حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94.09.22 هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت در هر مناقصه، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ 94.12.19 تا پايان وقت اداري 94.12.26 (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 15، مورخ95.01.21

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)

ت) تاريخ بازگشايي اسناد ارزيابي كيفي95.01.22 (حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت بازگشايي قيمت، 60 امتياز مي‌باشد).

ث) تاريخ بازگشايي پيشنهادها95.01.25 ، ساعت 10 صبح(اطاق جلسات)

متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/700.000 ريال براي خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري 2173691205003 بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد 2606 به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه - مزايده، بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداري حميديا در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ 000 ,300 ريال به حساب جاري2017068450 بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا تاریخ1395.01.07 در ساعت اداری با در دست داشتن فيش خريد اسناد به شهرداري حميديا به آدرس ذيل مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1395.01.17تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پیشنهادات واصله در ساعت 14:45مورخ 1395.01.18 در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه: مبلغ 5.131.900.000 ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه سال 1394 .

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

ارائه سپرده فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به مبلغ 000 ,000 ,257ريال.

دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه 5راه).

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر–نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردار حمیدیا -سید علی میر نژاد

آدرس : يزد –بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا... جعفري- شهرداري حميديا

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 94.12.24 لغایت 95.01.06 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 95.01.23 برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

مدت پیمان ( ماه)

نوع مناقصه

رشته و حداقل پایه مورد نیاز

1

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه X-RAYکامیونی جهت بکارگیری در مرز شلمچه

-

12 ماه

دو مرحله‌ای

***

2

خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه X-RAYمسافری جهت بکارگیری در مرز شلمچه

-

3 ماه

دو مرحله‌ای

***

 

 

*** الف) مجوز سازنده یا تولیدکننده دستگاههای X-RAYکامیونی و مسافری. ب) مجوز یا گواهینامه نمایندگی فروش کالا از تولید کننده دستگاههای X-RAYکامیونی و مسافری.

1- منبع تامین اعتبار: منابع داخلی سازمان.

2- متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند ( قسمت خدمات الکترونیک- اداره امور قراردادها) به نشانی ذیل نسبت به خرید و دریافت اسناد اقدام نمایند.

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی مندرج است.

4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

5- تمامی پاکتها می‌بایست درون یک پاکت دربسته و در لفاف مناسب قرارگرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

6- هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییز زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق بخش مناقصات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان خواهد رسید .

7- آدرس سایت اینترنتی:

wwww.arvandfreezone.com

http://37.32.45.74:2190

 

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید اول مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره 94/79 - نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسبمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .

شماره تلفن مناقصه‌گزار:46-34570038-026 داخلي 2446-نمابر دبيرخانه كميسيون 02634552194

موضوع مناقصه:خريد برچسب

تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي ياچك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر90 ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه‌شنبه مورخ 94.12.18 لغایت روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات :از ساعت 9 صبح لغايت 15 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 11:00 روزدوشنبه مورخ94.12.24

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرسwww.rvsri.ac.irويا http://iets.mporg.irمراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

 

 

Mar 9, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره 941010723

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد ارائه خدمات تامين راننده خودروهاي سنگين جهت ماموریت‌های درون شهری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

شرح كار

تعداد مورد نياز

تامين راننده خودروهاي سنگين

30 نفر

 

نوع سپرده شركت در مناقصه: بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره 0101801171004 بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد:از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ 1394.12.19 لغايت سه‌شنبه مورخ 1394.12.25 به مدت 5 روزكاري مبلغ 500.000 ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني http://moamelat.tbtb.co.ir- بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه:مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395.01.18 و زمان بازگشائی اسناد مناقصه ساعت 10 صبح همان روز می‌باشد.

نشاني تهران ـ خيابان شيخ بهايي جنوبی ـ شهرك والفجر ـ انتهای کوچه سوم ـ اداره دبیرخانه شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ ـ محل بازگشائی سالن جلسات به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

- ارائه گواهینامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شركت در مناقصه الزامي مي‌باشد

- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)

 

Mar 8, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
رویترز اعلام کرد: با تقویت قیمت نفت و انتشار آمارهای مثبت اقتصادی از سوی آمریکا ارزش سهام بازارهای بورس آسیا این هفته به بیشترین میزان 5 ماه گذشته می‌رسد.
Mar 8, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: نظرات درباره طرح‌های حفظ سامانه هوشمند سوخت از جمله نرخ اضطراری بنزین به دولت اعلام شده و منتظریم دولت در این باره تصمیم‌گیری کند چون این طرح در دولت موافقان و مخالفانی دارد.
Mar 8, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه بازنگری ابعاد ۴۰ سد کشور آغاز شده است و تاکنون بر اساس این بازنگری نیز ابعاد ۱۸ سد کوچک تر شده است گفت:سوالات کارشناسی در خصوص سدسازی را باید وزارت نیرو پاسخ دهد.
Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

آگهی فراخوان ارزیابی ساده مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای (32/ 94)

سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی،

شماره 1 و 2، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

1-نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران

2-موضوع پروژه:‌ سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی، شماره 1 و 2، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

3- گواهی‌ صلاحیت مورد نیاز: مجوز کار در زمینه نگهداری تاسیسات و ساختمان با حداقل رتبه 5 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

4- بهای اسناد: مبلغ 327.000 ریال قابل واریز به حساب سیبا به شماره 2174829002000 نزد بانک ملی ایران شعبه آرمیتا به نام مناقصه‌گزار سازمان فناوری اطلاعات ایران

5- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد:

محل: اداره قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی: تهران- خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، ورودی شماره 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبقه دوم، اتاق 209

زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 16 روز دوشنبه 94.12.17 به استثناء ایام تعطیل

زمان تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه 95.01.14

زمان گشایش پاکت ارزیابی ساده: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ95.01.15 می‌باشد.

زمان گشایش پاکات (الف)، (ب) و (ج): ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 95.01.18 می‌باشد.

- (لازم به ذکر است کلیه پیشنهاددهندگان /شرکت‌کنندگان می‌بایست مدارک و مستندات ارائه شده جهت احراز شرایط ارزیابی ساده به همراه گواهی صلاحیت مندرج در بند 3 آگهی را مطابق بندهای شاخصهای ارزیابی شرایط مناقصه به ترتیب تکمیل نموده و در پاکت ارزیابی ساده ارایه نماید.)

-جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه کتبی و اصل رسید پرداخت وجه الزامی می‌باشد.

-دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

نشانی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://IETS.MPORG.IR

نشانی سایت اینترنتی: www.itc.ir

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصــــلاحـيـــه

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي 81/94 تجديد و 87/94 به روز سه‌شنبه 94.12.25 و بازگشايي آن به روز

چهارشنبه 94.12.26 اصلاح مي‌گردد.

 

 

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده زمين

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظردارد قطعه زمين شماره 155فرعي از پلاك 1111فرعي از11050اصلي بخش 34به مساحت 450مترمربع با كاربري صنعتي واقع در مهريز و قطعه زمين شماره يك از پلاك 4فرعي از10040اصلي بخش 5يزد واقع در شهرستان يزد به مساحت 2000مترمربع با كاربري خدماتي (پمپ بنزين) را به صورت واگذاري قطعي، 5 قطعه زمين از پلاك 66فرعي از14565باكاربري دامداري واقع درمحمودي و قطعه زمين شماره 13از پلاك 7فرعي از 5365 اصلي بخش 10يزد به مساحت 5000 مترمربع با كاربري پاركينگ واقع درشهرك صنعتي اشكذر را به صورت اجاره 5 ساله به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهي به مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت ا.. كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند. مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابلاغ به برندگان ده روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي‌باشد.

قطعه/فرعي

پلاك

مساحت           (مترمربع)

كاربري

قيمت و نحوه پرداخت

155

1111فرعي از11050اصلي بخش 34يزد(مهريز)

 

450مترمربع

 

صنعتي

950000ريال(بدون آماده سازي)

به صورت نقد

13

7فرعي از5365اصلي بخش 10يزد(شهرك صنعتي اشكذر)

 

5000مترمربع

 

پاركينگ

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 6000000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

15

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

323متر مربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 4320000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

25

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

8/549مترمربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 9360000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

26

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

3/551

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 8640000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

30

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

31

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

1

ازپلاك 4 فرعي 10040اصلي بخش 5يزد (ملاباشي)

2000مترمربع

پمپ بنزين

800000ريال (بدون آماده سازي) به صورت نقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي يزد

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

با ارزيابي كيفي به روش فشرده شماره 17/س ت/94

خرید، طراحی، راه اندازی و پیاده سازی مدیریت چرخه اطلاعات (ILM) سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد خرید، طراحی، راه اندازی و پیاده سازی مدیریت چرخه اطلاعات (ILM) به شرح ذیل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي دارای توانایی و تجربه علمی و عملیمرتبط دارايگواهي‌نامه شوراي عالي انفورماتيک کشور در رشته "شبکه داده‌ها و مخابرات" با رتبه 3 و بالاتر مي‌باشند واگذار نمايد.داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی با ارايه معرفی‌نامه معتبر و واريز مبلغ 500.000 ريال (غيرقابل استرداد) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانك ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز(سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(اصل فیش واریزی) قابل واريز در کليه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نشانی اينترنتي www.cra.irزير پورتال مناقصات (خدمات الكترونيك) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقي خود و بارگذاري فيش واريزي و معرفي‌نامه نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کليه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد. بديهي است ارائه اصل فيش واريزي خريد اسناد و معرفي‌نامه معتبر به ضميمه اسناد مندرج در پاكت "ب" الزامي است.

1.تاريخ شروع فروش اسناد: روز سه‌شنبه مورخ 94.12.18

2.تاريخ پايان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 94.12.26

3. ميزان و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي یا فیش واریز نقدی به مبلغ 1.000.000.000 ريال

4. تاريخ تسليمپاكت ارزيابي كيفي و پاكت‌هاي پيشنهاد: تا ساعت 16 روز سه‌شنبه مورخ 95.01.14 آگهی در سايت http://iets.mporg.ir نيز قرارگرفته است.

نشاني سايت سازمان: WWW.CRA.IR

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 88112196 021 فاکس:88466656

تلفن تماس واحد فني: 88112107 -86011137 - 88112363 - 021

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده شماره 5/94

شرکت مخابرات استان ایلام در نظر دارد براساس مجوز شماره 275/94 مورخ 94.12.02 اعضاء محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایلام تعداد 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ 94.12.15 لغایت 94.12.22 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال بابت هر خودرو به حساب جاری سیبا 0106070031007 نزد بانک ملی ایلام جهت دریافت اسناد مزایده به ساختمان اداری شرکت واقع در خیابان آیت الله حیدری- طبقه دوم، اتاق 217، واحد قراردادها مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را به صورت در بسته و لاک و مهر شده تا روز دو‌شنبه مورخ 94.12.24 ساعت 15 تحویل اداره بازرسی شرکت مخابرات نمایند. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط یا فاقد سپرده و ... هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تاریخ بازگشایی پاکات شرکت‌کنندگان: ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 94.12.25 در محل سالن جلسات شرکت مخابرات استان ایلام -هزینه کارشناسی هر خودرو به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

-هزینه نشر آگهی مزایده به نسبت قیمت پیشنهادی محاسبه و بعهده برندگان مزایده می‌باشد.

تلفن تماس: 3381453- 0843

فاکس: 3381456- 0843

ضمناً می‌توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

آدرس اینترنتی: www.irantelecom.ir

www.ilam-telecom.ir www.iets-mporg.ir

 

شماره پلاک

 

مدل

قیمت پایه

هزینه کارشناسی که بایستی برنده مزایده پرداخت کند

وانت دو کابین دی ایکس

98-945 ب 76

4 سیلندر

1380

180.000.000

500.000

مینی بوس بنز 508

98- 558 ب 77

4 سیلندر

1380

150.000.000

500.000

کامیون کفی جرثقیل دار جنرال 1921/52 فاقد پلاک موتور

98- 578 ب 78

6

1364

800.000.000

4.500.000

 

 

شرکت سهامی مخابرات استان ایلام

 

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

1 –قدرت MWH 32

2- مدل توربین ACEC W251

3 –نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت دهروز از تاریخ انتشار اولین آگهی (1394.12.17) با ارائه معرفينامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران –جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین - شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار 5-55221461 - داخلی 7577) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

Mar 8, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره94/78

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به تهیه و اجرای اپوکسیمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .

شماره تلفن مناقصه‌گزار:46-34570038-026 داخلي 2446-نمابر دبيرخانه كميسيون 02634552194

موضوع مناقصه:تهیه و اجرای اپوکسی

تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي ياچك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر70 ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 94.12.16 لغایت روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات :از ساعت 9 صبح لغايت 15 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10:00 روزدوشنبه مورخ94.12.24 متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرسwww.rvsri.ac.irويا http://iets.mporg.irمراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

 

 

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصــــلاحـيـــه

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي 81/94 تجديد و 87/94 به روز سه‌شنبه 94.12.25 و بازگشايي آن به روز

چهارشنبه 94.12.26 اصلاح مي‌گردد.

 

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده زمين

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظردارد قطعه زمين شماره 155فرعي از پلاك 1111فرعي از11050اصلي بخش 34به مساحت 450مترمربع با كاربري صنعتي واقع در مهريز و قطعه زمين شماره يك از پلاك 4فرعي از10040اصلي بخش 5يزد واقع در شهرستان يزد به مساحت 2000مترمربع با كاربري خدماتي (پمپ بنزين) را به صورت واگذاري قطعي، 5 قطعه زمين از پلاك 66فرعي از14565باكاربري دامداري واقع درمحمودي و قطعه زمين شماره 13از پلاك 7فرعي از 5365 اصلي بخش 10يزد به مساحت 5000 مترمربع با كاربري پاركينگ واقع درشهرك صنعتي اشكذر را به صورت اجاره 5 ساله به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهي به مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت ا.. كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند. مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابلاغ به برندگان ده روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي‌باشد.

قطعه/فرعي

پلاك

مساحت           (مترمربع)

كاربري

قيمت و نحوه پرداخت

155

1111فرعي از11050اصلي بخش 34يزد(مهريز)

 

450مترمربع

 

صنعتي

950000ريال(بدون آماده سازي)

به صورت نقد

13

7فرعي از5365اصلي بخش 10يزد(شهرك صنعتي اشكذر)

 

5000مترمربع

 

پاركينگ

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 6000000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

15

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

323متر مربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 4320000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

25

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

8/549مترمربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 9360000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

26

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

3/551

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 8640000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

30

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

31

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

1

ازپلاك 4 فرعي 10040اصلي بخش 5يزد (ملاباشي)

2000مترمربع

پمپ بنزين

800000ريال (بدون آماده سازي) به صورت نقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي يزد

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

با ارزيابي كيفي به روش فشرده شماره 17/س ت/94

خرید، طراحی، راه اندازی و پیاده سازی مدیریت چرخه اطلاعات (ILM) سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد خرید، طراحی، راه اندازی و پیاده سازی مدیریت چرخه اطلاعات (ILM) به شرح ذیل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي دارای توانایی و تجربه علمی و عملیمرتبط دارايگواهي‌نامه شوراي عالي انفورماتيک کشور در رشته "شبکه داده‌ها و مخابرات" با رتبه 3 و بالاتر مي‌باشند واگذار نمايد.داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی با ارايه معرفی‌نامه معتبر و واريز مبلغ 500.000 ريال (غيرقابل استرداد) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانك ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز(سیبا) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(اصل فیش واریزی) قابل واريز در کليه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نشانی اينترنتي www.cra.irزير پورتال مناقصات (خدمات الكترونيك) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقي خود و بارگذاري فيش واريزي و معرفي‌نامه نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کليه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد. بديهي است ارائه اصل فيش واريزي خريد اسناد و معرفي‌نامه معتبر به ضميمه اسناد مندرج در پاكت "ب" الزامي است.

1.تاريخ شروع فروش اسناد: روز سه‌شنبه مورخ 94.12.18

2.تاريخ پايان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 94.12.26

3. ميزان و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي یا فیش واریز نقدی به مبلغ 1.000.000.000 ريال

4. تاريخ تسليمپاكت ارزيابي كيفي و پاكت‌هاي پيشنهاد: تا ساعت 16 روز سه‌شنبه مورخ 95.01.14

آگهی در سايت http://iets.mporg.ir نيز قرارگرفته است.

نشاني سايت سازمان: WWW.CRA.IR

تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 88112196 021 فاکس:88466656

تلفن تماس واحد فني: 88112107 -86011137 - 88112363 - 021

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

1 –قدرت MWH 32

2- مدل توربین ACEC W251

3 –نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت دهروز از تاریخ انتشار اولین آگهی (1394.12.17) با ارائه معرفينامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران –جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین - شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار 5-55221461 - داخلی 7577) مراجعه نمايند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره94/78

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به تهیه و اجرای اپوکسیمورد نیازخود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار:كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .

شماره تلفن مناقصه‌گزار:46-34570038-026 داخلي 2446-نمابر دبيرخانه كميسيون 02634552194

موضوع مناقصه:تهیه و اجرای اپوکسی

تضمين شركت در مناقصه به صورتضمانت‌نامه بانكي ياچك بانكي تضمين شده به مبلغ 000ر000ر70 ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 94.12.16 لغایت روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات :از ساعت 9 صبح لغايت 15 بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 94.12.22 می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10:00 روزدوشنبه مورخ94.12.24 متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرسwww.rvsri.ac.irويا http://iets.mporg.irمراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

 

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را به تامین‌کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

 

شرح

تاریخ دریاقت اسناد

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

 

31-11-94

 

خرید انواع کنتور

94.12.16 لغایت 94.12.22

تا پایان وقت اداری مورخ   95.01.16دبیرخانه

 

ساعت 9 مورخ 95.01.17 سالن کنفرانس

 

 

2

32-11-94

خرید انواع کابل

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1. واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان –بلوار جمهوری اسلامی ایران –روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفكس کرمان 5- 32116068 –034 –امور تدارکات) مراجعه نمایند.

2. مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.irو سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.irو سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.irاسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصــــلاحـيـــه

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

روز بازگشايي موضوع آگهي شماره‌هاي 81/94 تجديد و 87/94 به روز سه‌شنبه 94.12.25 و بازگشايي آن به روز

چهارشنبه 94.12.26 اصلاح مي‌گردد.

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت اول

آگهي تجدید مناقصه

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب محدوده: شمال بلوار امام خمینی (ره) (شمال شرقی از میدان هیئت سه نفره، شمال غربی ساحل دریای کوچک پارک الغدیر) جنوب، ساحل دریا بزرگ (جنوب شرقی سه راهی رمین و جنوب غربی اداره بنادر و کشتیرانی) اقدام نماید. لذا کلیه شرکت‌های واجد شرایط از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز مهلت دارند با واریز مبلغ200.000 ریال به حساب سیبا 3100000025003 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات و یا به امور قراردادهای شهرداری چابهار مراجعه نمایند. مهلت ارایه پیشنهادات 7 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به حراست شهرداری و افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد.

- مبلغ 500.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا 3100001629001 و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی که از تاریخ صدور به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد.

- سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت می گردد.

پیشنهادات در سه پاکت

الف) فیش سپرده ب) اسناد و مدارک شرکت، رزومه کاری مورد تایید شهرداری‌ها و نمونه قرارداد و شرایط خصوصی ج) برگ پیشنهاد قیمت کلیه پاکات مهر و موم به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

-سایر شرایط در اسناد مناقصه درج و ارایه می ‌گردد.

آدرس ارسال پیشنهادات:

چابهار –بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی 9971716476

تلفن: 35323780- 054

شهرداری بندر چابهار

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه‌های عمومی

شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به واگذاری اجرای پروژه‌ها طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

عنوان پروژه‌ها

مبالغ و میزان تضمین مناقصه‌ها

1- پروژه احداث فاز اول خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 3،430،000،000 ریال و مبلغ تضمین: 172،000،000 ريال

2- خریدلوله GRPو اتصالات و تجهیزات مربوط به انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 12،660،000،000 ریال و مبلغ تضمین: 630،000،000 ريال

3-خرید پمپ، الکتروموتور، تابلو برق و شیرآلات با اعتباری بالغ بر 2،330،000،000 ریال و مبلغ تضمین110،000،000 ریال

محل اجرای پروژه‌ها

شهر اراک

محل توزیع اسناد مناقصه‌ها

امور قراردادهای شهرداری مرکز

زمان توزیع اسناد

از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1394.12.26

نحوه تسلیم سپرده شرکت

در مناقصه

ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری اراک و یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب 100973333338 بانک شهر شعبه شهید بهشتی

تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی

محل تحویل اسناد

دبیرخانه شهرداری مرکز

زمان بازگشایی پاکات

روز چهارشنبه 1394.12.26

حداقل صلاحیت و رتبه شرکت‌کننده مناقصه اجرا

شرکت‌های دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح و حداقل رتبه 5 در رشته های آب و تاسیسات و تجهیزات

حداقل صلاحیت و رتبه شرکت‌کننده مناقصه خرید

کلیه تولیدکنندگان دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح

شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین‌نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت‌نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا متقاضیان می‌توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1394.12.26 تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد- فاز2- شهرک شهید بهشتی- شهرداری اراک مراجعه نمایند

و یا با شماره 19-08633124815 تماس حاصل فرمایند.

محمدابراهیم عباسی- شهردار اراک

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره 324/94

نوبت اول

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: تعمیر حوضچه‌های 5101A، 5501Aواحد CF

2- مدت اجراي موضوع مناقصه: 3 ماه

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ 74.000.000 ريال (هفتاد و چهار میلیون ریال) مي‌باشد.

4- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

1-4) ضمانت‌نامه بانكي 2-4) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

5- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت 4 پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، تلفن 72873- 061521 تا ساعت 16 مورخ 94.12.22

6- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت 16 مورخ 95.01.15

7- محل و تاريخ جلسه گشايش پاكات پيشنهاد قیمت: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت 11 صبح مورخ 95.01.30 می‌باشد که از پيشنهاد دهندگان دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر1: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر2: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر 3: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر 4: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه  مناقصه‌گزار نماید.

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.irدر قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir) با کد فراخوان 1441082 قابل دریافت مي‌باشد.

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت اول

آگهی فراخوان ارزیابی ساده مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای (32/ 94)

سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی،

شماره 1 و 2، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

1-نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران

2-موضوع پروژه:‌ سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی، شماره 1 و 2، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

3- گواهی‌ صلاحیت مورد نیاز: مجوز کار در زمینه نگهداری تاسیسات و ساختمان با حداقل رتبه 5 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

4- بهای اسناد: مبلغ 327.000 ریال قابل واریز به حساب سیبا به شماره 2174829002000 نزد بانک ملی ایران شعبه آرمیتا به نام مناقصه‌گزار سازمان فناوری اطلاعات ایران

5- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد:

محل: اداره قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی: تهران- خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، ورودی شماره 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبقه دوم، اتاق 209

زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 16 روز دوشنبه 94.12.17 به استثناء ایام تعطیل

زمان تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه 95.01.14

زمان گشایش پاکت ارزیابی ساده: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ95.01.15 می‌باشد.

زمان گشایش پاکات (الف)، (ب) و (ج): ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 95.01.18 می‌باشد.

- (لازم به ذکر است کلیه پیشنهاددهندگان /شرکت‌کنندگان می‌بایست مدارک و مستندات ارائه شده جهت احراز شرایط ارزیابی ساده به همراه گواهی صلاحیت مندرج در بند 3 آگهی را مطابق بندهای شاخصهای ارزیابی شرایط مناقصه به ترتیب تکمیل نموده و در پاکت ارزیابی ساده ارایه نماید.)

-جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه کتبی و اصل رسید پرداخت وجه الزامی می‌باشد.

-دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

نشانی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://IETS.MPORG.IR

نشانی سایت اینترنتی: www.itc.ir

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

Mar 7, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 72/94)

نوبت دوم

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل یک دستگاه پوسته بوستر پمپ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 94.12.17 لغایت 94.12.25 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.irو یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 218.000 ریال به حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران –خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک 67- واحد 2 مراجعه نمایند،

ضمنا شماره تلفن 34460956-061 آماده پاسخگویی به سئوالات شرکت‌ها می باشد.

الف –نوع مناقصه: عمومی - دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار: از محل بودجه تعمیرات اساسی شرکت می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 135.000.000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات) حق چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

www.raminpower.ir

Mar 6, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
معاون اول فیس بوک در برزیل که ۲۴ ساعت را در زندان‌های این کشور به سر برده بود از رفتار مقامات با خود اظهار رضایت کرد و آن را توام با احترام دانست.
Mar 6, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

شرکت زد.تی.ای که به فروش غیرقانونی محصولات آمریکایی به مخابرات ایران متهم شده، احتمالا از روز سه‌شنبه در فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی آمریکا قرار می‌گیرد.

Mar 6, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
خبرگزاری رویترز با اشاره به بی‌میلی موسسات مالی خارجی نسبت به از سرگیری روابط با ایران، این مسئله را «سردردی سیاسی» برای دولت حسن روحانی توصیف کرد
Mar 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه هند به پارلمان این کشور اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور در تلاش است تا نظر وزارت دارایی را برای از سرگیری روابط با ایران از طریق سیستم اتحادیه پایاپای آسیایی کسب کند.
Mar 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
گوگل خدمات جدیدی را برای پرداخت هزینه استفاده از کالا و خدمات ارائه کرده که به کاربران امکان می دهد حتی بدون لمس گوشی هایشان و از طریق فرمان صوتی بهای استفاده از آنها را پرداخت کنند.
Mar 5, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
اپل از افتتاح یک حساب کاربری در توییتر خبر داده که کاربران با مراجعه به آن می توانند سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ های اپل به مشکلات فنیشان را دریافت کنند.
Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

نوبت دوم

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

2- آدرس مناقصه‌گزار: اردبیل –شهرک اداری بعثت (کارشناسان)، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –تلفنهای 9- 33741601 –045

3-موضوع مناقصه:

خرید 37600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی شامل :

الف : 31400دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه

- تعداد 19000 دستگاه (با قاب و بدون فیوز و بدون مونتاژ)

- تعداد 12400 دستگاه (بدون قاب و بدون فیوز مینیاتوری)

ب : 6200 دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم

-تعداد 2500 دستگاه ( بدون قاب و بدون فیوز)

- تعداد 3700 دستگاه ( بدون مونتاژ و با قاب )

4-سپرده شرکت در مناقصه 1490000000 ریال می‌باشد.

5-محل خرید اسناد مناقصه:

الف –تهران–میدان ونک–خیابان برزیل–جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2، نیم طبقه دوم –دفتر برق آذربایجان تلفن 88887086- 021 به نمایندگی آقای موسی بهرامی تلفن 09143144983

ب –اردبیل –شهرک اداری بعثت –شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –طبقه اول امور تدارکات (گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها)

6- مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

الف –معرفی‌نامه کتبی

ب –فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 دستگاه مناقصه‌گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

7- مهلت خرید اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخه 94.12.17 لغایت روز چهارشنبه مورخه 94.12.26 در اوقات اداری

8- محل تحویل پیشنهادات: اردبیل –دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل واقع در طبقه همکف شرکت

9-محل برگزاری جلسه مناقصه: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می‌باشد.

10-زمان برگزاری جلسه اول مناقصه: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 95.01.18 می‌باشد .

11-زمان برگزاری جلسه نهائی ( گشایش قیمتها ) : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطلاع پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .

12- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 95.01.18 می‌باشد .

13-حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه نهائی مناقصه (گشایش قیمتهای پیشنهادی) با ارائه معرفی‌نامه کتبی آزاد میباشد .

14-مناقصه در دو مر حله برگزار می‌گردد.

15- رعایت استانداردهای فنی توانیر الزامی است.

16-انجام امورات مربوط به تست و تحویل کنتور در محل کارخانه بر عهده تامین‌کننده کالا می‌باشد .

17- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشرو ط، مخدوش، بدون لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

18-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

19- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد و حروف توأمان) تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

20-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

21-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد .

22-پرداخت کليه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

23-پرداخت هزینه چاپ آگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

24- آگهی مناقصه در سايت شرکت توانير –به آدرس www.tavanir.org.irو شبکه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس htpp/iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل به آدرس www.aped.ir قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصات عمومی یکمرحله‌ای

شماره 5/225/ع/94الی 6/226/ع/94

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی مسکن مهر بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 94.12.12 لغایت 94.12.14 به سایتهای http://www.skedc.irوhttp://www.tavanir.org.irو http://iets.mporg.irمراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 94.12.24 به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در بیرجند- میدان طالقانی بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن32237570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ بر آوردی

( ریال )

مبلغ تضمین (ریال)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات   

محل افتتاح پاکات

1

5/225/ع/94

تامین برق مسکن مهر شهرستان بیرجند

 

2.452.352.298

123.000.000

سه شنبه 94.12.25     ساعت 15

 

خراسان جنوبی –بیرجند –میدان طالقانی- شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

2

6/226/ع/94

تامین برق مسکن مهرشهرستانهای  بشرویه ، سربیشه و خضری

 

1.583.626.626

80.000.000

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده اموال منقول

نوبت دوم

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد بنا بر اختیارات حاصل از مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور وصول بدهی های معوقه مالیاتی شرکت طلوع صنعت (مودی مستنکف مالیاتی) یک دستگاه خودروی کامیون کمپرسی بنز الکا را که در قید بازداشت این اداره کل می‌باشد را با برگزاری مزایده عمومی در روز سه‌شنبه مورخ 94.12.25 ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس شهید امینی واقع در اداره کل امور مالیاتی استان خیابان کاشانی به فروش برساند. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده و ثبت نام از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ94.12.20 و جهت بازدید تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی ارومیه خیابان کاشانی طبقه اول اطاق 103 مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیش تر با شماره تلفن 32253405-044 تماس حاصل نمایند .

ردیف

نام مودی

کلاسه پرونده

مشخصات خودروی توقیفی

قیمت پایه

میزان بدهی مالیاتی

ملاحظات

1

شرکت طلوع صنعت (پیمان مشفقی –هاله کنگرلو )

31479

نوع:کامیون کمپرسی بنز الکا

مدل :1972 میلادی

رنگ: طوسی

شماره پلاک : 11-931ع 49

شماره شاسی : 360049107111767

شماره موتور :30391210000314

250.000.000

704.650.000

مبلغ 1.300.000 ریال جرایم رانندگی – و مبلغ 2.400.000ریال عوارض شهرداری

 

 

 

 

 

 

تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان 10 درصد قیمت پایه، جهت شرکت در مزایده قبل یا فی المجلس در مزایده الزامی بوده و مابقی می‌بایستی  ظرف مهلت حداکثر ده روز واریز و در صورت عدم پرداخت مابقی و یا انصراف، مبلغ 10 درصد سپرده پس از کسر هزینه‌های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برگزار کننده

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

مهلت خرید اسناد

آخرین مهلت تحویل و قرائت پیشنهادات

1

466

خدمات نگهداری و تعمیرات ابنیه ایستگاهها و ساختمانهای خط یک –شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

500.000.000

94.12.22

95.01.19

2

467

خرید و حمل و نصب یک عدد گیربکس ZFمربوط به درزین plasser theurerخط یک شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

175.000.000

94.12.22

95.01.26

 

 

 

 

شرکت‌کنندگان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ سیصدهزار ریال (300.000) ریال به حساب شماره (400095000) شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.musroc.irو www.ets.mashhad.irمراجعه نمایید.

شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد و حومه

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امور راهبری و نگهداری ساختمانها و تاسیسات خود واقع در کیلومتر 15 جاده نوشهر به نور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای رتبه 1، 2 و یا 3 معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات (از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری) دعوت می‌شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 94.12.25 جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

تلفنهای تماس: 64464127- 64464218

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده

نوبت اول

سازمان حمل و نقل رودهن و حومه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 586/201/1/ش مورخ 93.09.23 شورای اسلامی شهر رودهن و بند یازده صورتجلسه شورای سازمان به شماره 1306 مورخ 94.09.04اقدام به راه اندازی پارکبان در سطح شهر نماید. متقاضیان شرکت در مزایده، می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری 94.12.27 جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای سازمان (76506933-021) مراجعه نمایند.

1-موضوع مزایده: طرح پارکبان

2-مدت اجرای کار: یک سال

3-سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 100.000.000 ریال می‌باشد.

4- تسلیم اسناد از تاریخ 95.01.07 تا پایان وقت اداری 95.01.11 می‌باشد.

5- محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان حمل و نقل رودهن می‌باشد.

6- تشکیل کمیسیون عالی معاملات سازمان حمل و نقل رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ 95.01.14 ساعت 14 در دفتر سازمان حمل و نقل می‌باشد.

7- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید گردیده است.

11- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

حسن کریمخانی –سازمان حمل و نقل رودهن

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان اعلام آمادگی پیمانکاران جهت مناقصه بین‌المللی

تونل غربی منطقه 2 آزاد راه تهران –شمال

شرکت آزاد راه تهران –شمال در نظر دارد اجرای تونل غربی منطقه 2 آزاد راه تهران- شمال (به طول تقریبی 4/6 کیلومتر) با حدود مبلغ چهار هزار میلیارد ریال (4.000.000.000.000 ریال) را به صورت PC+Finance(تامین TBMو مصالح و اجرا به علاوه تامین تسهیلات مالی) از طریق مناقصه بین‌المللی 2 مرحله‌ای به

شرکتهای صاحب صلاحیت فنی، اجرایی و مالی با شرایط زیر واگذار نماید:

1-داشتن شخصیت حقوقی

2-توانایی تامین حداقل 85 % منابع مالی لازم برای اجرای کل پروژه تا مرحله بهره‌برداری از طریق فاینانس وفق ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن توانایی ارائه ضمانت‌نامه بانکی شرکت در مناقصه و تضمین حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن)

4-داشتن توان فنی، تجهیزاتی، برنامه‌ریزی و سازماندهی اجرای پروژه

5- داشتن حسن سابقه، تجربه و دانش، در زمینه اجرای پروژه‌های راهسازی، تونل سازی با روش TBM

از متقاضیانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق‌الذکر را دارند دعوت می‌شود از تاریخ 1394.12.15 لغایت 1394.12.25 برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تامین اعتبار به دبیرخانه شرکت آبادگران مارگون (مدیریت طرح) به آدرس:‌ تهران- خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی، کوچه کرانه، پلاک 43 و یا سایت شرکت آزاد راه تهران- شمال به آدرسtsfc.ir مراجعه نمایند.

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان گیلان در نظر دارد بمنظور استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس سطح استان گیلان تا سقف مبلغ 20.000.000.000 ریال (بیست میلیارد ریال) تجهیزات به شرح جدول ذیل خریداری نماید. لذا تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنها در صورت داشتن مدرک معتبر می‌توانند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند. لازم است  ناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 94.12.19 می‌باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد. در ضمن هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ردیف

شرح کالا

تعداد

واحد

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه 

(به ریال)

1

رادیاتور آلومینیومی با ظرفیت 125 کیلو کالری

62500

پره

537.500.000

2

مشعل گازی با ظرفیت حداقل 107000- 37000 کیلو کالری

220

دستگاه

109.013.740

3

مشعل گازی با ظرفیت حداقل 192000- 54000 کیلو کالری

50

دستگاه

30.307.750

4

کولر اسپلیت با ظرفیت 18000 BTUدیواری

225

دستگاه

309.375.000

5

کولر اسپلیت با ظرفیت 24000 BTUدیواری

15

دستگاه

23.850.000

 

 

 

 

1-بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب 2170094437006 بانک ملی به حساب خزانه به نام اداره کل نوسازی مدارس گیلان واریز گردد.

2-نوع تضمین شرکت در مناقصه می‌باید.

الف: ضمانت‌نامه بانکی

3-محل تسلیم تضمین شرکت در مناقصه: رشت –خ سعدی، دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس گیلان

4- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در مناقصه : 1395.01.16 تا ساعت 13

5- مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 1394.12.19 الی 1394.12.24

6- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ 1394.12.25 تا 1395.01.15 تا ساعت 13

7- بازگشایی پاکتهای مناقصه: تاریخ 1395.01.18 ساعت 9 صبح

کلیه مناقصه‌گران براساس اسناد ارزیابی صلاحیت، امتیاز دهی خواهند شد و در صورت احراز شرایط، پاکت قیمت آنها گشوده می‌شود.(تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت‌ها متعاقباً اعلام می‌گردد)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02127313131 دفتر ثبت نام: 02185193768 - 02188969737 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (نوبت اول)

تقاضای SKS-9130895

شماره مجوز: 6266-1394

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در نظر دارد 14 قلم قطعات یدکی مربوط به ROTORK ACTUATOR, SERIES IQ RANGE, PUBLICATION NO, E150E2را تحت تقاضای SKS-9130895از طریق متقاضیان واجد شرایط خریداری نماید.

شرایط متقاضی:

1-دارا بودن شخصیت حقوقی.

2-داشتن توانایی مالی، تجربه و سوابق کافی و مرتبط

3- توانايي تهيه ضمانت‌نامه شركت در مناقصه به مبلغ 235.000.000 ریال و در صورت برنده شدن ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به ميزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی.

در ضمن 20 درصد بار مالی معامله به برنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت‌نامه معتبر بانکی پرداخت خواهد گردید.

متقاضيان واجد شرايط شرکت در مناقصه مي‌توانند حداکثر تا 15 روز پس از درج نوبت اول آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به دفتر اداره خریدهای داخلی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق واقع در مشهد- بلوار ارشاد، خیابان پیام، پلاک 18، طبقه دوم مراجعه نمایند یا با تلفاکس 37614397 -051 تماس بگیرند و بایستی حداکثر تا 20 روز پس از پایان مهلت دریافت مدارک، مدارک تکمیل شده را به آدرس ذکر شده تحویل دهند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفاکس37614397-051 تماس حاصل نمایید. ضمناً آگهی فوق در سایتWWW.SHANA.IR، WWW.ICOFC.IR، WWW.EOGPC.IRدرج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 72/94)

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل یک دستگاه پوسته بوستر پمپ خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 94.12.17 لغایت 94.12.25 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.irو یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 218.000 ریال به حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان –شرکت مدیریت تولید برق اهواز –نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران –خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک 67- واحد 2 مراجعه نمایند،

ضمنا شماره تلفن 34460956-061 آماده پاسخگویی به سئوالات شرکت‌ها می باشد.

الف –نوع مناقصه: عمومی - دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار: از محل بودجه تعمیرات اساسی شرکت می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 135.000.000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات) حق چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

www.raminpower.ir

 

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مزایده عمومی

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10932047 مورخه 94.03.24 باب ساختمان اداری واقع در شهرستان شازند- خیابان بهشتی شازند- پشت ستاد نیروی انتظامی به مساحت 1212 مترمربع 777 مترمربع بنا دارای سند مالکیت تحت پلاک ثبتی 2617 به سریال 702049 بصورت همکف و قسمتی از آن زیرزمین شامل سرویس آشپزخانه و دستشویی و سیستم گرمایشی گاز و شوفاژ و سرمایشی کولر آبی- اسکلت فلزی- طاق ضربی- درب و پنجره پروفیلی- کف موزائیک و دارای انشعاب آب- برق –گاز –تلفن از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به خیابان قائم مقام- میدان مقاومت- اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره خدمات و تدارکات مراجعه فرمایید.

میزان سپرده شرکت در مزایده 25.000.000ریال می‌باشد که شرکت در مزایده می‌باید در قالب ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز به حساب شماره 326157703 بانک کشاورزی شعبه شهید باهنر اراک به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و رسید را در پاکت الف تحویل نماید زمان دریافت اسناد 5 روز پس از تاریخ درج آگهی و حداکثر زمان عودت اسناد 10 پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

این نهاد در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مردود خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33252345-086 تماس حاصل فرمائید و ضمناً متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporgنسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه نیز اقدام نمایند.

اداره خدمات و تدارکات کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان مرکزی

Mar 5, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای 8/94

1-نام و نشانی شرکت مناقصه‌گذار: شركت سهامي مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد به نشانی ياسوج –خيابان گلستان 13-شركت مخابرات استان –

اداره تداركات تلفن33227100-33223119-33230051- 074

2-موضوع مناقصه: نگهداری شبکه (سایتهای) ارتباطات سیار در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

3-دستگاه نظارت: مدیریت ارتباطات سیار استان

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ330.000.000 ریال ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در وجه شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه و اصل آنرا در پاکت الف قرار دهند (چکهایی از قبیل عادی، مسافرتی، بین بانکی، در گردش، چک پول و ... قابل قبول نمی‌باشد)

5-قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 200000ريال به حساب شماره 0207430711007 بانك صادرات شعبه ياسوج كد 1534 بنام شركت مخابرات استان واريز نمايند و تصویر فیش را به فاکس شماره 07433230980 ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند. (قابل ذکر است که مبلغ خرید اسناد مسترد نخواهد شد)

6- محل، زمان و مهلت فروش اسناد: از تاریخ 94.12.17 لغایت 95.01.09 از طریق سایت‌های www.Tckb.irو www.tci.irو Iets.mporg.irو یا مراجعه حضوری به آدرس یاسوج–خیابان گلستان 13 اداره تدارکات

7- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 95.01.09 لغایت 95.01.18 تا پایان وقت اداری به دبیرخانه شرکت مخابرات استان واقع در یاسوج –خیابان گلستان 13 و یا ارسال از طریق پست پیشتاز در موعد مقرر

8- تاریخ بازگشایی پاکات:پاکات الف، ب و روز یکشنبه مورخ 95.01.22 و پاکت ج روز چهارشنبه 95.01.25 در محل یاسوج–خیابان گلستان13– اداره کل مخابرات سالن کنفرانس میباشد.حضورآندسته ازمتقاضیان که نمره حدنصاب لازم ارزیابی را کسب نمایند درجلسه بازگشایی پاکات ج بلامانع است.

9 - هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد

10- به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و قیمت‌های پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت. ضمناً مدت قرارداد یکساله می‌باشد.

11-شرکت مخابرات استان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12-داشتن رتبه مرتبط با موضوع کار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمانهای مربوطه الزامی، به همراه مدارک ارسال گردد.

13- ساير اطلاعات، جزئيات و شرايط پيوست اسناد مناقصه مي‌باشد

شركت مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد

Mar 3, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، میزان صادرات نفت در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۵ را دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.
Mar 3, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با حضور فعال شرکت‌های ایرانی در شهر «تاشکند» پایتخت ازبکستان آغاز بکار کرد.
Mar 3, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

وزارت تجارت و انرژی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور در نظر دارد تا میعانات گازی بیشتری در سال جاری از ایران بخرند و به منظور تسهیل تجارت نفت خام و میعانات گازی، یک سیستم پرداختی میان دو کشور ایجاد خواهد شد.

Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای

انتخاب پیمانکارجهت تکمیل پروژه دانشکده زیست علوم پایه دانشگاه سمنان

نوبت دوم

دانشگاه سمنان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه تکمیل دانشکده زیست علوم پایه را به پیمانکاران واجد شرایط که دارای حداقل رتبه پنج ابنیه و پنج تاسیسات

بوده و همچنین سابقه اجرایی لازم  دراین خصوص را داشته باشند از طریق برگزری مناقصه و با شرایط ذیل واگذار نماید:

1-برآورد عملیات بر اساس فهرست بهاء پایه سال 1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبلغ تقریبی   31.734.000.000 ریال می‌باشد.

2-مدت اجرای پروژه 12ماه شمسی می‌باشد.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 1700000000 ریال(یک میلیاردو هفتصد میلیون ریال) می‌باشد.

پیمانکاران واجد شرایط در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه می‌توانند از تاریخ چاپ آگهی لغایت شنبه مورخ 94.12.22 با در دست داشتن معرفی‌نامه 

رسمی به آدرس: سمنان- بلوار میرزای شیرازی –کوی 12 –ساختمان مهستان - دفتر مهندسین مشاور آتون پارت مراجعه نمایند.

کلیه اسناد مناقصه پس از تکمیل  تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 95.01.17 به آدرس: سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک–

سازمان مرکزی – اداره دبیرخانه مرکزی تحویل گردد.

متقاضیان درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن33654152-023 تماس حاصل نمایند.

     زمان بازگشایی پاکت‌ها ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 95.01.18 می‌باشد.

لازم به ذکر است پس از ارزیابی اسناد مناقصه وکسب حداقل امتیاز لازم در ارزیابی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت متقاضی اقدام خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه سمنان

Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت دوم

آگهي مزایده 

شهرداری بندر چابهار به استناد مصوبه شماره        مورخ             شورای اسلامی شهر چابهار واگذاری جمعه بازار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌نماید. 

متقاضیان از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم 10 روز مهلت دارند جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200.000ریال به حساب 3100000025003 سیبا به

سایت شهرداری بندر چابهار یا دفتر خدمات شهری مراجعه نمایید.

سپرده شرکت در مناقصه 30.000.000ریال ضمانت‌نامه بانکی در قبال شهرداری چابهار یا فیش واریزی بحساب 3100001629001 شهرداری

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی‌شود.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ افتتاح پاکات ظرف مدت 7 روز جهت عقد قرارداد مراجعه ننماید سپرده وی 

به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می‌گردد و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت داده می‌شود.

مهلت ارائه پیشنهادات 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد و افتتاح پاکات 48 ساعت پس از مهلت ارائه پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

-پیشنهادات باید در 3 پاکت

الف (فیش سپرده شرکت در مناقصه)

ب (نمونه قرارداد، تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی و برای اشخاص حقوقی مدارک شرکت)

ج) (برگ پیشنهاد قیمت) لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.

- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج است.

آدرس: چابهار –بلوار امام خمینی (ره)، ساختمان شهرداری، کد پستی 997176476

تلفن: 35321256- 35323780- 054

شهرداری بندر چابهار

 

Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهـي مزایده عمومی

                                                                                                                                   نوبت دوم

شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1339 مورخ 1394.10.26 شوراي محترم اسلامي شهر، در نظر دارد آهن‌آلات مازاد و بلااستفاده را از طریق مزایده کتبی با توجه به شرایط زیر واگذار نماید

*شرايط مزايده كتبي:

1-متقاضيان مي‌بايست قبل از شركت در مزايده كتبي از مورد مزایده بازديد به عمل آورند.

2-شركت‌كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به مبلغ 5.000.000 ريال‌ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب
سپرده پيمانكاران بشماره 5031042069 بانک ملت شعبه مركزي علي آباد كتول بنام شهرداري واريز نمايند، سپرده مزبور پس از تحویل كامل
مورد مزايده مسترد مي‌گردد .

3-در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم از خرید منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4-هزينه‌هاي كارشناسي و درج آگهي و... در حد مقررات به عهده برندگان مزایده کتبی خواهد بود.

5-شهرداري در رد يا قبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

6-ضايعات بصورت همانطورکه موجود می‌باشد، فروخته می‌شود و برنده مزایده نمی‌تواند ضايعات را جدا نماید.

7-به پیشنهادات فاقد فيش سپرده يا مخدوش و نا خوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-قیمت کارشناسی فروش هر كيلوگرم آهن به مبلغ 7000 ريال می‌باشد. ضمناً برنده مكلف است کل مبلغ مورد مزايده را ظرف مدت هفت روز نقداً به

حساب شهرداری واریز نماید.

9-شرکت‌کنندگان، اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت را می‌توانند از امور قراردادهای شهرداری دریافت و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره

تلفن‌های 6-34222525 داخلی 109 تماس حاصل نمایند.

10- متقاضیان شرکت درمزایده، قیمت پیشنهادی خود را در برگه پیشنهاد قیمت درج و همراه فیش واریزی در پاکت دربسته قرار داده، سپس به

دبیرخانه شهرداری تحویل دهند .

11- متقاضيان مي‌توانند تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.20 جهت شركت در مزايده كتبي اقدام نمايند .

12- بازگشایی پاکت‌های رسیده راس ساعت 14:15 مورخ 94.12.22 در محل شهرداري انجام خواهد شد .

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علي آباد كتول

 انتشار اول :94.12.06

انتشار دوم:94.12.13

 
Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

    آگهـي مزایده عمومی

       نوبت دوم

شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره 1339 مورخ 1394.10.26 شوراي محترم اسلامي شهر،  در نظر دارد  چوبهای بلا استفاده و مازاد را از طریق 

مزایده کتبی با توجه به شرایط زیر واگذار نماید

*   شرايط مزايده كتبي :                                                                                                       

1-متقاضيان مي‌بايست قبل از شركت درمزايده كتبي از مورد مزایده بازديد به عمل آورند .

2-شركت‌كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به مبلغ  5.000.000 ريال‌ به عنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب 
سپرده پيمانكاران بشماره 5031042069  بانک ملت شعبه مركزي  علي آباد كتول  بنام شهرداري واريز نمايند،  سپرده مزبور پس از تحویل 
كامل مورد مزايده مسترد مي‌گردد .

3-در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم از خرید منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4-هزينه‌هاي كارشناسي ودرج آگهي و... در حد مقررات به عهده برندگان مزایده کتبی خواهد بود.

5- شهرداري در رد يا قبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد . 

6- ضايعات بصورت همانطورکه موجود می‌باشد، فروخته می‌شود و برنده مزایده نمی‌تواند ضايعات را جدا نماید.

7- به پیشنهادات فاقد فيش سپرده يا مخدوش و نا خوانا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

8-قیمت کارشناسی فروش هر کیلوگرم چوب به مبلغ 1700 ریال می‌باشد. ضمناً برنده مكلف است کل مبلغ مورد مزايده را ظرف مدت هفت روز نقداً  

به حساب شهرداری واریزنماید.

9- شرکت کنندگان، اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت رامی توانند از امور قراردادهای شهرداری دریافت و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره 

تلفن‌های 6-34222525 داخلی 109 تماس حاصل نمایند.

10-متقاضیان شرکت درمزایده, قیمت پیشنهادی خود را در برگه پیشنهاد قیمت درج وهمراه فیش واریزی درپاکت دربسته قرار داده، سپس به دبیرخانه 

شهرداری تحویل دهند.

11-متقاضيان مي‌توانند تا پایان وقت اداری مورخ  94.12.20 جهت شركت در مزايده كتبي اقدام نمايند .

12-بازگشایی پاکت‌های رسیده راس ساعت  14:15 مورخ 94.12.22 در محل شهرداري انجام خواهد شد .

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علي آباد كتول

انتشار اول : 94.12.06

انتشار دوم: 94.12.13

 
Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اطلاعيه نوبت دوم

شركت برق منطقه‎اي يزد حسب اختيارات حاصله از قانون سازمان برق ايران و در اجراي ماده11 مصوبه شماره 12727/ت/50732 ه مورخ 94.2.6 هيئت محترم وزيران 

و به منظور اطلاع ذوي‎الحقوق احتمالي واقع در مسير خط کابل زمینی 63 كيلوولت پست مدرس (محل پل شهید قهاری یزد ) بشرح ذيل به اطلاع  مي رساند

نظر به اينكه به زودي عمليات جابجایی 500 متر از  مسير خط فوق‎الذكر به شرح كروكي ترسيمي آغاز مي‎گردد. برابر مصوبه فوق‌الذكر حريم خط مذكور در زیر زمین

و زیر سطح آب برابر نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی مي‌باشد كه هر گونه عمليات

ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي

خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از 

دكل حفاري، اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط بر اينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت‌هاي

برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده 8 اين تصويب‌نامه بلامانع است. تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به 

وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو با كسب اطلاع از مراجع ذي ربط اعلام خواهد شد. ايجاد شبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راه سازي 

در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله كمتر از (3) متر از پايه‌ها انجام گيرد. بهره‌برداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و 

در فاصله بيشتر از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايه‌هاي آن انجام پذيرد. استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.

   لذا مالكين و ذوي الحقوق حقيقي و حقوقي بايد پس از آگاهي كامل از مصوبه و مسير خط در صورت داشتن هرگونه حقي يا طرح يا ابهام و سوالي در خصوص 

مشخصات و متراژ حريمهاي اين خط مي‎توانند ظرف حداكثر يكماه از تاريخ درج آخرين آگهي كه در دو نوبت، به فاصله 15 روز در همين روزنامه منتشر مي‎گردد 

مراتب را كتباً به دفتر حقوقي و رسيدگي بشكايات شركت برق منطقه‎اي يزد واقع در يزد –بلوار دانشجو جنب دانشگاه علم و هنر يا با شماره تلفن 38250074 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.

                                                                                                                شركت برق منطقهاي يزد

Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

 آگهي مزايده زمين

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظردارد قطعه زمين شماره 155فرعي از پلاك 1111فرعي از11050اصلي بخش 34به مساحت 450مترمربع با كاربري صنعتي واقع 

در مهريز و قطعه زمين شماره يك از پلاك 4فرعي از10040اصلي بخش 5يزد واقع در شهرستان يزد به مساحت 2000مترمربع با كاربري خدماتي (پمپ بنزين) را به 

صورت واگذاري قطعي، 5 قطعه زمين از پلاك 66فرعي از14565باكاربري دامداري واقع درمحمودي و قطعه زمين شماره 13از پلاك 7فرعي از 5365 اصلي بخش 10يزد

به مساحت 5000 مترمربع با كاربري پاركينگ واقع درشهرك صنعتي اشكذر را به صورت اجاره 5 ساله  به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد بدينوسيله از 

كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار دومين آگهي به مديريت املاك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در

خيابان آيت ا.. كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند. مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان 

شماره دو به مدت ده روز از پايان دريافت مدارك و حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابلاغ به برندگان ده روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي‌باشد.                                                    

قطعه/فرعي

پلاك

مساحت           (مترمربع)

كاربري

قيمت و نحوه پرداخت

155

1111فرعي از11050اصلي بخش 34يزد(مهريز)

 

450مترمربع

 

صنعتي

950000ريال(بدون آماده سازي)

به صورت نقد

13

7فرعي از5365اصلي بخش 10يزد(شهرك صنعتي اشكذر)

 

5000مترمربع

 

پاركينگ

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 6000000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

15

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

323متر مربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 4320000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

25

66فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

8/549مترمربع

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 9360000 ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

26

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

3/551

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 8640000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت.

30

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

31

66 فرعي 14565اصلي بخش 8يزد

1193

دامداري

به صورت اجاره 5 ساله با اجاره سال اول 15840000ريال كه جهت اجاره سالهاي بعد تا 5 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

1

ازپلاك 4 فرعي 10040اصلي بخش 5يزد (ملاباشي)

2000مترمربع

پمپ بنزين

800000ريال (بدون آماده سازي) به صورت نقد


    روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي يزد
Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

" آگهی مزایده حضوری"

سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در نظر دارد تا نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده حضوری اقدام نماید.

ردیف

خودرو

1

کامیون زباله کش- مبارز-دنیس 2651 - مدل 1384

2

کامیون آتش نشانی - بنز ال 1921/52 - مدل 1363

3

کامیون آتش نشانی - ال پی 814/36 - مدل 1382

4

کامیون آتش نشانی - ال 1921/52 - مدل 1372

5

کامیون آتش نشانی - ال 1921/52 - مدل 1372

6

اتوبوس شهری - بنز 302 - مدل 1373

7

ضایعات و تعدادی پمپ آب

لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید در روز چهارشنبه مورخ 94.12.19 ساعت 10 صبح جهت بازدید از خودروها و شرکت در مزایده به آدرس کرج، انتهای بلوار

امامزاده حسن، سازمان آتش­نشانی و خدمات ایمنی مراجعه فرمایید.

شرایط عمومی شرکت در مزایده :

1. داشتن توانایی مالی در خرید.

2-در قبال فروش، وجه نقد دریافت می­گردد. (50% مبلغ در روز مزایده و الباقی در هنگام تنظیم مبایعه نامه دریافت می­گردد.)

3.موضوع مزايده با شرايط و وضعيت موجود كه به رويت و اطلاع پيشنهاددهندگان رسيده به فروش خواهد رسيد.

4.شركت‌كننده نبايد ممنوع المعامله باشد.

5. ممنوعیت شرکت افراد حقیقی و حقوقی که در قانون "منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری" ذکر گردیده است.

6.پرداخت مالیات ارزش افزوده خودروها بعهده خریدار است.

7.كليه هزينه­ هاي مربوط به چاپ آگهي مزايده در روزنامه­ ها و هزينه كارشناسي بر مبناي دستمزد كارشناسي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

8.هزينه نقل و انتقال خودروها در دفترخانه اسناد رسمي بر عهده خريدار خواهد بود.

9.هرگونه هزينه و بدهي مربوط به خودروها تا زمان مبايعه نامه به عهده سازمان و پس از آن بر عهده خريدار مي‌باشد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با شماره تلفن 32804443-026 تماس حاصل فرمایید.

Mar 3, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

       آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

نوبت اول

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

2- آدرس مناقصه‌گزار: اردبیل –شهرک اداری بعثت (کارشناسان)، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –تلفنهای 9- 33741601 –045

3-موضوع مناقصه:

 خرید 37600  دستگاه انواع کنتور دیجیتالی شامل :

الف : 31400دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه

-  تعداد  19000 دستگاه (با قاب و بدون فیوز و بدون مونتاژ)

-  تعداد 12400 دستگاه  (بدون قاب و بدون فیوز مینیاتوری)

ب : 6200 دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز چند تعرفه اتصال مستقیم

-تعداد 2500 دستگاه ( بدون قاب و بدون فیوز)

- تعداد 3700 دستگاه ( بدون مونتاژ و با قاب  )

4-سپرده شرکت در مناقصه  1490000000 ریال می‌باشد. 

5-محل خرید اسناد مناقصه:

الف –تهران–میدان ونک–خیابان برزیل–جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2، نیم طبقه دوم –دفتر برق آذربایجان تلفن 88887086- 021 به 

نمایندگی آقای موسی بهرامی  تلفن 09143144983

ب –اردبیل –شهرک اداری بعثت –شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل –طبقه اول امور تدارکات (گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها)

6- مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

الف –معرفی‌نامه کتبی

ب –فیش واریزی به مبلغ 200000  ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 دستگاه مناقصه‌گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

7- مهلت خرید اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخه 94.12.17 لغایت روز چهارشنبه مورخه 94.12.26 در اوقات اداری

8-  محل تحویل پیشنهادات: اردبیل –دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل واقع در طبقه همکف شرکت

9-محل برگزاری جلسه مناقصه: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می‌باشد.

10-زمان برگزاری جلسه اول مناقصه: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 95.01.18 می‌باشد .

11-زمان برگزاری جلسه نهائی ( گشایش قیمتها ) : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطلاع پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .

      12- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 95.01.18 می‌باشد .

      13-حضور پیشنهاد  دهندگان یا نماینده آنها در جلسه نهائی مناقصه (گشایش قیمتهای پیشنهادی) با ارائه معرفی‌نامه کتبی آزاد میباشد .

14-مناقصه در دو مر حله برگزار می‌گردد.

15- رعایت استانداردهای فنی توانیر الزامی است.

16-انجام امورات مربوط به تست و تحویل کنتور در محل کارخانه بر عهده تامین‌کننده کالا می‌باشد .

17- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشرو ط، مخدوش، بدون لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .

18-پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

19- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ( بصورت اعداد  و حروف توأمان) تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

20-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

21-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد .

22-پرداخت کليه کسورات قانونی  به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

23-پرداخت هزینه چاپ آگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

24-  آگهی مناقصه در سايت شرکت توانير –به آدرس www.tavanir.org.irو شبکه اطلاع رسانی مناقصات کشور   به آدرس htpp/iets.mporg.ir و سايت 

شرکت توزيع نيروی برق استان اردبيل به آدرس  www.aped.ir قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه‌هاي عمومي (یک مرحله‌اي)

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ1394.12.10 لغايت 1394.12.19 در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ 218.000ريال واريز شده به حساب 

سپهر شماره 02195095906004 بانك صادرات شعبه ماركار يزد بنام تمركز درآمدهاي شركت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين

شركت واقع در يزد –بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت شرکت توانیر به آدرس WWW. ender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع برق استان یزد به آدرس

www.yed.co.ir  مراجعه و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف ساعت تعيين گرديده و زمان تعيين شده در جدول زير به دبيرخانه این شرکت

تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌ مدت، ترتيب اثر داده نخواهد شد. كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

شرح عمليات

برآورد عملیات

(ریال )

تضمین شرکت در مناقصه(ریال )

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

پاكتها

زمان  بازگشائي

پاکت ملاک ارزیابی کیفی

1

603/153

واگذاري پروژه سرويس و نگهداري و اتفاق و عمليات برق بهاباد

1394

 

سرويس و نگهداري

631.127.960

87.737.000

1-بانکی

2-چک بانکی

3-مطالبات

4-اوراق مشارکت بی نام

ساعت 1030 صبح روزسه‌شنبه 1394.12.25

ساعت 11 صبح روز سه شنبه 1394.12.25

اتفاق و عمليات

244.885.040

استقرار جرثقيل آنكال با ضريب يك

1.350.000

 

1) هزينه درج آگهي مناقصه و كليه كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

2)به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3)داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور بازرگاني و 36243111-035  امور تدارکات و انبار  تماس حاصل نمايند 

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به خرید (قراصه و اتیکت رولی مجتمع دخانیات اصفهان و ارومیه) و (قراصه رولی مجتمع دخانیات گیلان) از طریق برگزاری

دو مناقصه عمومی یک مرحله‌ایاقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای مجوز و گواهی نامه بهره‌برداری از مراجع ذیصلاح و معتبر می‌باشند، دعوت به عمل  

می‌آید از مورخ 94.12.10 تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.17 پس از واریز مبلغ دویست هزار (200.000) ریال به حساب جام به شماره 68753581 به نام شرکت 

دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت به آدرس تهران- میدان قزوین- خیابان قزوین- ساختمان جنب بنگاه- اداره بازرگانی و تامین- طبقه اول

(واحد مناقصات و قراردادها) شرکت دخانیات ایران مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و دریافت کد کاربری می‌توانند 

اسناد را به صورت رایگان از آدرس www.iets.mporg.irدریافت نمایند.ضمن اینکه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح مورخ 94.12.26 انجام خواهد گرفت.

مدت اعتبار پیشنهادات حداقل سه ماه بوده و نوع تضمین شرکت در مناقصه فوق به صورت وجه نقد و واریز آن به حساب جام به شماره 68753581 به نام 

شرکت دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه می‌باشد.

شایان ذکر است مبلغ تضمین جهت مناقصه قراصه و اتیکت رولی ارومیه و اصفهان مبلغ  870.000.000 ریال و جهت مناقصه قراصه رولی گیلان به 

مبلغ 475.000.000 ریال می‌باشد.

 (در صورت نیاز با شماره تلفن 51261927-51261928  واحد معاملات و قراردادها تماس حاصل فرمائید.)

                مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید مزایده

نوبت اول

فروش 5 دستگاه ایرواشر مخصوص سیستم تهویه و حرارت ساختمان به استناد مصوبه شماره 6239-93.06.02شورای محترم اسلامی شهر قاین

شرایط تجدید مزایده:

1- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و بازدید حضوری در تاریخ تعیین شده به حوزه خدمات شهری

شهرداری قاین مراجعه نمایند.

2- ارائه سپرده شركت در تجدید مزایده 50.000.000 ریال می‌باشد.

3- فروش اسناد تجدید مزایده از تاريخ 94.12.11 لغايت 94.12.27 می‌باشد.

4- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز شنبه95.01.14 می‌باشد.

5- زمان بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز ‌دوشنبه مورخ 95.01.16 در محل شهرداری قاین خواهد بود.

6- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

8- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌ 32524360-056 شهرداری قاین تماس حاصل نمایید.

9- هزینه‌ آگهی و کارشناسی تجدید مزایده با برنده تجدید مزایده می‌باشد.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین 

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان مناقصه

172- 94

شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و نظافت خیابانها، معابر، جوی‌ها و جداول شهرک‌ها و نواحی صنعتی 

منطقه 3 و 4 استان فارس را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش دومرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای

تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی (پایه خدمات عمومی و خدمات فضای سبز) واگذار نماید.

1. محل اجرای کار: شهرکها و نواحی صنعتی منطقه 3 و 4 فارس

2. مدت اجرا: 12 (دوازده) ماه

3. برآورد اولیه: 12.133.125.891ریال می‌باشد.    

4. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 610.000.000 ریال می‌باشد.  

5. زمان فروش اسناد مناقصه: از 94.12.11 لغایت 94.12.16

6. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.01.15

7. زمان بازگشایی پاکات مناقصه (الف و ب): مورخ 95.01.16

8. محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز –بلوار زند، روبروی دانشکده پزشکی، شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)

• جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی‌نامه الزامی است.

• سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

• با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام 

و کد کاربری دریافت و همراه پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند.

 http://iets.mporg.ir

شرکت شهرکهای صنعتی فارس 

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

موضوع خدمات: انجام خدمات بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری زاهدان و مناطق پنج گانه به تعداد 3721 نفر به شرح زیر می‌باشد:

جبران هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب و سنگ شکن- جبران هزینه‌های مربوط به رفع عیوب انکساری هر

چشم 4 تا 20 دیوپتر یا بیشتر حداکثر برای هر دو چشم- جبران هزینه‌های آمبولانس در داخل شهر به شرط بستری- جبران هزینه‌های آمبولانس در بین شهری 

به شرط بستری- جبران هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین- جبران هزینه‌های اعمال جراحی مغز و اعصاب، دیسک ستون فقرات، قلب، پیوند کلیه، ریه، 

کبد و مغز استخوان- جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی،‌ام .آر. آی. اکوکاردیوگرافی- 

جبران هزینه‌های جراحی‌های مجاز سرپایی مانند شکستگی‌ها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی- گروه ترکیبی

بستری، اعمال جراحی مهم، آمبولانس- گروه ترکیبی بستری و آمبولانس- هزینه‌های دندانپزشکی- هزینه عینک و لنز –ویزیت و دارو- جبران هزینه‌های آزمایش

و فیزیوتراپی- جبران هزینه‌های ناباروری.

مدت خدمات: از تاریخ 1394.12.01 به مدت یک سال شمسی

مناقصه‌گزار و بیمه‌گزار: شهرداری زاهدان به نشانی خیابان آزادی،کد پستی: 9813673157- تلفن: 7-33224064- 054

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 200.000.000 ریال می‌باشد که باید به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما (مطابق نمونه کاربرگ شماره یک پیوست

اسناد مناقصه) همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

مدت اعتبار پیشنهادات: چهار ماه شمسی

نحوه دریافت اسناد ارزیابی: کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت لازم و مجوز از شرکت بیمه مرکزی با ارسال درخواست کتبی به معاونت فنی و عمرانی 

شهرداری زاهدان و درج پست الکترونیک درنامه درخواست، واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 0103738037008 بانک ملی به نام درآمد شهرداری 

زاهدان و تحویل رسید آن به فروشنده اسناد می توانند اسناد مناقصه را به یکی از صورت‌های زیر دریافت نمایند:  

1-از طریق پست الکترونیکی: در صورت درخواست متقاضی برای دریافت، اسناد به صورت فایل zipشده و pdfبرای متقاضی ارسال می‌شود.

2-با مراجعه حضوری: در صورت مراجعه حضوری متقاضی برای دریافت اسناد به معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان.

آدرس: زاهدان- نرسیده به تقاطع خیابان امیرالمومنین و خیابان سعدی، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری.

تلفن: 33215347- 33230322- 054 دورنگار: 33221456- 054

زمان فروش اسناد: از تاریخ 94.12.12 الی 94.12.24 تا پایان وقت اداری می‌باشد.

زمان تحویل اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری مورخ 95.01.16 می‌باشد.

زمان بازگشایی پاکات: جلسه بازگشایی پاکات ارسالی روز سه‌شنبه ساعت 10:00 مورخ 95.01.17 برگزار می‌شود.

مکان تحویل اسناد تکمیل شده: دبیرخانه شهرداری مرکز

اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زاهدان

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اگهی مناقصه  

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان در نظر دارد سرویس و نگهداری دستگاههای پولشمار دماوند و پارا مورد استفاده شعب تحت پوشش در سطح 

استان گیلان (شامل تعمیر و تعویض قطعات) از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.  

تاریخ انتشار: 94.12.12 (تاریخ و ساعت) 10 صبح

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا 94.12.18 (تاریخ و ساعت) 13

مهلت ارسال پیشنهاد: 94.12.12 تا 94.12.18 (تاریخ و ساعت) 8-14

تاریخ بازگشایی: 94.12.19 (تاریخ و ساعت) 10 صبح

تاریخ اعلام به برنده: 94.12.20 (تاریخ و ساعت) 10 صبح

علاقمندان به شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی: رشت –چهار راه گلسار، روبروی فرمانداری اداره امور شعب بانک ملی 

استان گیلان، دایره کارپردازی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 33113425- 013 تماس حاصل نمایند.

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان

 
 
 
Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مزايده عمومي

شماره 94/65

1- نام مزايده‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2- موضوع مزايده :

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

1

مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

94/65

94.12.22

8/30 صبح

 

3- زمان دريافت اسناد مزايده  :از  تاريخ چهارشنبه مورخ 94.12.12  لغايت 94.12.17 در ساعات اداري

4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد :اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي شركت توزيع برق استان اصفهان

5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد :فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 

بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

6- زمان تحويل اسناد : حداكثر يك ساعت قبل از زمان بازگشايي اسناد مزايده (جدول فوق)

7- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شركت در مزايده : سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ 10 % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر براي مدت 

سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 

0101673314007

9- شركتهاي مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از :

الف ) شركتهاي توليدكننده سيم و كابل داراي مجوز از شركت توانير

ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوزفعاليت در زمينه موضوع مزايده از حراست كل شركت توانير

10- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه هاي مناقصه مزايده و عصر رسانه  بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

11-داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي 270 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 12-اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان امور تداركات و انبارها 

Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin
« آگهي مناقصه عمومی »
شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی 
و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین کننده ذیصلاح که دارای مجوز معتبر نظام صنفی رایانه و حداقل رتبه 5 تولید و ارائه قطعات 
و ملزومات " شورای عالی انفورماتیک " باشد خریداری نماید .

عنوان کالا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه

ملزومات و قطعات سخت افزاری سرور و کامپیوتر (رم، موس، حافظه جانبی، کارت گرافیک، کابل و  تجهیزات شبکه، تبلت، چاپگر، صفحه کلید، اسکنر و ...)

75.000.000

1- واریز نقدی به حساب جاري شماره 100050004 بانك پاسارگاد شعبهآبفای مشهد

2- ضمانتنامه بانکی

3 –اوراق مشارکت

4- چک تضمین شده بانکی

مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد ، منبع تأمین اعتبار: درآمدهای اختصاصی کارفرما، نشانی و محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ 
 
درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 94.12.15 به دفتر قراردادهای این شرکت به نشانی: مشهد، خیابان فلسطین، نبش 
 
فلسطین 26 یا سایت اینترنتی http://iets.mporg.irمراجعه نمایند. آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 94.12.24 می‌باشد. گشایش 
 
پاکات مناقصه ساعت 13 مورخ 94.12.25 می‌باشد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد
( مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب : 122)
ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه 2000122 (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم .
Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی مناقصات عمومی یکمرحله‌ای

شماره 5/225/ع/94الی 6/226/ع/94

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی مسکن مهر بشرح ذیل واز طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 94.12.12 لغایت 94.12.14 به سایتهای 

http://www.skedc.irوhttp://www.tavanir.org.irو http://iets.mporg.irمراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر 

تا ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 94.12.24 به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در بیرجند- میدان طالقانی بصورت مهر و موم شده 

تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن32237570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.      

 

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ بر آوردی

( ریال )

مبلغ تضمین (ریال)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات   

محل افتتاح پاکات

1

5/225/ع/94

تامین برق مسکن مهر شهرستان بیرجند

 

2.452.352.298

123.000.000

سه شنبه 94.12.25     ساعت 15

 

خراسان جنوبی –بیرجند –میدان طالقانی- شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

2

6/226/ع/94

تامین برق مسکن مهرشهرستانهای  بشرویه ، سربیشه و خضری

 

1.583.626.626

80.000.000

 

                      روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

 
 
 
Mar 2, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي تجدید فراخوان شناسايي سرمايه‌گذار (177/س ع/94)

تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد به روش بيع متقابل

(مزايده)

شركت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد در راستاي بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 1394، دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم 

بخشي از مقررات مالي دولت (2) با موضوع شرايط واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش 

غير دولتي (مصوب 94.7.4)،‌ تكميل بخشي از تاسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد را در ازاي تخصيص پساب تصفيه شده به منظور

كاربري معين و با حجم مشخص براي دوره زماني محدود و معين به روش بيع متقابل با شرايط ذيل به سرمايه‌گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

الف)شرح مختصري از پروژه:

موضوع پروژه: تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد شامل نصب پكيج دوم تصفيه‌خانه و همچنين بهره‌برداري از تصفيه‌خانه فاضلاب 

مسكن مهر قوچ حصار

سرمايه پذير:شركت آب و فاضلاب استان البرز

مشاور :شركت مهندسين مشاور گاماسياب

دوره احداث:هر پكيج (6 ماه ساخت + دو ماه بهره‌برداري آزمايشي) و 25 سال بهره‌برداري

دوره بهره‌برداري تجاري:با ارائه مدل مالي

راندمان تصفيه :70 درصد

جمعيت تحت پوشش :6 هزار نفر

محل اجرا :مسکن مهر قوچ حصار

ب) شرايط کلي براي سرمايه‌گذاري : سرمايه‌گذار به صورت شخص حقيقي و حقوقي با داشتن سابقه مديريتي قابل قبول،
تامين و تخصيص سرمايه مورد نياز را به عهده خواهد داشت.

تاريخ , مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد ارزيابي:سرمايه‌گذاران واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ 94.12.12 لغايت پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 94.12.25 

جهت دريافت اسناد ارزيابي با در دست داشتن نامه اعلام آمادگي جهت سرمايه‌گذاري در طرح به اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز به نشاني: 

کرج ـ انتهاي بلوار چمران ـ ساختمان شماره يک ـ طبقه همکف مراجعه نمايند. ضمناً اسناد از طريق سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، به آدرس 

(iets.mporg.ir)  قابل دسترسي مي‌باشد.تلفن تماس 32244796 - 026

زمان تحويل مدارک درخواستي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 95.01.28 و محل تحويل اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز مي‌باشد. درجلسه

رسمي ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 95.01.29 ، مدارك ارزيابي كه توسط شركت‌كنندگان تكميل و تحويل مي‌شود جهت بررسي ارسال و پس از اعلام نتيجه, 

از سرمايه‌گذاران واجد شرايط جهت مذاكرات قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد. سرمايه پذير در رد و قبول پيشنهادات فني يا مالي سرمايه‌گذاران در تمام مراحل 

اختيار تام دارد.

 شرکت آب و فاضلاب استان البرز«سهامي خاص»

Mar 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
عمان در نظر دارد تا پس از لغو تحریم‌ها از رقبای خود پیشی گرفته و روابط کشتیرانی با ایران را با استفاده از بندر سوهار توسعه دهد.
Mar 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
شورای پول و اعتبار با مصوباتی برای افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال 1395، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.
Mar 2, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

پلیس برزیل می گوید معاون اول شرکت فیس بوک در آمریکای لاتین را در این کشور دستگیر کرده، زیرا وی از دستور دادگاهی در این کشور برای افشای اطلاعات یک گپ در برنامه واتس آپ پیروی نکرده است.

Mar 1, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

مزایده شماره 16/94- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران

«با شرایط ویژه و استثنایی »

متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ 1394.12.08 به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.irمراجعه نمایند. 

Mar 1, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

پیرو آگهی‌های مورخ 1394.12.02 و 1394.12.04 بدینوسیله مدت زمان دریافت و خرید اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی (1394.12.02) لغایت 1394.12.12

بمدت ده روز تعیین و اصلاح می‌گردد.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

Mar 1, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (دو مرحله‌ای –نوبت دوم)

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع: خرید 5000 دستگاه کنتور مولتی جت نیمه خشک R160-Q3  سایز 2/1 اینچ

3-مدت  تحویل کالا: چهار ماه شمسی

4-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 94.12.25 با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی 

واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران –دبیرخانه مرکزی 

شرکت  تلفن : 36270015 –021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

5-محل اعتبار:اعتبارات داخلی(جاری)

 6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به میزان 140.000.000 ریال که نحوه تهیه آن در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: تا ساعت 15روز سه‌شنبه مورخ 95.01.17 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق‌الذکر.

8-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  95.01.18 در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق‌الذکر .

9-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 هزينه خريد اسناد ارزیابی و مناقصه: 400.000 ريال (چهار صد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن

به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww. ir), (http://www. nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

                                               شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

Mar 1, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان مناقصه عمومي(يك مرحله‌اي)

( نوبت دوم )

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر به نمايندگي شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ازپيمانكاران داراي رتبه در رشته 

مرتبط از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذيل، كه تمايل به شركت در مناقصه دارند، دعوت 

مي‌نمايد جهت دريافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري و به غير از ايام تعطيل به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر مراجعه نمايند.

نوع پروژه و موضوع:به شرح جدول زير

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

محل اجرا

محل تامين اعتبار

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاي94

(ريال)

تضمين

«ريال»

مبناي قرارداد

مدت اجرا/ ماه

دستگاه نظارت

1

81/94 تجدید

احياء و بهسازي محور كوتي(جداره سازی و محوطه سازی میدان جمعه و کوچه‌های اطراف)

استان بوشهر-شهرستان بوشهر

ملي

7.888.803.986

395.000.000

موافقتنامه

7

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 

2

87/94

پایگاه بهداشتی درمانی رایانی

استان بوشهر-شهرستان بوشهر

ملي

7.747.400.558

 

388.000.000

سرجمع

12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

·1-تضمين شركت در مناقصه مي‌بايست به صورت ضمانتنامه بانكي و داراي اعتبار تا تاريخ 95.03.26 در وجه  شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ارائه گردد.

·2-آخرين مهلت تاريخ دريافت اسناد تا پايان وقت اداري 94.12.15 مي‌باشد.

·3-آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر ساختمان شماره دو، تا ساعت 15 روز شنبه مورخ94.12.25 مي‌باشد.

· 4-تاريخ بازگشايي پاكت‌هاي الف،ب و ج مناقصه‌گران  ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94.12.26 مي‌باشد.

·5- هزينه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

·6-رعايت تهيه پاكت‌ها بر اساس ضوابط الزامي است و به پيشنهادهاي فاقد امضاء مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7-حضور يك نفر به عنوان نماينده مناقصه‌گر در جلسه بازگشايي پاكت‌هاي مالي بلامانع مي‌باشد.

8. داشتن گواهي احراز رتبه 5 مرمت آثار باستانی  جهت ردیف یک و گواهي احراز رتبه 5 ابنیه  جهت ردیف دو  از مراجع ذیصلاح الزامی می‌باشد.

·     محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر-ابتداي بلوار سپهبد قرني-اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر-اداره پيمان و رسيدگي

·  محل تحويل اسناد مناقصه:دبيرخانه  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر ساختمان شماره دو

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir  و udrc.ir  مراجعه نماييد

 
Mar 1, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي فراخوان      

شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه مفتخر است در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص اجرايي نمودن سياست اقتصاد مقاومتي و

همچنين حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از كليه توليدكنندگان و صنعتگران ايرانيدعوت به عمل آورد تا با مراجعه به وب سايت اين شركت به نشاني 

www.metro.tehran.ir  و ورود به قسمت " ساخت داخل " توانمندي‌هاي خود را در زمينه ساخت داخل نمودن قطعات و تجهيزات ناوگان ريليبه ثبت رسانند لذا 

خاطر نشان مي گردد پس از انجام فرآيند ثبت نام، نتيجه آن نيز از طريق تماس تلفني و متعاقباً دعوت از توليدكنندگان محترم اعلام خواهد گرديد. لازم به ذكر است 

تاًمين كنندگان مي‌توانند ضمن مراجعه به نمايشگاه دائمي دستاوردهاي ساخت داخل به نشاني تهران- خيابان انقلاب اسلامي- چهارراه كالج- طبقه همكف 

ساختمان مركزي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 66745698- 66745695- 66748258 تماس 

حاصل نمايند.

 
Mar 1, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که باید بحران بیکاری و اشتغال جوانان با تقویت بنگاه‌های داخلی تقویت شود، گفت: تولیدکنندگان برای ایجاد ارزش افزوده باید به سمت تولیدات های‌تک بروند و به دنبال ارزش افزوده باشند.
Mar 1, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin

مایکروسافت به تازگی آگهی های تبلیغاتی را در مورد ویندوز 10 منتشر کرده و در این تبلیغات مدعی شده که رایانه های مجهز به ویندوز 10 عملکرد بهتری در مقایسه با رایانه های مک دارند.

Feb 29, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
مایکروسافت مجموعه ای از خدمات امنیتی جدید را به کاربران سرویس های کلود و تحت وب خود از جمله Office 365 و Azureارائه می دهد تا بتواند توجه شرکت های تجاری را به خود جلب کند.
Feb 29, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
امروزه بسیاری از وسایل مورد استفاده مردم در آمریکا به شیوه های مختلف به اینترنت یا شبکه های رایانه ای متصل هستند و پلیس این کشور در تلاش برای دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در آنهاست.
Feb 29, 2016
Category: اخبار اقتصادی
Posted by: admin
یک کارشناس فضای مجازی با هشدار نسبت به افزایش معنادار ورود پهنای باند رمز شده به کشور گفت: سرویس‌دهی اغلب سایت‌های پر مخاطب، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به بستر رمز منتقل شده که به تدریج قدرت پالایش موردی سیستم فعلی فیلترینگ را از بین می‌برد.
Feb 29, 2016
Category: اخبار مناقصات
Posted by: admin

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای

41/95 و 42/95

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد انجام فعاليت هاي مربوط به طراحی و نظارت بر پروژه‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق در سطح حوزه عملیاتی خود به شرکت‌هاي مشاوره‌اي واجد صلاحیت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

نوع تجهيزات

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل پاکتهاي پيشنهادي

بازگشایی پاکات ب

41-95

طراحی پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

94.12.08 لغايت 1394.12.12

حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخه 94.12.24

در محل دبیرخانه شرکت

ساعت 14/00

مورخه

94.12.24

42-95

نظارت بر پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

94.12.08 لغايت 1394.12.12

حداکثر تا ساعت 10 صبح مورخه 94.12.24

در محل دبیرخانه شرکت

ساعت 14/00

مورخه

94.12.24

 

 

 

 

 

 


1- ارائه گواهی رتبه‌بندي خدمات مشاوره نيرو از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور الزامی می‌باشد .

2-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

3- محل خريد اسناد: كرمان- خيابان خواجو - خيابان توانير - شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات ،ساختمان شماره 3 - تلفن -03432520003

4- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد: فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0101843824008 بانك صادرات شعبه صنعتي كرمان ،كد شعبه 3280

5-آدرس محل تحويل پيشنهادات: كرمان، خيابان خواجو، خيابان توانير، دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

6- محل برگزاري مناقصه : شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان - ساختمان شماره يك، طبقه اول، سالن كنفرانس شركت

7- پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و ساير مندرجات روي پاكات الزامي است و حضور پيشنهاد دهندگان

در جلسه با ارائه معرفی‌نامه آزاد است

8- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

9- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

10- مناقصه‌ها دو مرحله‌اي مي‌باشد.

سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir مي‌باشد

شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي‌باشد

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقص